Danh mục

Chương trình đào tạo Luật Kinh tế UEH

Câu hỏi 1Chương trình Luật Kinh tế UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Luật Kinh tế UEH là chương trình hướng tới đào tạo chuyên gia pháp lý kinh doanh, Chương trình (1) cung cấp một nền tảng chắc chắn kiến thức nền tảng về kinh tế luật, văn hóa pháp lý, môi trường chính trị, xã hội mà ở đó pháp luật tồn tại và (2) cung cấp kiến thức toàn diện từ lý thuyết đến thực tiễn hệ thống pháp luật Việt Nam, (3) trang bị kiến thức pháp luật chuyên ngành kinh doanh, và (4) đào luyện các kỹ năng nghề luật. Người học còn được trang bị kỹ năng ngoại ngữ thông thạo để mở rộng tầm nhìn sang các hệ thống pháp luật nước ngoài và quốc tế.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Luật Kinh tế UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Luật Kinh tế UEH có thể đảm nhiệm các vị trí: Doanh nghiệp trong và ngoài nước: Nhân viên pháp chế, Chuyên viên pháp lý - Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp, các bộ phận khác trong doanh nghiệp những vấn đề pháp lý. - Tham gia thiết lập hệ thống trong tổ chức, quản trị và kiểm soát trong doanh nghiệp. - Tư vấn giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quan hệ hợp đồng, đầu tư kinh doanh. - Đại diện cho doanh nghiệp trong quan hệ tố tụng. - Văn phòng Luật sư, công ty Luật: Trợ lý luật sư - Hỗ trợ nghiên cứu các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng; - Soạn thảo các văn bản pháp lý, hồ sơ vụ việc; - Hỗ trợ Luật sư khi Luật sư tham gia tư vấn pháp luật, tham gia hòa giải, tham gia tố tụng tài tòa án hoặc trọng tài (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề Luật sư để được cấp thẻ Luật sư và hành nghề Luật sư theo quy định) Phòng công chứng, Văn phòng công chứng: Chuyên viên pháp lý/ Nhân viên - Hỗ trợ công chứng viên hướng dẫn khách hàng nhu cầu công chứng, tiếp nhận hồ sơ công chứng và giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng; - Soạn thảo các văn bản công chứng: hợp đồng, di chúc… và giúp việc cho công chứng viên thực hiện công chứng (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề công chứng để được cấp thẻ công chứng viên và hành nghề công chứng theo quy định) - Các tổ chức hành nghề luật khác: Văn phòng Thừa phát lại, Doanh nghiệp quản lý thanh lý – thanh lý tài sản…: Chuyên viên pháp lý trợ giúp cho Thừa phát lại, quản tài viên - Hỗ trợ thừa phát lại thực hiện nhiệm vụ lập vi bằng và các nhiệm vụ khác của thừa phát lại, - Hỗ trợ quản tài viên thực hiện quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp phá sản trong thủ tục phá sản (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề thừa phát lại để được cấp thẻ thừa phát lại, chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định) - Cơ quan nhà nước: Chuyên viên phụ trách pháp lý, công chức, viên chức Tư vấn pháp lý trong quan hệ với công dân, đại diện trong quan hệ tố tụng Các viện nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu khoa học pháp lý: Nhà nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên sâu - Nêu các kiến nghị lập pháp, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực dân sự, thương mại, lao động và đầu tư - Tòa án, Viện kiểm sát: Thư ký tòa án/ Có thể trở thành thẩm phán, kiểm sát viên khi đủ các điều kiện về thâm niên và nghiệp vụ theo quy định của pháp luật - Tham gia công tác xét xử tại tòa án nhân dân, tham gia công tác kiểm sát tại Viện kiểm sát nhân dân

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Luật Kinh tế UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Luật Kinh tế UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Luật Kinh tế UEH: - Kinh tế vi mô - Nhập môn kinh tế luật - Toán dành cho KT và quản trị - Tư duy pháp lý - Nhập môn luật học - Các học thuyết pháp lý - Cổ luật và văn hóa pháp lý Việt Nam - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Triết học Mác-Lênin - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh pháp lý 1 - Tiếng Anh pháp lý 2 - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Nhập môn kinh tế luật - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành luật - Cổ luật và văn hóa pháp lý Việt Nam - Tư duy pháp lý - Các học thuyết pháp lý Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Luật kinh tế UEH: Cơ sở ngành - Nhập môn Luật học - Luật hiến pháp - Luật dân sự I - Luật dân sự II - Luật hành chính - Luật hình sự - Luật đất đai - Luật lao động - Công pháp quốc tế - Tư pháp quốc tế - Luật tố tụng hình sự - Luật tố tụng dân sự - Luật so sánh - Quản trị học - Nguyên lý kế toán Kiến thức ngành - Luật Doanh nghiệp - Luật Thương mại - Luật sở hữu trí tuệ - Luật Thương mại quốc tế 1 - Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính - Luật cạnh tranh Học phần tự chọn: - Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý - Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng - Kỹ năng hành nghề luật sư - Kỹ năng pháp chế doanh nghiệp - Luật Môi trường - Luật kinh doanh bất động sản - Pháp luật và nền kinh tế số - Luật Thương mại điện tử - Luật Đầu tư - Luật thuế trong kinh doanh - Luật trọng tài thương mại - Luật thương mại quốc tế 2 - Luật đấu thầu và đấu giá - Pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Luật Kinh tế UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Luật Kinh tế UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Luật Kinh tế UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Luật Kinh tế UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Luật Kinh tế UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Luật Kinh tế UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Luật Kinh tế UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Luật Kinh tế UEH không có chương trình Song ngành tích hợp. Các bạn có thể tham khảo song ngành tích hợp sau: - Kinh tế chính trị - Luật và quản trị địa phương - Quản lý công - Luật và quản trị địa phương

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Luật Kinh tế UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Luật Kinh tế UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 61 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 63 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 870 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.60

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Luật Kinh tế UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Luật Kinh tế UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 150 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 30

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Luật Kinh tế UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Luật Kinh tế UEH là: 7380107

Câu hỏi 10Chương trình Luật Kinh tế UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Luật Kinh tế UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): - A00, A01, D01, D96

Câu hỏi 11So sánh sự khác nhau Chương trình Luật kinh tế UEH với ngành Luật, Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH trước đây?

