Danh mục

Chương trình đào tạo Luật Kinh doanh quốc tế UEH

Câu hỏi 1Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH là chương trình hướng tới việc đào tạo chuyên gia pháp lý trong môi trường kinh doanh quốc tế. Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH cung cấp cho người học có kiến thức nền tảng vững chắc về môi trường kinh tế, chính trị, xã hội và kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu, có kiến thức nền tảng, có hệ thống về hệ thống pháp luật quốc gia và kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh quốc tế. Người học Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH còn được trang bị các kiến thức và kỹ năng hành nghề pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế như pháp luật về xuất nhập khẩu, hải quan, pháp luật về đầu tư nước ngoài, pháp luật về vận tải và logistics quốc tế, giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư quốc tế.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH có thể đảm nhiệm công việc với vị trí cán bộ pháp lý trong doanh nghiệp có hoạt động thương mại quốc tế, đủ khả năng quản lý không chỉ riêng lĩnh vực pháp lý chuyên môn mà còn có khả năng quản trị xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh quốc tế cho doanh nghiệp; có khả năng tự lập nghiệp để kinh doanh và tham gia quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, với kiến thức cơ bản về luật học, sinh viên Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH có thể làm việc trong tất cả các cơ quan chính quyền các cấp và các cơ quan chính trị, xã hội, nghề nghiệp như: - Làm việc tại các cơ quan nhà nước của hệ thống hành chính, các cơ quan dân cử và các cơ quan tư pháp (ví dụ: tại UBND, HĐND các cấp, các sở ban ngành, các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra và thi hành án). - Làm việc trong các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý như văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, các trung tâm trọng tài thương mại của Việt Nam và nước ngoài. - Đảm nhận công tác giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo (các viện nghiên cứu; giảng dạy về pháp luật đại cương, pháp luật kinh tế trong các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông). - Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu với tư cách là nghiên cứu viên, đặc biệt là trong các viện nghiên cứu quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính – chính trị. - Làm việc tại các cơ quan thông tấn báo chí chuyên về các vấn đề kinh tế-xã hội và pháp luật.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH: - Triết học Mác Lênin - Kinh tế chính trị Mác Lênin - Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh pháp lý 1 - Tiếng Anh pháp lý 2 - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Kinh tế vi mô - Thương mại quốc tế - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành luật - Tư duy pháp lý - Các học thuyết pháp lý Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH: Kiến thức cơ sở ngành - Nhập môn Luật học - Luật hiến pháp - Luật dân sự I - Luật dân sự II - Luật hành chính - Luật hình sự - Quản trị xuất nhập khẩu - Quản trị nguồn nhân lực - Kinh doanh quốc tế - Tài chính quốc tế - Luật đất đai - Luật lao động - Luật tố tụng hình sự - Luật tố tụng dân sự - Luật so sánh - Công pháp quốc tế - Tư pháp quốc tế - Luật Doanh nghiệp - Luật Thương mại - Luật sở hữu trí tuệ Kiến thức chuyên ngành - Luật Thương mại quốc tế I - Luật Thương mại quốc tế II - Logistics quốc tế - Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý* - Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng* - Kỹ năng Pháp chế doanh nghiệp* - Kỹ năng hành nghề luật* - Luật cạnh tranh trong nền thương mại tự do* - Pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan - Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR)* - Luật thương mại điện tử* - Pháp luật về thanh toán quốc tế* - Luật môi trường quốc tế* - Luật hàng hải* - Pháp luật và nền kinh tế số* Thực tập và tốt nghiệp: Học kỳ doanh nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của Luật Kinh doanh quốc tế UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ Luật Kinh doanh quốc tế UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH không có chương trình Song ngành tích hợp. Các bạn có thể tham khảo song ngành tích hợp sau: - Kinh tế chính trị - Luật và quản trị địa phương - Quản lý công - Luật và quản trị địa phương

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 65 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 68 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 900 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.41

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH là: 70.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH là: 7380101.

Câu hỏi 10Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Luật Kinh doanh quốc tế UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): - A00, A01, D01, D96

Câu hỏi 11Những kiến thức mà người học học được khi lựa chọn Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH là gì?

