Danh mục

Chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại

Câu hỏi 1Chương trình Kinh doanh thương mại UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh thương mại UEH cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về cách thức vận hành của doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong nước và thương mại quốc tế, đảm bảo sự tự tin để có thể thành công trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu và thích ứng tốt với môi trường kinh doanh thay đổi, đồng thời ứng dụng công nghệ và kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số không ngừng phát triển, hình thành và phát triển những kỹ năng lãnh đạo, quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh trong các công ty nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng, phát triển được kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kinh doanh thương mại UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kinh doanh thương mại UEH có khả năng làm việc về quản lý các hoạt động thương mại tại các tổ chức quản lý nhà nước, các công ty sản xuất kinh doanh, công ty thương mại, công ty kinh doanh dịch vụ. Lĩnh vực cụ thể mà sinh viên sau khi tốt nghiệp Chương trình Kinh doanh thương mại UEH có khả năng làm việc ở vị trí: quản trị viên thương mại trong các tổ chức quản lý nhà nước (như bộ và sở thương mại, sở kế hoạch đầu tư, cơ quan tham tán thương mại); quản trị viên thương mại và nhân viên kinh doanh tại các công ty kinh doanh hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, kinh doanh dịch vụ (như xuất nhập khẩu, hãng vận tải tàu biển, bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện). Ngoài ra, sinh viên có khả năng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Kinh doanh thương mại UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Kinh doanh thương mại UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Kinh doanh thương mại UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - ERP Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Kinh doanh thương mại UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Kinh doanh quốc tế - Marketing căn bản - Quản trị học - Hệ thống thông tin quản lý - Quản trị tài chính - Quản trị chiến lược toàn cầu Kiến thức ngành - Mô phỏng kinh doanh - Phân tích kinh doanh - Thương mại điện tử - Quản trị bán hàng - Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - Mua hàng và cung ứng toàn cầu Kiến thức chuyên ngành - Hành vi người tiêu dùng - Quản trị bán lẻ - Nghiên cứu Marketing - Giao tiếp kinh doanh - Dự án kinh doanh - Marketing dịch vụ - Quản trị dịch vụ - Thương mại quốc tế - Quản trị xuất nhập khẩu - Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) - Marketing trong kỷ nguyên số Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Kinh doanh thương mại UEH học bao nhiêu chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kinh doanh thương mại UEH là 120 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Kinh doanh thương mại UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh thương mại UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Kinh doanh thương mại UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Kinh doanh thương mại UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Kinh doanh thương mại UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh thương mại UEH không có đào tạo song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Kinh doanh thương mại UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kinh doanh thương mại UEH năm 2023 theo từng phương thức là: Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 67 Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 68 Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 905 Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 26.50

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kinh doanh thương mại UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kinh doanh thương mại UEH là: 210.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kinh doanh thương mại UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kinh doanh thương mại UEH là: 7340121.

Câu hỏi 10Chương trình Kinh doanh thương mại UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh thương mại UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Sinh viên lựa chọn Chương trình Kinh doanh thương mại UEH sẽ được học những nội dung nào?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh thương mại UEH đào tạo cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về thương mại trong nước và thương mại quốc tế, tạo sự tự tin để có thể thành công trong kinh doanh. Sinh viên Chương trình Kinh doanh thương mại UEH được trang bị vững các lý thuyết về quản trị bán hàng, quản trị chuỗi cung ứng, tài chính, marketing, nghiên cứu hành vi tiêu dùng, phân tích hiệu quả hoạt động thương mại,.. có khả năng vận dụng các kiến thức vào thực tiễn. Ngoài ra, sinh viên Chương trình Kinh doanh thương mại UEH còn được huấn luyện các kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh, có khả năng nghiên cứu độc lập về vấn đề chuyên môn, hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

Câu hỏi 12Chương trình Kinh doanh quốc tế UEH và Chương trình Kinh doanh thương mại UEH có những điểm khác biệt nào? Cơ hội nghề nghiệp của Chương trình Kinh doanh quốc tế UEH ra sao?

Trả lời: - Chương trình Kinh doanh quốc tế UEH đào tạo sinh viên hiểu biết về kinh doanh trong một công ty đa quốc gia (MNC), đặc biệt là các vấn đề vận hành các công ty toàn cầu. Theo đó, người học sẽ nhận thấy được các khía cạnh về thị trường toàn cầu, quản trị công ty đa quốc gia, thâm nhập thị trường quốc tế, làm việc trong môi trường đa văn hoá và những khía cạnh về quản trị khác. Đối với Chương trình Kinh doanh thương mại UEH, tập trung đào tạo kỹ năng kinh doanh và bán hàng, nội dung đào tạo các vấn đề liên quan đến bộ phận bán hàng, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Vì vậy, nội dung đào tạo gồm quản trị bán hàng, quản trị bán lẻ, bán hàng công nghiệp, quản trị dịch vụ, marketing thương mại, giao tiếp kinh doanh, đàm phán, quản trị và tổ chức phân phối. Như vậy khác biệt cơ bản nằm ở định hướng đầu ra, mục tiêu và bộ phận làm việc sau ra trường. - Cơ hội việc làm đối với cả hai chương trình đào tạo là rất rộng, Chương trình Kinh doanh quốc tế UEH có cơ hội làm việc môi trường công ty FDI, Công ty kinh doanh đa quốc gia Việt Nam với hầu hết các Công ty tại Việt Nam làm việc liên quan đến quốc tế và kinh doanh đa quốc gia. Còn đối với Chương trình Kinh doanh thương mại UEH có cơ hội làm việc lĩnh vực siêu thị bán lẻ và Phòng bán hàng của các công ty.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!