Danh mục

Chương trình đào tạo Kinh doanh số UEH

Câu hỏi 1Chương trình Kinh doanh số UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh số UEH cung cấp cho thị trường lao động những nhà quản trị có kiến thức tổng quát về quản trị kinh doanh, kiến thức chuyên sâu về kinh doanh số và kiến thức liên quan đến ứng dụng kỹ thuật số của CMCN 4.0 vào kinh doanh và quản lý. Cử nhân Chương trình Kinh doanh số UEH sẽ có năng lực chuyên môn trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh số, triển khai chiến lược kinh doanh số thành các chiến lược chức năng như chiến lược sản xuất, tài chính, marketing… và có năng lực hoạch định, tổ chức thực thi các dự án chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, cử nhân Chương trình Kinh doanh số UEH còn có năng lực nhận diện các cơ hội kinh doanh số, phát triển các mô hình kinh doanh số và thiết lập các dự án khởi nghiệp số.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kinh doanh số UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kinh doanh số UEH có thể làm việc tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh số hoặc các doanh nghiệp có bộ phận chuyển đổi số. Cụ thể, cử nhân ngành Kinh doanh số có thể đảm nhận các vị trí công việc: nhân viên kinh doanh, phân tích dữ liệu kinh doanh; nhân viên chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; nhân viên marketing số, nhân viên bán hàng, quản lý kênh phân phối; nhân viên bộ phận thương mại điện tử; nhân viên trong các dự án phát triển sản phẩm số; hoặc làm nhân viên trong các bộ phận chuyển đổi số của mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Kinh doanh số UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Kinh doanh số UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Kinh doanh số UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngoại ngữ - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Kinh doanh số: Kiến thức Cơ sở ngành - Quản trị học - Kế toán quản trị - Phương pháp nghiên cứu kinh doanh - Quản trị điều hành số trong môi trường số - Quản trị nguồn nhân lực trong môi trường số - Tài chính số cho nhà quản trị - Chiến lược marketing cho nhà quản trị - Hành vi tổ chức - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Thẩm định dự án - Quản trị chiến lược trong môi trường số - Phân tích định lượng trong quản trị - Hệ thống thông tin quản lý - Cơ sở công nghệ thông tin - Nguyên lý kinh doanh số Kiến thức chuyên ngành - Quản trị cơ sở dữ liệu - Chuyển đổi số - Thương mại điện tử Kiến thức chuyên ngành tự chọn Chọn 2 trong 5: - Quản trị sáng tạo và đổi mới - Marketing trong kỷ nguyên số - Mô hình kinh doanh trong môi trường số - Quản trị chất lượng - Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Chọn 3 trong 8: - Tư duy thiết kế trong kinh doanh - Quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường số - Hệ thống thanh toán điện tử - Giới thiệu hệ hỗ trợ quản trị thông minh - Luật kinh doanh trong môi trường số - Quản trị sự thay đổi - Công nghệ và đổi mới - Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh - Thực tập tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Kinh doanh số UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kinh doanh số UEH là 124 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Kinh doanh số UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh số UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Kinh doanh số UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Kinh doanh số UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Kinh doanh số UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh số UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Kinh doanh số UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kinh doanh số UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 58 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 63 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 890 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): 26.50

Câu hỏi 8Chỉ tiêu Chương trình Kinh doanh số UEH tuyển sinh là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu Chương trình Kinh doanh số UEH tuyển sinh là: 70

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kinh doanh số UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kinh doanh số UEH là: 7340101_02

Câu hỏi 10Chương trình Kinh doanh số UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh số UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!