Danh mục

Chương trình đào tạo Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Câu hỏi: Học Chương trình đào tạo Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ra trường, em có thể làm được những nghề nào?

Trả lời: Học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ra trường, sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp Logistics, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức của chính phủ về lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ngân hàng, doanh nghiệp Logistics.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!