Danh mục

Chương trình đào tạo Kinh tế chính trị UEH

Câu hỏi 1Chương trình Kinh tế chính trị UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kinh tế chính trị UEH được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kinh tế chính trị UEH nắm vững kiến thức của ngành, trở thành người phân tích kinh tế có năng lực, có tư duy khoa học phản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Có thể tiếp tục học tập sau đại học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kinh tế chính trị UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kinh tế chính trị UEH có thể đảm nhận các vị trí: Các cơ quan nghiên cứu: Chuyên viên nghiên cứu, làm việc tại các cơ quan nghiên cứu kinh tế, các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc nước ngoài. Các cơ sở giáo dục: - Giảng viên các trường đại học, cao đẳng giảng dạy môn Kinh tế chính trị. - Giảng viên trong hệ thống Học viện chính trị, trường chính trị tỉnh, thành phố. Lĩnh vực báo chí, tuyên truyền: Làm việc trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông. Các khu vực công và tư: - Cán bộ hành chính trong các doanh nghiệp - Cán bộ đoàn trong các doanh nghiệp - Cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp - Phòng công đoàn trong các doanh nghiệp

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Kinh tế chính trị UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Kinh tế chính trị UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức đại cương của chương trình Kinh tế chính trị UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Nhập môn luật học - Kinh tế vĩ mô - Các học thuyết pháp lý - Kinh tế vi mô - Luật kinh doanh - Kinh tế phát triển - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức chuyên ngành của chương trình Kinh tế chính trị UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu - Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công - Quản trị chiến lược các tổ chức công - Đường lối kinh tế của ĐCSVN - Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế - Quản trị các tổ chức công - Thẩm định dự án đầu tư công - Tài chính công - Logic học - Các lý thuyết kinh tế phương tây hiện đại Kiến thức chuyên ngành - Kinh tế chính trị – phần tư bản chủ nghĩa - Kinh tế chính trị – phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Phân tích chính sách công - Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật lịch sử - Chính sách kinh tế – xã hội - Lịch sử các học thuyết kinh tế - Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Kinh tế quốc tế - Luật đầu tư và quản lý tài sản công - Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế - Khoa học chính trị Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Kinh tế chính trị UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kinh tế chính trị UEH là 120 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Kinh tế chính trị UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Kinh tế chính trị UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Kinh tế chính trị UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Kinh tế chính trị UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Kinh tế chính trị UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kinh tế chính trị UEH có chương trình Song ngành tích hợp (4 năm, 02 bằng cử nhân): Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Kinh tế chính trị UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kinh tế chính trị UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 50 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 50 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 800 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 22.50

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kinh tế chính trị UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kinh tế chính trị UEH là: 50

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kinh tế chính trị UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kinh tế chính trị UEH là: 7310102

Câu hỏi 10Chương trình Kinh tế chính trị UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Kinh tế chính trị UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!