Danh mục

Chương trình đào tạo Kế toán tích hợp

Câu hỏi 1Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH (gọi tắt là Chương trình Kế toán tích hợp) là chương trình được phát triển với sự hợp tác giữa Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế hàng đầu (như Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales – ICAEW và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc – ACCA). Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán chuyên nghiệp để làm việc cho các công ty, tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam và quốc tế thông qua việc trang bị cho sinh viên hiểu biết rộng về lĩnh vực kinh tế – chính trị – xã hội, kiến thức chuyên sâu về kế toán và kiểm toán theo thông lệ quốc tế cũng như các quy định, chuẩn mực kế toán Việt Nam. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động định hướng nghề nghiệp phong phú trong suốt quá trình học, và các chương trình hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, nắm bắt những yêu cầu cập nhật mới nhất về kỹ năng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại mạng lưới doanh nghiệp đối tác rộng khắp trong và ngoài nước của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế cam kết đồng hành cùng chương trình. Sau khi trúng tuyển Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH, sinh viên sẽ chọn học 01 trong 02 tổ hợp chương trình: - Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ICAEW - Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ACCA Khi hoàn tất chương trình đào tạo theo yêu cầu, sinh viên nhận được: 01 Bằng cử nhân kế toán chính quy UEH 01 Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, cụ thể: - Với chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ICAEW: chứng chỉ ICAEW CFAB và cơ hội tích lũy thêm chứng nhận đỗ 02 môn cấp độ Chuyên nghiệp (Professional level) của bằng cấp ICAEW ACA. - Với chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ACCA: chứng chỉ Diploma in Accounting and Business hoặc chứng chỉ Advanced Diploma in Accounting and Business. Cơ hội giao lưu nghề nghiệp, kiến tập, thực tập sớm và việc làm cho sinh viên thông qua sự đồng hành của các doanh nghiệp trong mạng lưới đối tác lớn mạnh của ICAEW & ACCA Việt Nam, khu vực và toàn cầu. Được trang bị và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu với các chuyên gia trong nước và quốc tế trong suốt quá trình học cùng cơ hội tham gia các cuộc thi quốc gia và quốc tế. Ưu đãi của Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH: ICAEW và ACCA phối hợp cùng UEH cung cấp nhiều gói học bổng giá trị và các hỗ trợ về tài chính như miễn phí đăng ký ban đầu, lệ phí thường niên, giảm chi phí giáo trình quốc tế…cho toàn bộ sinh viên của chương trình.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sau khi hoàn thành Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc ở các vị trí sau: – Kế toán viên, kiểm soát viên nội bộ, chuyên viên phân tích dữ liệu tài chính – Kế toán + Công ty đa quốc gia + Tổ chức tài chính, quỹ tín dụng, ngân hàng quốc tế + Doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực ASEAN/ quốc tế – Kiểm toán viên độc lập, chuyên viên tư vấn thuế, chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin + Công ty kiểm toán Big4 + Công ty kiểm toán đa quốc gia + Công ty kiểm toán Việt Nam – Chuyên viên phân tích/ phát triển/ triển khai hệ thống thông tin kế toán + Doanh nghiệp phát triển và triển khai phần mềm ở Việt Nam và quốc tế – Giảng viên, chuyên viên nghiên cứu + Cơ sở giáo dục ở Việt Nam và quốc tế + Viện nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mac-Lenin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Kế toán tài chính 1 (ICAEW CFAB – Accounting) - Kinh doanh, công nghệ và tài chính (ICAEW CFAB – Business, Technology & Finance) - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Kiến