Danh mục

Chương trình đào tạo Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH

Câu hỏi 1Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH thuộc ngành Toán kinh tế cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và các phương pháp thống kê để đánh giá rủi ro trong bảo hiểm, tài chính và các ngành khác. Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH được thiết kế cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn để sinh viên tốt nghiệp trở thành người có năng lực làm việc trong các định chế tài chính đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Đồng thời, cử nhân Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH là người truyền đạt hiệu quả, người có tư duy phản biện, người biết giải quyết vấn đề sáng tạo, và là người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng tự học để cập nhật với những kiến thức mới, dễ dàng hội nhập, thích nghi với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, khu vực và thế giới.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH làm nghề gì?

Trả lời: Ngành bảo hiểm không thể hoạt động mà không có chuyên gia tính toán. Một chuyên gia về định phí bảo hiểm và phân tích rủi ro sẽ thực hiện các công việc cụ thể bao gồm: lập kế hoạch và định phí bảo hiểm, theo dõi khả năng sinh lời, tính toán đảm bảo nguồn dự phòng an toàn cho công ty bảo hiểm, tham mưu chiến lược, tư vấn đầu tư tài chính… - Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH có thể có thể làm việc trong các công ty bảo hiểm. - Sinh viên Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH cũng có thể làm việc trong các công ty tư nhân bởi vì các công ty tư nhân dựa vào đánh giá rủi ro để đưa ra các quyết định quản lý chiến lược. - Sinh viên Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH còn có thể làm việc với tư cách là chuyên gia tư vấn, giúp các công ty thiết kế các kế hoạch hưu bổng và lợi ích, đánh giá tài sản và trách nhiệm, đánh giá và giảm thiểu rủi ro. - Sinh viên Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH cũng có thể làm việc cho chính phủ, giúp quản lý chương trình và giám sát các công ty nhà nước để đảm bảo tuân thủ luật pháp lý, kiểm soát quy định, bồi thường cho người lao động … Ngoài ra, sinh viên Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH còn có thể làm việc cho các trường cao đẳng và đại học, các ngân hàng và công ty đầu tư, công ty kế toán công, liên đoàn Lao động …

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Đại số tuyến tính - Giải tích 1 - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Giải tích 2 - Lý thuyết xác suất - Thống kê toán - Quá trình ngẫu nhiên - Toán tài chính (dành cho chuyên viên định phí) - Kinh tế lượng - Lập trình căn bản - Cơ sở dữ liệu Kiến thức chuyên ngành - Lập trình nâng cao với R - Toán tài chính (dành cho chuyên viên định phí) - Kinh tế vi mô trung cấp - Lý thuyết xác suất nâng cao - Toán tài chính thực hành - Kinh tế vĩ mô trung cấp - Phân tích chuỗi thời gian - Kế toán tài chính - Tài chính doanh nghiệp dành cho chuyên viên định phí (Phần 1) - Tài chính doanh nghiệp dành cho chuyên viên định phí (Phần 2) - Lý thuyết đầu tư và thị trường tài chính 1 - Lý thuyết đầu tư và thị trường tài chính 2 - Thống kê lập mô hình rủi ro 1 - Thống kê lập mô hình rủi ro 2 - Toán bảo hiểm ngắn hạn 1 - Toán bảo hiểm ngắn hạn 2 - Toán bảo hiểm dài hạn 1 - Toán bảo hiểm dài hạn 2 Thực tập và tốt nghiệp: - Học kỳ doanh nghiệp - Khóa luận tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 47 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 48 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 800 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 24.06

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH là: 70

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH là: 7310108_02

Câu hỏi 10Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!