Danh mục

Chương trình đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH

Câu hỏi 1Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH giúp đảm bảo cho người học hiểu biết được khối kiến thức cần thiết để quản lý và vận hành chuỗi cung ứng trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ một cách hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu luôn thay đổi. Khối kiến thức từ ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng được thiết kế tập trung vào xây dựng chiến lược, ra quyết định, giải quyết vấn đề và quản lý công nghệ để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của lĩnh vực Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng cũng như ảnh hưởng và sự tương tác của chúng tới các lĩnh vực khác của doanh nghiệp như marketing, ngoại thương, tài chính, kế toán… Sinh viên tốt nghiệp từ Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH sẽ có kỹ năng điều hành hệ thống giao nhận, kho vận, vật tư; giám sát và kiểm soát hiệu quả của hoạt động Logistics và vận hành chuỗi cung ứng; cũng như phát triển được các giải pháp tối ưu hóa trong Logistics & quản lý chuỗi cung ứng của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Sinh viên được bồi dưỡng đầy đủ năng lực thích nghi với sự thay đổi của môi trường chuỗi cung ứng phức tạp, khả năng tự học, tự sáng tạo được các giải pháp cải tiến chuỗi cung ứng và hoạt động logistics giúp đáp ứng các cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp Logistics, các Tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức của Chính phủ về lĩnh vực Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ngân hàng, doanh nghiệp Logistics cũng như làm việc ở các tổ chức của Liên hiệp quốc và của Chính phủ về lĩnh vực thương mại quốc tế.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau: - Quản lý xuất, nhập khẩu, quản lý kho vận, chuyên viên phân tích Logistics hay giám đốc kinh doanh, giám đốc phân phối, quản lý vận hành…, được tiếp xúc với nhiều đối tác, từ những công ty cung cấp nguyên vật liệu, vận chuyển, đến các khách hàng với yêu cầu về dịch vụ và tính chất dự án khác nhau. - Trở thành Chuyên viên dự báo nguồn hàng; Hoạch định và điều phối nguồn nguyên vật liệu; Lên kế hoạch sản xuất; Quản lý hàng tồn kho; Quản lý dự án; Chuyên viên làm việc tại các kho bãi, vận chuyển; Chuyên viên làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Chuyên viên mua hàng;…. tham gia vào lĩnh vực Supply Chain, Logistics của mọi loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước. - Địa điểm làm việc cũng rất đa dạng từ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - ERP (SCM) Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Hệ thống thông tin quản lý - Marketing căn bản - Quản trị học - Quản trị tài chính - Quản trị chiến lược toàn cầu - Kinh doanh quốc tế Kiến thức Ngành/chuyên ngành - Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - Quản trị tồn kho và kho vận - Vận tải và bảo hiểm - Logistics quốc tế - Phân tích kinh doanh - Mô phỏng kinh doanh - Quản trị xuất nhập khẩu - Chuỗi cung ứng trong TMĐT - Mua hàng và cung ứng toàn cầu - Thiết kế giải pháp chuỗi cung ứng/logistics Kiến thức chuyên ngành tự chọn Module 1: Vận hành chuỗi cung ứng/logistics - Quản trị bán lẻ - Quản trị dịch vụ - Quản trị bán hàng Module 2: Marketing trong QLCCU - Marketing kỹ thuật số - Nghiên cứu marketing - Marketing trong kinh doanh Module 3: Công nghệ ứng dụng trong QLCUU - ERP trong quản trị sản xuất - Công nghệ và đổi mới trong QLCUU Module 4: Quản lý tổ chức doanh nghiệp - Hành vi tổ chức - Quản trị sự thay đổi - Quản trị đa văn hóa Thực tập và tốt nghiệp: Học kỳ doanh nghiệp (thực tập)

Câu hỏi 4Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH là 120 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH có chương trình Song ngành tích hợp (4 năm, 02 bằng cử nhân): Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 77 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 77 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 985 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 27.00

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 110 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 50

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 7510605_01 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 7510605

Câu hỏi 10Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): - A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!