Danh mục

Chương trình đào tạo Thống kê kinh doanh UEH

Câu hỏi 1Chương trình Thống kê kinh doanh UEH là gì?

Trả lời: Mục tiêu đào tạo của Chương trình Thống kê kinh doanh UEH là cung cấp cho thị trường lao động cử nhân thống kê kinh tế là các chuyên viên về nghiên cứu và phân tích dữ liệu, nhằm góp phần thúc đẩy cải thiện hiệu quả quản lý, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và xã hội bằng cách cung cấp dữ liệu để ra các quyết định phù hợp. Chuyên ngành Thống kê kinh doanh (Business Statistics – BS) cung cấp một chương trình liên ngành giữa thống kê và kinh doanh ứng dụng vào lĩnh vực thống kê và phân tích để giúp sinh viên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Chương trình Thống kê kinh doanh UEH được thiết kế để giúp sinh viên có thể theo học song ngành với Marketing hoặc Kinh doanh quốc tế trong thời gian ngắn nhất. Với mục tiêu đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội, chương trình được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ; giữa lý thuyết và thực tiễn để sinh viên tốt nghiệp trở thành người phân tích kinh doanh có năng lực, có khả năng truyền đạt hiệu quả, có tư duy phản biện, biết giải quyết vấn đề phân tích một cách hiệu quả.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Thống kê kinh doanh UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Thống kê kinh doanh UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau: - Chuyên viên nghiên cứu thị trường - Chuyên viên phân tích kinh doanh tại các doanh nghiệp - Thống kê viên trong hệ thống thống kê nhà nước

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Thống kê kinh doanh UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Thống kê kinh doanh UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Thống kê kinh doanh UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Thống kê kinh doanh UEH: Kiến thức cơ sở ngành - Tin học trong kinh doanh - Nguyên lý tài chính – ngân hàng - Quản trị học - Kinh tế phát triển - Marketing căn bản - Hệ thống thông tin quản lý - Quản trị Marketing - Thống kê ứng dụng trong kinh tế & kinh doanh II - Nghiên cứu thị trường - Hành vi người tiêu dùng - Quản trị chiến lược - Kế toán tài chính - Quản trị thương hiệu - Quản trị chất lượng - Tài chính doanh nghiệp Kiến thức chuyên ngành - Cơ sở dữ liệu - Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Kinh tế lượng - Phân tích dữ liệu - Phương pháp chọn mẫu - Dự báo trong kinh tế và kinh doanh - Phân tích định lượng trong kinh doanh - Phân tích dữ liệu đa biến - Phân tích dữ liệu thị trường - Khai thác dữ liệu kinh doanh - Hệ thống thống kê nhà nước Thực tập và tốt nghiệp: - Khóa luận tốt nghiệp - Học kỳ doanh nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Thống kê kinh doanh UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Thống kê kinh doanh UEH là 124 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Thống kê kinh doanh UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Thống kê kinh doanh UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Thống kê kinh doanh UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Thống kê kinh doanh UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Thống kê kinh doanh UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Thống kê kinh doanh UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Thống kê kinh doanh UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Thống kê kinh doanh UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 52 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 56 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 860 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.56

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Thống kê kinh doanh UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Thống kê kinh doanh UEH là: 50

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Thống kê kinh doanh UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Thống kê kinh doanh UEH là: 7310107

Câu hỏi 10Chương trình Thống kê kinh doanh UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Thống kê kinh doanh UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!