Danh mục

Chương trình đào tạo Thương mại điện tử UEH

Câu hỏi 1Chương trình Thương mại điện tử UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Thương mại điện tử UEH được xây dựng theo chuẩn tiên tiến quốc tế với mục tiêu đào tạo cử nhân ngành TMĐT có kiến thức toàn diện về TMĐT, có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới. Chương trình Thương mại điện tử UEH trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào hoạch định chiến lược, tổ chức thực hiện, triển khai và kiểm soát toàn bộ quá trình kinh doanh TMĐT của doanh nghiệp; biết cách xây dựng giải pháp và khai thác các nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động kinh doanh điện tử; đồng thời biết cách quảng bá sản phẩm, dịch vụ cũng như thương hiệu của doanh nghiệp trên môi trường số hóa.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Thương mại điện tử UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Thương mại điện tử UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau: - Chuyên viên tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp thương mại điện tử. - Chuyên viên tại các tổ chức, các đơn vị kinh doanh có triển khai hoạt động thương mại điện tử. - Nhà quản trị hoạt động Marketing điện tử (E-Marketing) tại các đơn vị kinh doanh. - Chuyên viên hoặc quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoạt động thương mại điện tử. - Nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Thương mại điện tử tại các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Thương mại điện tử UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Thương mại điện tử UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Thương mại điện tử UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Luật kinh doanh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Thương mại điện tử UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Toán dùng trong Tin học - Cơ sở công nghệ thông tin - Dịch vụ mạng Internet - Cơ sở lập trình - Cơ sở dữ liệu - Marketing căn bản - Quản trị học - Hệ thống thông tin quản lý Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) - Phân tích nghiệp vụ - Phân tích thiết kế hệ thống - Thương mại điện tử - Công nghệ Thương mại điện tử - Quản trị dự án Thương mại điện tử - Bảo mật thông tin trong Thương mại điện tử - Marketing kỹ thuật số - Chiến lược kinh doanh Thương mại điện tử - Phát triển ứng dụng Thương mại điện tử Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) - Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - Hành vi người tiêu dùng - Giới thiệu hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Phân tích dự án đầu tư - Luật Thương mại điện tử - Khai phá dữ liệu - Hệ thống thanh toán điện tử - Phát triển ứng dụng Mobile - Dữ liệu lớn và ứng dụng - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - Quản trị quan hệ khách hàng - Nghiên cứu Marketing Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Thương mại điện tử UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Thương mại điện tử UEH là 123 tín chỉ

Câu hỏi 5Chương trình Thương mại điện tử UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Thương mại điện tử UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Thương mại điện tử UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Thương mại điện tử UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Thương mại điện tử UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Thương mại điện tử UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Thương mại điện tử UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Thương mại điện tử UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 69 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 71 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 940 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 26.61.

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Thương mại điện tử UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Thương mại điện tử UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 140 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 60

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Thương mại điện tử UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Thương mại điện tử UEH là: 7340122

Câu hỏi 10Chương trình Thương mại điện tử UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Thương mại điện tử UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!