Danh mục

Chương trình đào tạo Quản lý công UEH

Câu hỏi 1Chương trình Quản lý công UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Quản lý công UEH trang bị cho sinh viên kiến thức về kinh tế, xã hội, luật và quản lý nhằm nâng cao năng lực phân tích chính sách, tham gia hoạch định và thực thi chính sách, chiến lược và ra quyết định quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Quản lý công UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản lý công UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau: - Chuyên viên phân tích và tổng hợp các sở ban ngành ở địa phương và trung ương. - Chuyên viên trong các văn phòng Uỷ ban nhân dân các cấp. - Nhân viên quản lý trong các doanh nghiệp.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Quản lý công UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Quản lý công UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Quản lý công UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Quản lý công UEH: Kiến thức cơ sở ngành - Nguyên lý tài chính – ngân hàng - Marketing trong khu vực công - Kinh tế phát triển - Kế toán công - Luật và chính sách công - Luật Hành chính - Hành chính công vụ - Luật Khiếu nại, tố cáo - Luật Đất đai - Quản trị nhà nước - Quản trị các tổ chức công - Hành vi tổ chức các tổ chức công - Quản trị công nghệ Kiến thức chuyên ngành - Quản trị tài chính các tổ chức công - Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công - Quản trị chiến lược các tổ chức công - Kinh tế đô thị mới và marketing thành phố - Thẩm định dự án đầu tư công - Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Luật Dân sự - Luật Tố tụng dân sự - Luật Đầu tư và Quản lý tài sản công - Luật Doanh nghiệp - Đạo đức trong khu vực công - Quản trị thay đổi khu vực công - Tài chính công - Phân tích và đánh giá chương trình - Chính phủ điện tử - Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Quản lý công UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Quản lý công UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Quản lý công UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Quản lý công UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Quản lý công UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Quản lý công UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Quản lý công UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Quản lý công UEH có chương trình Song ngành tích hợp (4 năm, 02 bằng cử nhân): Quản lý công – Luật và quản trị địa phương

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Quản lý công UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Quản lý công UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 48 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 51 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 800 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.05

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Quản lý công UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Quản lý công UEH là: 70

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Quản lý công UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Quản lý công UEH là: 7340403

Câu hỏi 10Chương trình Quản lý công UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Quản lý công UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Phân biệt sự khác nhau giữa 3 chương trình đào tạo: Chương trình Kế toán công UEH, Chương trình Tài chính công UEH, Chương trình Quản lý công UEH.

Trả lời: - Chương trình Kế toán công UEH: Thực hiện công tác kế toán – tài chính trong khu vực công. Có thể làm việc tại các Sở ban ngành, UBND các cấp. - Chương trình Tài chính công UEH: Tập trung vấn đề thu chi ngân sách, thuế, v.v. Có thể tham gia công tác tại các cơ quan tài chính tại UBND các cấp và các cơ quan thuế. - Chương trình Quản lý công UEH: Làm việc trong các tổ chức công, thực hiện công việc có hiệu quả nhất. Nhận dạng các vấn đề quản lý, đưa ra quyết định quản lý hiệu quả. Tham gia công tác tại các tổ chức công, phi lợi nhuận, vì lợi nhuận từ Trung Ương đến địa phương.

Câu hỏi 12Mạng lưới đối tác của Chương trình Quản lý công UEH với các doanh nghiệp và địa phương như thế nào?

Trả lời: Chương trình Quản lý công UEH hiện có mạng lưới cựu sinh viên đang làm việc tại các cấp chính quyền địa phương. Ngoài ra nhiều sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản lý công UEH hiện đang làm việc thuộc các lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, tài chính, ngân hàng, quản lý giáo dục, v.v.v tại các tổ chức công, tư, các công ty quốc tế.

Câu hỏi 13Hoạt động Đoàn hội, hoạt động hỗ trợ sinh viên Chương trình Quản lý công UEH

Trả lời: Chương trình Quản lý công UEH hiện có đội ngũ sinh viên năng động với nhiều chương hoạt động xã hội thường niên như Xuân yêu thương, Chiến dịch mùa hè xanh, Trung thu cho em, các chương trình vì cộng đồng, công trình thanh niên. Hiện khoa Quản lý nhà nước đã ký kết MOU với nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Đây là môi trường thuận lợi cho các bạn sinh viên Chương trình Quản lý công UEH tham gia các hoạt động Đoàn, Hội thông qua các chương trình hành động có nhiều ý nghĩa như tuyên truyền về bảo vệ môi trường, về biến đổi khí hậu hoặc các hoạt động trợ giúp nông dân trong việc marketing nông sản.

Câu hỏi 14Năng lực của sinh viên Chương trình Quản lý công UEH

Trả lời: Sinh viên theo học Chương trình Quản lý công UEH sẽ đạt được: Về Kiến thức (Knowledge) - Hiểu biết một cách có hệ thống các kiến thức để phát triển tư duy và lý luận về KT-XH ở Việt Nam - Hiểu và giải thích được được cơ chế vận hành của nền kinh tế và vai trò nhà nước trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách hiệu quả, bền vững và công bằng - Vận dụng các kiến thức quản lý và lãnh đạo hiện đại nhằm thực thi các chiến lược của tổ chức một cách có hiệu quả, thích ứng với những thay đổi của môi trường hoạt động - Có khả năng vận dụng các kiến thức luật pháp, thể chế trong việc hỗ trợ cho quá trình hoạch định và thực thi kế hoạch của tổ chức. - Hiểu được và áp dụng kiến thức kinh tế, quản trị và luật pháp vào quá trình hoạch định và thực thi các kế hoạch của tổ chức. Hiểu và chủ động áp dụng công nghệ trong quản lý Về Kỹ năng (Skills) - Có kỹ năng hoạch định và thực thi kế hoạch một cách hiệu quả - Vận dụng tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu (phân tích và xử lý dữ liệu, v.v.) và truyền thông trong khu vực công và tư - Có kỹ năng quản lý/kiểm soát sự đa dạng và thích ứng nhanh với những thay đổi trong môi trường - Sử dụng thành thạo tiếng Anh - Thành thạo ứng dụng CNTT trong quản lý - Có kỹ năng viết, trình bày hiệu quả - Có kỹ năng thương lượng và hòa giải có hiệu quả Về Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm (Autonomy and Responsibility) - Có trách nhiệm xã hội, ý thức xây dựng cộng đồng, động lực phụng sự công để tham gia tạo ra một xã hội dân chủ, văn minh và phát triển - Thấm nhuần đạo đức công vụ, có sự thấu cảm khi tiếp xúc với người dân, liêm chính, công tâm - Có chính kiến, chịu trách nhiệm trong công việc và khả năng tự soi rọi lại mình - Có tinh thần đổi mới, tích cực hỗ trợ và thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới nhằm hướng đến phát triển của địa phương và xã hội - Có ý thức thượng tôn pháp luật và tuân thủ quy định trong tổ chức - Có khả năng làm việc độc hay làm việc theo nhóm nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong điều kiện áp lực cao

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!