Trả lời: Về cơ bản, mục tiêu đào tạo Chương trình Luật kinh tế UEH vẫn không thay đổi. Sinh viên ra trường để làm việc với tư cách là chuyên viên pháp lý cho doanh nghiệp hoặc làm việc tại các công ty luật chuyên tư vấn pháp lý, tham gia tố tụng tại tòa án, trọng tài. Điểm mới nhất của Chương trình Luật kinh tế UEH là cùng với việc chuyển từ ngành Luật sang ngành Luật Kinh tế, Chương trình Luật kinh tế UEH đã bổ sung thêm những môn học tự chọn mới, mang hơi thở của thời đại 4.0 như: pháp luật trong nền kinh tế số, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành luật và một số môn học liên ngành như kinh tế học pháp luật, cổ luật và văn hoá pháp lý.

Câu hỏi 12Chương trình Luật kinh tế UEH và Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH khác nhau như thế nào?

Trả lời: Chương trình Luật kinh tế UEH và Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH được xây dựng theo định hướng chuyên sâu về vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Sự khác biệt chính nằm ở định hướng vị trí việc làm sau tốt nghiệp. Chương trình Luật kinh tế UEH với mục tiêu định hướng sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật trong nước, bước đầu làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH trang bị kiến thức pháp luật chuyên sâu về hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu nhằm đáp ứng khả năng làm tư vấn chuyên sâu về pháp luật kinh doanh quốc tế cho các công ty đa quốc gia, các công ty Việt Nam có hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế.

Câu hỏi 13Người học cần đáp ứng những tố chất gì để có thể theo học Chương trình Luật kinh tế UEH?

Trả lời: Về các tố chất chung, Người hành nghề luật thường có yêu cầu cao về tư duy logic, khả năng phân tích, tổng hợp và tính cách kiên định. Những kiến thức, hiểu biết chung về xã hội cũng thật sự cần thiết. Ngoài ra, các kỹ năng nói lưu loát, viết rõ ràng và chặt chẽ cũng là những tố chất quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn các kỹ năng này sẽ được hình thành trong quá trình học tập và rèn luyện tại môi trường đại học. Về tố chất riêng, Chương trình Luật kinh tế UEH đòi hỏi các bạn có kỹ năng khái quát hoá cao, nắm bắt nhanh thông tin trong nước và có vốn văn hoá, xã hội vững chắc.

Câu hỏi 14Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có đào tạo ngành Luật hệ sau đại học hay không?

Trả lời: Tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có đào tạo ngành Luật hệ sau đại học, bao gồm Chương trình thạc sĩ Luật Kinh tế UEH; Chương trình Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính UEH, Chương trình Tiến sĩ Luật kinh tế UEH.

Câu hỏi 15Cơ hội học thạc sĩ và tiến sĩ trong nước và nước ngoài sau khi tốt nghiệp Chương trình Luật kinh tế UEH như thế nào?

Trả lời: Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật tại UEH Chương trình Luật kinh tế UEH, người học có thể đăng ký dự tuyển Chương trình thạc sĩ Luật kinh tế tại UEH hoặc tại bất cứ cơ sở đào thạc sĩ luật học nào ở trong và ngoài nước. Sau khi hoàn tất Chương thạc sĩ Luật kinh tế UEH, người học có thể tiếp tục tham gia dự tuyển đào tạo tiến sĩ Luật kinh tế ngay tại UEH.

Câu hỏi 16Chương trình đào tạo, tài liệu học tập của ngành Luật Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có gì khác biệt với những cơ sở đào tạo khác?

Trả lời: Chương trình đào tạo ngành Luật tại UEH nhấn mạnh đến nền tảng kiến thức về kinh tế, quản trị kinh doanh trước khi được tiếp cận kiến thức pháp lý. Vì thế sinh viên tốt nghiệp từ UEH có kiến thức căn bản về kinh tế và am hiểu về môi trường kinh doanh, rất thích hợp cho vị trí chuyên viên pháp lý tại doanh nghiệp. Ngoài ra, môi trường học tập Luật học trong trường kinh tế cho phép sinh viên để dàng tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về kinh tế, quản trị, tài chính thông qua việc học song ngành. Về giáo trình, ngoài những giáo trình luật học trong nước, sinh viên tại UEH còn được tiếp cận, tham khảo các giáo trình Luật học của các trường có thứ hạng cao của nước ngoài nhằm từng bước tiếp cận những kiến thức mới nhất về luật học trên thế giới. Một số môn học còn được sử dụng giáo trình chính là giáo trình nước ngoài. Các giảng viên của từng môn học tích cực sưu tầm và cập nhật tài liệu liên tục trong quá trình đào tạo, đặc biệt, Khoa Luật tự tin sở hữu nguồn tài liệu đa dạng, mở dưới nhiều hình thức (ebook, pdf, bản cứng) và với tinh thần khai phóng.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!