Danh mục

Chương trình Kế toán doanh nghiệp

Câu hỏi 1Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH thuộc ngành Kế toán, cung cấp kiến thức chuyên sâu về kế toán theo các quy định Việt Nam và thông lệ quốc tế, kiến thức quản trị doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng thông tin kế toán và các kiến thức bổ trợ liên quan đến kinh tế, quản trị, tài chính và thuế để người học có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, ở nhiều loại hình tổ chức trong xã hội. Với triết lý giáo dục khai phóng, chương trình được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn để giúp người học sau khi tốt nghiệp trở thành nhân lực kế toán có chất lượng cao, được bồi dưỡng toàn diện năng lực giao tiếp trong môi trường làm việc sử dụng tiếng Anh, năng lực tư duy phản biện, năng lực xây dựng chiến lược, quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh liên quan đến hoạt động kế toán ở tầm vi mô. Mục tiêu cốt lõi của chương trình đào tạo là truyền thụ niềm đam mê để người học tiếp tục học tập, nghiên cứu trong nghề nghiệp kế toán, có ý thức tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, có năng lực phát triển nghề nghiệp trong nước, hoặc khu vực Châu Á trong tiến trình Việt Nam hội nhập lao động quốc tế.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH có thể đảm nhận các vị trí sau nhân viên kế toán hoặc phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán, trợ lý kiểm toán, nhân viên kiểm soát nội bộ, chuyên viên phân tích hệ thống thông tin kế toán; giảng viên tại các cơ sở đào tạo về kế toán, kiểm toán, nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu về kế toán, kiểm toán. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, các công ty kiểm toán độc lập, các cơ quan kiểm toán nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán, các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo về kế toán, kiểm toán.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Luật kinh doanh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Lý thuyết kinh tế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng và học thuật định lượng - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH: Kiến thức cơ sở ngành - Tài chính doanh nghiệp - Hệ thống thuế Việt Nam - Kế toán tài chính căn bản - Kế toán tài chính theo IFRS - Thông tin chi phí phục vụ ra quyết định - Kế toán quản trị - Kế toán công - Hệ thống thông tin kế toán - Phân tích báo cáo tài chính - Kiểm toán căn bản Kiến thức chuyên ngành của chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH Bắt buộc - Kế toán tài chính nâng cao theo IFRS - Kế toán tài chính Việt Nam - Đo lường thành quả và báo cáo môi trường, xã hội, quản trị - Nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết học thuật - Kế toán tập đoàn - Kiểm toán báo cáo tài chính - An toàn thông tin kế toán - Tổ chức công tác kế toán trong môi trường công nghệ thông tin Tự chọn - Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo - Thanh toán quốc tế - Kiểm toán công nghệ thông tin - Quản trị rủi ro tài chính - Kiểm soát nội bộ - Phân tích dữ liệu trong kế toán - Thuế tài sản Thực tập tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH học bao nhiêu chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH có đào tạo song ngành tích hợp (4 năm, 02 bằng cử nhân): Kế toán doanh nghiệp – Thuế.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 53 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 55 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 835 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.00

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 620 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 60

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 7340301_03 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 7340301

Câu hỏi 10Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): - A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH của Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh khác so với trường khác như thế nào?

Trả lời: Mỗi trường đều có một thế mạnh riêng, chúng tôi không thể cho bạn câu trả lời chính xác. Riêng Chương trình Kế toán doanh nghiệp tại UEH được thiết kế dựa trên chương trình các trường đào tạo về kế toán hàng đầu trên thế giới.

Câu hỏi 12Nếu như theo học Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH thì người học cần đáp ứng những yêu cầu hay đặc điểm gì?

Trả lời: Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH là chương trình học liên quan đến số liệu về tài chính kế toán của các đơn vị. Do đó, để theo học những ngành có liên quan đến nhiều số liệu thì cần người học có những tố chất sau: (i) tính cẩn thận, tỉ mỉ cho từng công việc và tư duy có tính logic; (ii) có tinh thần cầu thị và ham học hỏi, có óc quan sát và ghi nhận những thông tin phát sinh; (iii) có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao trong công việc; (iii) tôn trọng những quy định, trung thực và năng động, ham học hỏi về những kiến thức.

Câu hỏi 13Những định hướng cho sinh viên học Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH có cơ hội tìm việc làm dễ dàng sau khi tốt nghiệp?

Trả lời: Nhằm để sinh viên có sức cạnh tranh với sinh viên của các trường khác sau khi tốt nghiệp, Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH khi xây dựng sẽ được xem xét đến các yếu tố giúp tạo sự khác biệt và trang bị kiến thức tốt nhất cho sinh viên, bên cạnh đó hằng năm trường có tổ chức ngày hội nghề nghiệp để nhà tuyển dụng và sinh viên có thể gặp gỡ nhau và là cơ hội cho các bạn sinh viên tìm kiếm được công việc phù hợp với nhu cầu của mình.

Câu hỏi 14Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 có ảnh hưởng thế nào đến Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH và vấn đề học tập của sinh viên?

Trả lời: CMCN 4.0 chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến mọi mặt của cuộc sống, kể cả lĩnh vực giáo dục và vấn đề việc làm của chương trình Kế toán doanh nghiệp. Sinh viên học tập Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH theo hình thức hỗn hợp (vừa truyền thống: học trên lớp; vừa trực tuyến: học và làm bài tập thông qua hệ thống LMS do trường phát triển) nhằm giúp cho việc học liên tục, học mọi lúc mọi nơi của sinh viên.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!