Danh mục

Chương trình đào tạo Tài chính quốc tế

Câu hỏi 1Cho em hỏi học Chương trình đào tạo Tài chính quốc tế em sẽ học được những kiến thức gì? Ra trường, em có thể làm được những nghề nào?

Trả lời: Các kiến thức cung cấp bởi chương trình đào tạo ngành Tài chính quốc tế giúp các em nắm được các yêu cầu về quản trị tài chính một công ty nội địa và cả công ty đa quốc gia, hoạt động đầu tư hay quản trị rủi ro trên phạm vi quốc tế, những hiểu biết về thị trường tài chính quốc tế, những chính sách tài chính vĩ mô. Chẳng hạn như ở góc độ Tài chính quốc tế thì hoạt động đầu tư còn bao hàm cả những chiến lược đầu tư quốc tế của các công ty đa quốc gia, các định chế Tài chính - ngân hàng hoạt động trên thị trường tài chính thế giới, các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối hay đầu tư vốn trên thị trường tài chính toàn cầu - là một hoạt động tất yếu trong nền kinh tế hội nhập. Do vậy, việc quản lý tài chính sẽ được đặt ra trong bối cảnh toàn cầu, đó chính là nội dung mà ngành tài chính quốc tế hướng đến.

Nhu cầu nguồn nhân lực trong các bộ phận có giao dịch với thị trường tài chính nước ngoài, với các tổ chức, các tập đoàn đa quốc gia ngày một lớn, ngành Tài chính quốc tế thực hiện việc đào tạo để đáp ứng nhu cầu của thị trường về nguồn nhân lực này. Các ngân hàng ngày nay cũng thường xuyên tham gia vào các giao dịch với các định chế, tập đoàn nước ngoài trong hoạt động thanh toán, quản lý ngoại hối hoặc đầu tư, huy động vốn từ các định chế quốc tế. Do vậy, các ngân hàng, các tổ chức, doanh nghiệp cần những người có những hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực này để đáp ứng các nhu cầu công việc đang gia tăng này. Các doanh nghiệp VN đầu tư ra nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào VN cũng đều cần đến nguồn nhân lực để thực hiện việc quản lý tài chính cho các hoạt động đa quốc gia.

Câu hỏi 2Chương trình đào tạo Tài chính quốc tế có những khác biệt gì so với ngành Tài chính - Ngân hàng?

Trả lời: Ngành Tài chính quốc tế là ngành mới ở VN và trường Kinh Tế Tp.HCM nhưng nó không mới tại các trường lớn trên thế giới. Quá trình hội nhập kinh tế thế giới của VN đã đưa đến nhiều doanh nghiệp VN đầu tư ra nước ngoài và nhiều tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại VN đã đưa đến nhu cầu sâu rộng về nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc trong các tổ chức này trong phạm vi quốc tế. Việc quản lý tài chính trong các tập đoàn đa quốc gia còn phải xem xét nhiều khía cạnh hơn là những yếu tố trong phạm vi một quốc gia.

Ngoài ra, các định chế tài chính trong nước và nước ngoài hoạt động không chỉ thị trường trong nước mà còn liên quan đến thị trường thế giới. Do vậy, việc quản lý tài chính và đầu tư tài chính cần phải vượt ra ngoài yếu tố nội tại của nền kinh tế đó. Tài chính quốc tế cung cấp cho người học những phương pháp phân tích, đầu tư theo tiêu chuẩn đó.

Ví dụ: Một công ty đa quốc gia huy động vốn đầu tư từ một nước để đầu tư vào một nước khác nên vấn đề hiệu quả phải xét dưới mục tiêu của tập đoàn, quản trị dự án phải quản trị luôn vấn đề tỷ giá và nguồn trả nợ nước ngoài. Trong các công ty xuất nhập khẩu khi thực hiện các hợp đồng thanh toán cần lựa chọn một loại ngoại tệ và quản trị rủi ro tỷ giá là điều cốt lõi trong các hợp đồng xuất nhập khẩu đó. Việc đầu tư tài chính không còn trong nước mà đầu tư ra thị trường toàn cầu nên việc phân tích đầu tư cũng tiếp cận trên phạm vi toàn cầu hơn. Những ví dụ trên để cho thấy Ngành Tài chính quốc tế cung cấp cho người học những phương pháp và nội dung môn học có tính chất toàn cầu để làm việc trong các định chế quốc tế như các ngân hàng trong nước mở rộng hoạt động ra nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại VN hay các tập đoàn VN hoạt động ở nước ngoài… Đó là sự khác biệt căn bản giữa ngành Tài chính và Tài chính Quốc tế.

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!