Danh mục

Chương trình đào tạo Tài chính quốc tế UEH

Câu hỏi 1Chương trình Tài chính quốc tế UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Tài chính quốc tế UEH đào tạo những cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại về lĩnh vực tài chính quốc tế tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến Top 200 trên thế giới. Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạch định, phân tích và ra quyết định quản lý tài chính và đầu tư của doanh nghiệp và các định chế tài chính trên phạm vi toàn cầu Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Tài chính quốc tế UEH là những người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về mặt học thuật lẫn các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Tài chính quốc tế UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Tài chính quốc tế UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính-ngân hàng: chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn tài chính tại các cơ quan như: các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính, các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Tài chính quốc tế UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Tài chính quốc tế UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Tài chính quốc tế UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Khoa học dữ liệu - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Tài chính quốc tế: Kiến thức Cơ sở ngành - Lý thuyết tài chính - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính quốc tế - Kinh tế lượng tài chính - Kinh tế lượng tài chính nâng cao - Kế toán tài chính - Đầu tư tài chính - Sản phẩm phái sinh - Quản trị và chiến lược ngân hàng - Hoạch định thuế - Quản trị chiến lược toàn cầu - Kế toán quốc tế - Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính Kiến thức chuyên ngành Bắt buộc - Tài chính doanh nghiệp nâng cao - Tài chính công ty đa quốc gia - Thị trường tài chính Quốc tế - Chiến lược đầu tư toàn cầu - Quản trị rủi ro tài chính - Điều tiết các định chế tài chính - Chiến lược và hệ thống giao dịch Tự chọn - Chuyển giá quốc tế - Sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc doanh nghiệp - Phân tích rủi ro và mô hình hóa - Tài chính định lượng - Chứng khoán có thu nhập cố định - Công nghệ tài chính Thực tập và tốt nghiệp: - Học kỳ doanh nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Tài chính quốc tế UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Tài chính quốc tế UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Tài chính quốc tế UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Tài chính quốc tế UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Tài chính quốc tế UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Tài chính quốc tế UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Tài chính quốc tế UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Tài chính quốc tế UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Tài chính quốc tế UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Tài chính quốc tế UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 69 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 71 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 915 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 26.60

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Tài chính quốc tế UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Tài chính quốc tế UEH là: 110

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Tài chính quốc tế UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Tài chính quốc tế UEH là: 7340206

Câu hỏi 10Chương trình Tài chính quốc tế UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Tài chính quốc tế UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!