Danh mục

Chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu

Câu hỏi: Cho em hỏi học Chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu em sẽ học được những kiến thức gì? Ra trường, em có thể làm được những nghề nào?

Trả lời: 

Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia hoặc nhà quản lý trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu.

Người học có đủ năng lực tham gia thực hiện các công việc liên quan đến dữ liệu, bao gồm việc lập kế hoạch, thu thập, tiền xử lý dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu lớn), ứng dụng các mô hình quản trị dữ liệu, kỹ thuật thống kê, phương pháp máy học, các công cụ phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ nhà quản trị ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Vị trí việc làm:

● Chuyên viên bộ phận phân tích dữ liệu ở các doanh nghiệp.

● Chuyên viên quản lý các dự án khoa học dữ liệu trong và ngoài nước.

● Chuyên viên nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học dữ liệu trong kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!