Trả lời: Lựa chọn Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế UEH, người học sẽ được học 5 nhóm kiến thức bao gồm: (1) Kiến thức cơ sở ngành về luật và kinh tế, (2) Kiến thức hệ thống về các ngành luật với các kiến thức Luật cơ bản trong nước bao gồm Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật tố tụng… (3) Kiến thức nền tảng về kinh doanh quốc tế như quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị xuất nhập khẩu, logistics, thanh toán quốc tế, logistic,... (4) Kiến thức Luật kinh doanh quốc tế như luật thương mại quốc tế, luật đầu tư quốc tế, luật cạnh tranh trong nền thương mại tự do… (5) Kỹ năng nghề nghiệp gồm kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng hành nghề luật với những định hướng chuyên sâu phục vụ cho môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài. Đặc biệt là kỹ năng ngôn ngữ nước ngoài chuyên ngành.

Câu hỏi 12Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH và Chương trình Luật kinh tế UEH khác nhau như thế nào?

Trả lời: Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH trang bị kiến thức pháp luật chuyên sâu về hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu nhằm đáp ứng khả năng làm tư vấn chuyên sâu về pháp luật kinh doanh quốc tế cho các công ty đa quốc gia, các công ty Việt Nam có hoạt động thương mại, đầu tư quốc tế. Trong khi đó, Chương trình Luật kinh tế UEH và Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH được xây dựng theo định hướng chuyên sâu về vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Sự khác biệt chính nằm ở định hướng vị trí việc làm sau tốt nghiệp. Chương trình Luật kinh tế UEH với mục tiêu định hướng sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật trong nước, bước đầu làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu hỏi 13Người học cần đáp ứng những tố chất gì để có thể theo học Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH?

Trả lời: Về các tố chất chung, Người hành nghề luật thường có yêu cầu cao về tư duy logic, khả năng phân tích, tổng hợp và tính cách kiên định. Những kiến thức, hiểu biết chung về xã hội cũng thật sự cần thiết. Ngoài ra, các kỹ năng nói lưu loát, viết rõ ràng và chặt chẽ cũng là những tố chất quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn các kỹ năng này sẽ được hình thành trong quá trình học tập và rèn luyện tại môi trường đại học. Về tố chất riêng, do môi trường làm việc của Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH đòi hỏi sử dụng thành thạo ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng nên việc có nền tảng tốt về ngoại ngữ là một lợi thế cho người học khi theo học Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH. Ngoài ra, Chương trình Luật kinh doanh quốc tế UEH đòi hỏi người học phải thường xuyên cập nhật tin tức chính trị, kinh tế, văn hoá quốc tế để nắm bắt hơi thở thời đại.

Câu hỏi 14Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có đào tạo ngành Luật hệ sau đại học hay không?

Trả lời: Tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có đào tạo ngành Luật hệ sau đại học, bao gồm Chương trình thạc sĩ Luật Kinh tế UEH; Chương trình Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính UEH, Chương trình Tiến sĩ Luật kinh tế UEH.

Câu hỏi 15Chương trình đào tạo, tài liệu học tập của ngành Luật Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có gì khác biệt với những cơ sở đào tạo khác?

Trả lời: Chương trình đào tạo ngành Luật tại UEH nhấn mạnh đến nền tảng kiến thức về kinh tế, quản trị kinh doanh trước khi được tiếp cận kiến thức pháp lý. Vì thế sinh viên tốt nghiệp từ UEH có kiến thức căn bản về kinh tế và am hiểu về môi trường kinh doanh, rất thích hợp cho vị trí chuyên viên pháp lý tại doanh nghiệp. Ngoài ra, môi trường học tập Luật học trong trường kinh tế cho phép sinh viên để dàng tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về kinh tế, quản trị, tài chính thông qua việc học song ngành. Về giáo trình, ngoài những giáo trình luật học trong nước, sinh viên tại UEH còn được tiếp cận, tham khảo các giáo trình Luật học của các trường có thứ hạng cao của nước ngoài nhằm từng bước tiếp cận những kiến thức mới nhất về luật học trên thế giới. Một số môn học còn được sử dụng giáo trình chính là giáo trình nước ngoài. Các giảng viên của từng môn học tích cực sưu tầm và cập nhật tài liệu liên tục trong quá trình đào tạo, đặc biệt, Khoa Luật tự tin sở hữu nguồn tài liệu đa dạng, mở dưới nhiều hình thức (ebook, pdf, bản cứng) và với tinh thần khai phóng.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!