Danh mục

Chương trình đào tạo Quản trị khởi nghiệp

Câu hỏi: Chương trình đào tạo Quản trị khởi nghiệp khác với chương trình đào tạo Quản trị thế nào? Nếu học quản trị, em có thể tự khởi nghiệp được không?

Trả lời: Chương trình đào tạo khởi nghiệp được bổ sung kiến thức chuyên sâu về khởi nghiệp để người học có thể chủ động lựa chọn khởi nghiệp với các phương thức khác nhau: có thể khởi nghiệp với cá ý tưởng đổi mới, nhượng quyền kinh doanh, khởi nghiệp nội bộ. Trong khi đó chương trình đào tạo Quản trị thì hướng người học sau khi hoàn tất chương trình có thể lựa chọn các vị trí chuyên viên quản trị (chuyên viên marketing, chuyên viên bán hàng, chuyên viên nhân sự, chuyên viên tài chính…) trong các tổ chức khác nhau.

Học chuyên ngành quản trị cũng có thể khởi nghiệp ( do chuyên ngành quản trị khởi nghiệp, chuyên ngành quản trị đều thuộc ngành quản trị kinh doanh). Ngã rẽ đào tạo chuyên ngành khởi nghiệp sẽ phù hợp nhất cho các bạn có ý định khởi nghiệp sớm, còn nếu chưa sẵn sàng bạn có thể học chuyên ngành quản trị để có nhiều thời gian hơn khám phá dự định nghề nghiệp của mình.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!