Danh mục

Chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu UEH

Câu hỏi 1Chương trình Khoa học dữ liệu UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Khoa học dữ liệu UEH đào tạo người học nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn; có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một chuyên viên hoặc quản lý trong lĩnh vực khoa học dữ liệu từ lúc lên kế hoạch, thu thập, lưu trữ, tiền xử lý, lựa chọn các mô hình, công cụ phân tích dữ liệu và áp dụng kết quả vào giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản lý,… Bên cạnh đó, sinh viên luôn được trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề, đồng thời được liên kết chặt chẽ với nhiều tổ chức, doanh nghiệp liên quan nhằm bám sát thực tế, liên tục cập nhật các chuẩn, công nghệ mới nhất để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập, đồng thời đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Khoa học dữ liệu UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên chương trình Khoa học dữ liệu UEH sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí công việc như sau: 1. Doanh nghiệp trong và ngoài nước: Chuyên viên/Nhân viên/Chuyên gia: - Xử lý dữ liệu - Phân tích dữ liệu - Machine Learning - Big data Chuyên viên thu thập, tiền xử lý và quản lý dữ liệu lớn; chuyên gia tính toán; chuyên viên thiết kế, biểu diễn trực quan dữ liệu; chuyên viên quản lý các dự án khoa học dữ 2. Doanh nghiệp trong và ngoài nước Chuyên viên/Nhân viên - Ứng dụng khoa học dữ liệu - Quản lý dữ liệu Chuyên viên nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học dữ liệu trong kinh doanh và quản lý 3. Trường cao đẳng, đại học Giảng viên Phụ trách các môn học về chuyên ngành khoa học dữ liệu thuộc ngành Khoa học máy tính

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Khoa học dữ liệu UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Khoa học dữ liệu UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Khoa học dữ liệu UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ Kiến thức Cơ sở ngành của chương trình Khoa học dữ liệu UEH: - Thống kê toán - Kinh tế lượng - Toán tài chính - Toán dùng trong Tin học - Cơ sở công nghệ thông tin - Cơ sở lập trình - Cơ sở dữ liệu - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Phân tích nghiệp vụ - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - Kiến thức chuyên ngành - Lập trình phân tích dữ liệu - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Trí tuệ nhân tạo - Máy học - Khai phá dữ liệu - Biểu diễn trực quan dữ liệu - Tính toán hiệu suất cao - Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Tài chính doanh nghiệp - Marketing căn bản - Big data và ứng dụng - Hành vi người tiêu dùng - Quản trị quan hệ khách hàng - Công nghệ và đổi mới - Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - Marketing kỹ thuật số Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Khoa học dữ liệu UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Khoa học dữ liệu UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Khoa học dữ liệu UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Khoa học dữ liệu UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Khoa học dữ liệu UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Khoa học dữ liệu UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Khoa học dữ liệu UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Khoa học dữ liệu UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Khoa học dữ liệu UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Khoa học dữ liệu UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 69 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 71 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 935 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 26.30

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Khoa học dữ liệu UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Khoa học dữ liệu UEH là: 55

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Khoa học dữ liệu UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Khoa học dữ liệu UEH là: 7460108

Câu hỏi 10Chương trình Khoa học dữ liệu UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Khoa học dữ liệu UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!