Danh mục

Chương trình đào tạo Toán Tài chính UEH

Câu hỏi 1Chương trình Toán Tài chính UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Toán Tài chính UEH thuộc ngành Toán kinh tế được xây dựng nhằm đào tạo cử nhân kinh tế nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế, đặc biệt có khả năng phân tích, hoạch định chính sách tài chính dựa vào kiến thức toán học. Chương trình Toán Tài chính UEH được thiết kế để giúp người học có khả năng ứng dụng các lý thuyết toán học chuyên sâu vào các bài toán kinh tế tài chính thực tiễn. Mục tiêu đào tạo nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng, năng lực hành vi của người học, hướng đến mục tiêu phát triển nhân lực chuyên sâu cho các hoạt động kinh tế, quản trị rủi ro của các tổ chức, doanh nghiệp và các định chế tài chính, bảo hiểm.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Toán Tài chính UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Toán Tài chính UEH có thể làm việc về lĩnh vực quản lý tài chính trong các công ty thương mại, nhà máy, các định chế tài chính, các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, quản lý danh mục bất động sản, bảo hiểm, các vị trí chuyên viên tài chính trong các cơ quan nhà nước, ở các vị trí như sau: - Chuyên viên phân tích, phát triển bất động sản - Chuyên viên phân tích tài chính - Chuyên viên quản lý quỹ - Chuyên viên tư vấn - Chuyên viên phân tích doanh nghiệp - Chuyên viên tín dụng - Chuyên viên quản trị rủi ro - Chuyên viên phân tích đầu tư - Chuyển viên quản trị tài chính - Kiểm soát nội bộ - Chuyên viên phân tích nợ - Chuyên viên vận hành - Chuyên viên quản trị danh mục đầu tư - Chuyên viên phân tích chứng khoán - Chuyên viên phân tích ngân hàng

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Toán Tài chính UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Toán Tài chính UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Toán Tài chính UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Đại số tuyến tính - Giải tích 1 - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Toán Tài chính UEH: Cơ sở ngành - Giải tích 2 - Lý thuyết xác suất - Thống kê toán - Quá trình ngẫu nhiên - Toán tài chính - Kinh tế lượng - Lập trình căn bản - Cơ sở dữ liệu Chuyên ngành - Phương pháp tính - Toán tài chính nâng cao - Kinh tế lượng nâng cao - Phân tích dữ liệu đa biến - Công cụ và kỹ thuật trên thị trường tài chính - Ứng dụng tin học trong tài chính - Lý thuyết trò chơi - Phân tích kỹ thuật trong tài chính - Tài chính doanh nghiệp - Ngân hàng thương mại Tự chon - Quản trị học - Kế toán tài chính - Thị trường tiền tệ và thị trường vốn - Nguyên lý thẩm định giá - Phân tích dữ liệu bảo hiểm - Khai thác dữ liệu kinh doanh Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Toán Tài chính UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Toán Tài chính UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Toán Tài chính UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Toán Tài chính UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Toán Tài chính UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Toán Tài chính UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Toán Tài chính UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Toán Tài chính UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Toán Tài chính UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Toán Tài chính UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 53 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 55 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 840 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.32

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Toán Tài chính UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Toán Tài chính UEH là: 50

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Toán Tài chính UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Toán Tài chính UEH là: 7310108_01

Câu hỏi 10Chương trình Toán Tài chính UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Toán Tài chính UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!