Danh mục

Chương trình đào tạo Quản lý công

Câu hỏi 1Giới thiệu Chương trình đào tạo Quản lý công?

Trả lời: 

 • Với bề dày hơn 20 năm hợp tác với Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có đủ nguồn lực và kinh nghiệm để phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, vừa hiện đại và hội nhập quốc tế vừa đảm bảo tính thực tiễn và ứng dụng được thông qua phương pháp giảng dạy bằng các tình huống tại Việt Nam.
 • Điểm mạnh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong đào tạo ngành Quản lý công đó là chương trình đào tạo tiên tiến, hội nhập với các chương trình đào tạo trên thế giới, tài liệu giảng dạy cập nhật, đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm và có nhiều mối quan hệ với các trường, các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên và sinh viên.
 • Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên nền tảng ba khối kiến thức kinh tế, pháp luật, và quản lý công để thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Ngoài ra, chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý Công còn trang bị cho sinh viên kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy phản diện, khả năng nhận dạng vấn đề thông qua các bài tập tình huống thực tế.

Câu hỏi 2: Cơ hội nghề nghiệp của Chương trình đào tạo Quản lý công?

Trả lời: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm các công việc liên quan đến hoạch định và thực thi chính sách, tư vấn pháp luật, quản trị điều hành, quản trị nhân sự, lập/thẩm định/quản trị các dự án đầu tư, kế toán - tài chính, marketing và quan hệ công chúng trong các tổ chức thuộc cả khu vực công hoặc khu vực tư, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức phi lợi nhuận (NPOs) và các doanh nghiệp . Sinh viên có thể tiếp tục theo học sau đại học ở trong và ngoài nước.

Câu hỏi 3Phân biệt 3 chương trình đào tạo Kế toán công, tài chính công, quản lý công?

Trả lời: 

 • Kế toán công: Thực hiện công tác kế toán – tài chính trong khu vực công. Có thể làm việc tại các Sở ban ngành, UBND các cấp.
 • Tài chính công: Tập trung vấn đề thu chi ngân sách, thuế, v.v. Có thể tham gia công tác tại các cơ quan tài chính tại UBND các cấp và các cơ quan thuế.
 • Quản lý công: Làm việc trong các tổ chức công, thực hiện công việc có hiệu quả nhất. Nhận dạng các vấn đề quản lý, đưa ra quyết định quản lý hiệu quả. Tham gia công tác tại các tổ chức công, phi lợi nhuận, vì lợi nhuận từ Trung Ương đến địa phương.

Câu hỏi 4: Mạng lưới đối tác đào tạo?

Trả lời: Khoa QLNN hiện có mạng lưới cựu sinh viên đang làm việc tại các cấp chính quyền địa phương. Ngoài ra nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý công hiện đang làm việc thuộc các lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, tài chính, ngân hàng, quản lý giáo dục, v.v.v tại các tổ chức công, tư, các công ty quốc tế.

Câu hỏi 5Hoạt động Đoàn hội, hoạt động hỗ trợ sinh viên?

Trả lời: Khoa QLNN hiện có đội ngũ sinh viên năng động với nhiều chương hoạt động xã hội thường niên như Xuân yêu thương, Chiến dịch mùa hè xanh, Trung thu cho em, các chương trình vì cộng đồng, công trình thanh niên. Hiện khoa QLNN đã ký kết MOU với nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Đây là môi trường thuận lợi cho các bạn sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội thông qua các chương trình hành động có nhiều ý nghĩa như tuyên truyền về bảo vệ môi trường, về biến đổi khí hậu hoặc các hoạt động trợ giúp nông dân trong việc marketing nông sản.

Câu hỏi 6Năng lực của sinh viên Chương trình đào tạo Quản lý công?

Trả lời: Sinh viên theo học chuyên ngành sẽ đạt được:

Về Kiến thức (Knowledge)

 • Hiểu biết một cách có hệ thống các kiến thức để phát triển tư duy và lý luận về KT-XH ở Việt Nam
 • Hiểu và giải thích được được cơ chế vận hành của nền kinh tế và vai trò nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng
 • Vận dụng các kiến thức quản lý và lãnh đạo hiện đại nhằm thực thi các chiến lược của tổ chức một cách có hiệu quả, thích ứng với những thay đổi của môi trường hoạt động
 • Có khả năng vận dụng các kiến thức luật pháp, thể chế trong việc hỗ trợ cho quá trình hoạch định và thực thi kế hoạch của tổ chức.
 • Hiểu được và áp dụng kiến thức kinh tế, quản trị và luật pháp vào quá trình hoạch định và thực thi các kế hoạch của tổ chức.
 • Hiểu và chủ động áp dụng công nghệ trong quản lý

Về Kỹ năng (Skills)

 • Có kỹ năng hoạch định và thực thi kế hoạch một cách hiệu quả
 • Vận dụng tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu (phân tích và xử lý dữ liệu, v.v.) và truyền thông trong khu vực công và tư
 • Có kỹ năng quản lý/kiểm soát sự đa dạng và thích ứng nhanh với những thay đổi trong môi trường
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh
 • Thành thạo ứng dụng CNTT trong quản lý 
 • Có kỹ năng viết, trình bày hiệu quả 
 • Có kỹ năng thương lượng và hòa giải có hiệu quả

Về Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • trách nhiệm xã hội, ý thức xây dựng cộng đồng, động lực phụng sự công để tham gia tạo ra một xã hội dân chủ, văn minh và phát triển
 • Thấm nhuần đạo đức công vụ, có sự thấu cảm khi tiếp xúc với người dân, liêm chính, công tâm
 • Có chính kiến, chịu trách nhiệm trong công việc và khả năng tự soi rọi lại mình
 • Có tinh thần đổi mới, tích cực hỗ trợ và thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới nhằm hướng đến phát triển của địa phương và xã hội
 • Có ý thức thượng tôn pháp luật và tuân thủ quy định trong tổ chức
 • Có khả năng làm việc độc hay làm việc theo nhóm nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong điều kiện áp lực cao.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!