Danh mục

Chương trình đào tạo Bất động sản

Câu hỏi 1Chương trình Bất động sản UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Bất động sản UEH là chương trình đào tạo về lĩnh vực bất động sản trình độ đại học hướng tới phát triển bền vững về môi trường và xã hội. Chương trình tạo ra những nhà thực hành và chuyên gia có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh liên quan đến bất động sản, hiểu được mối quan hệ giữa phát triển đô thị và phát triển bền vững, và có trách nhiệm xã hội.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Bất động sản UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Bất động sản UEH có thể đảm nhận công việc tại các vị trí chuyên viên phân tích thị trường bất động sản, chuyên viên môi giới bất động sản, chuyên viên quản trị tài sản bất động sản như quản trị tòa nhà, quản trị khách sạn, chuyên viên phân tích đầu tư và tài chính bất động sản, chuyên viên định giá tài sản bất động sản. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Bất động sản UEH có thể làm việc tại các công ty đầu tư và phát triển bất động sản, quỹ đầu tư, các ngân hàng và công ty tài chính, các công ty kiểm toán và thẩm định giá, cơ quan thuế, Hiệp hội bất động sản, Hiệp hội thẩm định giá, các ban ngành liên quan như sở kế hoạch và đầu tư, sở xây dựng, sở tài nguyên và môi trường, viện nghiên cứu.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Bất động sản UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Bất động sản UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Bất động sản UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành của chương trình Bất động sản UEH: Cơ sở ngành - Kinh tế vi mô ứng dụng - Kinh tế vĩ mô ứng dụng - Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Kinh tế lượng ứng dụng - Kinh tế bất động sản - Kinh tế đô thị - Kỹ năng viết & ứng dụng truyền thông - Quy hoạch đô thị và nhà ở - Phát triển bất động sản - Đầu tư và tài trợ bất động sản - Thẩm định giá bất động sản ứng dụng - Luật về bất động sản Kiến thức Chuyên ngành Chuyên ngành 1: Đầu tư bất động sản - Phương pháp định lượng nâng cao - Thẩm định giá bất động sản nâng cao - Tài chính doanh nghiệp - Kế toán tài chính - Phân tích tài chính - Phân tích và quản trị rủi ro bất động sản - Phân tích chiến lược đầu tư bất động sản - Quản trị tài sản bất động sản - Phân tích thị trường bất động sản - Tài chính doanh nghiệp nâng cao - Tài chính hành vi - Doanh nghiệp bất động sản - Mapping thành phố - Cơ sở dữ liệu - Hệ thống thông tin quản lý - Dữ liệu lớn và ứng dụng Chuyên ngành 2: Phát triển bất động sản - Phát triển bất động sản nâng cao - Doanh nghiệp bất động sản - Thiết kế và xây dựng - Quản lý dự án bất động sản - Marketing căn bản - Marketing dịch vụ - Phân tích thị trường bất động sản - Mapping thành phố - Marketing kỹ thuật số - Phương pháp định lượng nâng cao - Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Lập kế hoạch kinh doanh - Marketing trong kỷ nguyên số - Lịch sử kiến trúc và đô thị - Thiết kế đô thị thông minh - Cơ sở dữ liệu Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Bất động sản UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Bất động sản UEH là 120 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Bất động sản UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Bất động sản UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Bất động sản UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Bất động sản UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Bất động sản UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Bất động sản UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Bất động sản UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Bất động sản UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 50 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 53 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 800 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 23.80

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Bất động sản UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Bất động sản UEH là: 110.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Bất động sản UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Bất động sản UEH là: 7340116.

Câu hỏi 10Chương trình Bất động sản UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Bất động sản UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Những điểm nổi bật của Chương trình Bất động sản UEH là gì? Chương trình Bất động sản UEH khác chương trình của những trường khác như thế nào?

Trả lời: Chương trình Bất động sản UEH là chương trình có tính linh hoạt, chú trọng tính chuyên nghiệp và thực tiễn. Chương trình Bất động sản UEH tận dụng thế mạnh của Khoa Kinh tế, có bao gồm nhiều môn học từ các ngành khác nhau của toàn trường, gắn kết các mảng kiến thức về kinh tế, tài chính, marketing, pháp lý, quy hoạch, và quản trị. Tính liên ngành giúp gia tăng cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chương trình cho sinh viên lựa chọn chuyên ngành đầu tư tài chính bất động sản hoặc phát triển bất động sản. Trong mỗi chương trình sinh viên chọn cho mình một số môn học riêng, giúp có thế mạnh riêng khi xin việc. Đây là một chương trình đào tạo đề cao tính chuyên nghiệp, sự chính trực, tinh thần hợp tác, và tôn trọng khác biệt.

Câu hỏi 12Sau khi tốt nghiệp Chương trình Bất động sản UEH, người học có thể làm kinh doanh bất động sản được không? Bên cạnh đó, người học còn có thể làm được ở những ngành nghề nào?

Trả lời: Chương trình Bất động sản UEH đào tạo ra những chuyên viên và chuyên gia có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh liên quan đến bất động sản, hiểu được mối quan hệ giữa phát triển đô thị và phát triển bền vững, và có trách nhiệm xã hội. Người học tốt nghiệp Chương trình Bất động sản UEH có thể học lên cao, làm nghiên cứu, thực hành trong những doanh nghiệp và tổ chức có liên quan đến ngành công nghiệp bất động sản như các công ty kinh doanh, phát triển, quản lý, tư vấn, ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty quy hoạch, các cơ quan chức năng thuộc chính quyền, các viện nghiên cứu và trường đại học. Chương trình Bất động sản UEH có sự cộng tác và hợp tác với nhiều đơn vị trong và ngoài nước nhằm đem lại chất lượng tốt nhất. Các đối tác doanh nghiệp và tổ chức tiêu biểu có enCity Group (Singapore), GM Holdings (TP. Hồ Chí Minh), Công ty RealPlus, Công ty CP Quản lý & Khai thác Tòa nhà PMC (Hà Nội), Câu lạc bộ bất động sản Việt Nam (VREC), Trường University of Maryland (Hoa Kỳ), Trường Universität Regensburg (Đức), Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ (American Real Estate Society). Ngay khi tốt nghiệp hoặc đi học năm cuối, người học Chương trình Bất động sản UEH có thể đi làm ở các vị trí môi giới, kinh doanh, nghiên cứu thị trường, và thẩm định giá bất động sản. Sau 3 - 5 năm, cử nhân từ chương trình có thể đảm nhận các vị trí quan trọng tại các công ty trong nước và quốc tế trong ngành bất động sản.

Câu hỏi 13Chương trình Bất động sản UEH được giới chuyên môn đánh giá như thế nào?

Trả lời: Hội đồng kiểm định FIBAA (2022) đánh giá cao về khả năng tìm được việc làm của người học tốt nghiệp Chương trình Bất động sản UEH, nguyên văn nhận xét như sau: 'The panel members are convinced that the students graduating from the Real Estate program will be successful in finding a job in their pursued field.' ( có nghĩa là: Từ tháng 3/2022, một số doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên tuyển dụng cử nhân vừa tốt nghiệp từ Chương trình Bất động sản UEH).

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!