thức cơ sở ngành: - ICAEW_Nguyên tắc thuế (ICAEW CFAB-Principle of Taxation) - Tài chính doanh nghiệp - ICAEW_Kế toán tài chính 2 (ICAEW CFAB-Accounting) - ICAEW_Kế toán quản trị 1 (ICAEW CFAB-Management Information) - ICAEW_Kế toán quản trị 2 (ICAEW CFAB-Management Information) - Kế toán công - Hệ thống thông tin kế toán - Phân tích báo cáo tài chính - ICAEW_Kiểm toán 1 (ICAEW CFAB -Assurance) - ICAEW_Kế toán tài chính và lập báo cáo 1 (ICAEW ACA - Financial Acccounting & Reporting) Kiến thức chuyên ngành: Bắt buộc - Kế toán tài chính Việt Nam - ICAEW_Kế toán tài chính và lập báo cáo 2 (ICAEW ACA-FAR) - ICAEW_Kế toán tài chính và lập báo cáo 3 (ICAEW ACA-FAR) - ICAEW_Kiểm toán 2 (ICAEW CAFB - Assurance) - An toàn thông tin kế toán - Phân tích dữ liệu trong kế toán - Nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết học thuật - ICAEW_Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo (ICAEW ACA-Audit & assurance) Kiến thức bổ trợ chuyên ngành tự chọn (chọn 3 trong 6) - Tổ chức công tác kế toán trong môi trường công nghệ thông tin - Hệ thống thuế Việt Nam - Thanh toán quốc tế - Kiểm soát nội bộ - Kiểm toán công nghệ thông tin - Quản trị rủi ro tài chính Thực tập và tốt nghiệp Với chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ACCA: Kiến thức giáo dục đại cương: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mac-Lenin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Khoa học dữ liệu - Kế toán tài chính 1 (ACCA – Financial Accounting F3) - Kinh doanh và công nghệ và tài chính (ACCA – Business & Technology F1) Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Kiến thức cơ sở ngành: - ACCA_Thuế (ACCA-F6) - Tài chính doanh nghiệp - ACCA_Kế toán tài chính 2 (ACCA-F3) - ACCA_Kế toán quản trị (ACCA-F2 - Kế toán công - Hệ thống thông tin kế toán - ACCA_Quản trị hiệu quả hoạt động 1(ACCA-F5) - ACCA_Kiểm toán 1 (ACCA-F8) - ACCA_Báo cáo tài chính 1 (ACCA-F7) - ACCA_Quản trị tài chính 1 (ACCA-F9) Kiến thức chuyên ngành: Bắt buộc - Kế toán tài chính Việt Nam - ACCA_Báo cáo tài chính 2 (ACCA-F7) - ACCA_Quản trị hiệu quả hoạt động 2(ACCA-F5) - ACCA_Quản trị tài chính 2 (ACCA – F9) - ACCA_Kiểm toán 2 (ACCA-F8) - An toàn thông tin kế toán - Phân tích dữ liệu trong kế toán - Nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết học thuật Tự chọn (chọn 3 môn trong 6 môn) - Tổ chức công tác kế toán trong môi trường công nghệ thông tin - Thuế tài sản - Thanh toán quốc tế - Kiểm soát nội bộ - Kiểm toán công nghệ thông tin - Quản trị rủi ro tài chính Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế. Đây là chương trình tiếng Anh toàn phần với mức học phí như sau: - Các môn Tiếng Việt: 1.065.000 đ/tín chỉ - Các môn Tiếng Anh: 1.685.000đ/tín chỉ Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 58 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 58 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 800 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 24.90

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH là: 70.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH là: 7340301_01.

Câu hỏi 10Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Những lợi ích mà người học sẽ nhận được sau khi tốt nghiệp Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH là gì?

Trả lời: Những lợi ích mà người học sẽ nhận được sau khi tốt nghiệp Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế UEH là: - Cơ hội hành nghề chuyên nghiệp lĩnh vực kế-kiểm sau khi tốt nghiệp. - Được săn đón bởi các công ty Big 4 trong lĩnh vực Kế - Kiểm. - Được tạo điều kiện giao lưu nghề nghiệp, kiến tập, thực tập sớm và việc làm thông qua sự đồng hành của các doanh nghiệp trong mạng lưới đối tác lớn mạnh ở khu vực và toàn cầu của ICAEW và ACCA. - 3,5 năm, 01 bằng cử nhân, 01 chứng chỉ hành nghề quốc tế.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!