Danh mục

Chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại

Câu hỏi 1Chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại sẽ được học những nội dung nào? Học xong Chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại em có thể làm được việc gì?

Trả lời: 

Chương trình cử nhân kinh doanh thương mại đào tạo cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về thương mại trong nước và thương mại quốc tế, tạo sự tự tin để có thể thành công trong kinh doanh. Sinh viên ngành thương mại được trang bị vững các lý thuyết về quản trị bán hàng, quản trị chuỗi cung ứng, tài chính, marketing, nghiên cứu hành vi tiêu dùng, phân tích hiệu quả hoạt động thương mại,.. có khả năng vận dụng các kiến thức vào thực tiễn. Ngoài ra, sinh viên ngành thương mại được còn được huấn luyện các kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh, có khả năng nghiên cứu độc lập về vấn đề chuyên môn, hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh. 

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các phòng kinh doanh của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, các công ty xuất nhập khẩu, các văn phòng đại diện, các công ty đa quốc gia, các đơn vị dịch vụ, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng,..Những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng.

Câu hỏi 2: Chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại và Kinh doanh thương mại có khác biệt? Cơ hội việc làm?

Trả lời: Kinh doanh quốc tế tại UEH đào tạo sinh viên hiểu biết về kinh doanh trong một công ty đa quốc gia (MNC), đặc biệt là các vấn đề vận hành các công ty toàn cầu. Theo đó, người học sẽ nhận thấy được các khía cạnh về thị trường toàn cầu, quản trị công ty đa quốc gia, thâm nhập thị trường quốc tế, làm việc trong môi trường đa văn hoá và những khía cạnh về quản trị khác. Đối với Kinh doanh Thương mại, tập trung đào tạo kỹ năng kinh doanh và bán hàng, nội dung đào tạo các vấn đề liên quan đến bộ phận bán hàng, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Vì vậy, nội dung đào tạo gồm quản trị bán hàng, quản trị bán lẻ, bán hàng công nghiệp, quản trị dịch vụ, marketing thương mại, giao tiếp kinh doanh, đàm phán, quản trị và tổ chức phân phối. Như vậy khác biệt cơ bản nằm ở định hướng đầu ra, mục tiêu và bộ phận làm việc sau ra trường. 

- Cơ hội việc làm đối với cả hai ngành là rất rộng, Kinh doanh quốc tế có cơ hội làm việc môi trường công ty FDI, Công ty kinh doanh đa quốc gia Việt Nam với hầu hết các Công ty tại Việt Nam làm việc liên quan đến quốc tế và kinh doanh đa quốc gia. Còn đối với ngành Thương mại cơ hội làm việc lĩnh vực siêu thị bán lẻ và Phòng bán hàng của các công ty.

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!