Danh mục

Chương trình đào tạo Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH

Câu hỏi 1Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH cung cấp các kiến thức chuyên ngành kiến trúc và thiết kế đô thị hướng tới phát triển đô thị thông minh. Với mục tiêu nắm bắt và hội nhập theo xu hướng toàn cầu, sinh viên sẽ được đào tạo để tự tin tham gia vào các dự án phát triển, quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc và cảnh quan cũng như ứng dụng công nghệ và tích hợp vào phát triển, quy hoạch và thiết kế đô thị thông minh hướng tới phát triển bền vững. Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH đòi hỏi khả năng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và các kỹ năng tổng hợp khác để có khả năng phối hợp nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, cảnh quan, giao thông và kỹ thuật hạ tầng, kinh tế, xã hội, môi trường và công nghệ.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau: - Các công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch đô thị như tư vấn thiết kế, đầu tư, thi công,…: Chuyên gia quy hoạch; kiến trúc, thiết kế đô thị, quản lý, giám sát kỹ thuật,… Tham gia quá trình lập đồ án quy hoạch, lập quy chế quản lý đô thị, tham gia thiết kế cảnh quan, công trình kiến trúc. - Cơ quản quản lý nhà nước về phát triển đô thị (Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Phòng Quản lý đô thị, các đơn vị liên quan tại các bộ, ban, ngành,…): Chuyên viên, quản lý đơn vị. Tham gia công tác định hướng, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách, cơ chế trong lĩnh vực quy hoạch đô thị - Các cơ sở, đơn vị nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực quy hoạch đô thị: Chuyên viên nghiên cứu, giảng viên… Giảng dạy, hướng dẫn, đào tạo sinh viên các ngành liên quan; nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch đô thị

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Toán ứng dụng cho thiết kế Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH: Kiến thức cơ sở ngành - Đồ án cơ bản 1 - Đồ án cơ bản 2 - Đồ án cơ bản 3 Kiến thức chuyên ngành Bắt buộc - Nguyên lý thiết kế kiến trúc - Tham quan đô thị - Lịch sử kiến trúc và đô thị - Cấu tạo công trình - Phân tích và Thiết kế kiến trúc - Vật lý kiến trúc - Thiết kế đô thị thông minh - Quy hoạch đô thị - Thiết kế cảnh quan thông minh - Thành phố thông minh - Đồ án kiến trúc 1 - Đồ án kiến trúc 2 - Đồ án Kiến trúc và đô thị thông minh - Đồ án đô thị thông minh - Đồ án cảnh quan thông minh: Thiết kế cảnh quan có khả năng tự phục Tự chọn Chuyên ngành 1: Thiết kế đô thị thông minh - Kinh tế vùng và đô thị - Kinh tế đô thị mới và Marketing thành phố Chuyên ngành 2: Seminar - Seminar: Kiến tạo nơi chốn thông minh - Seminar: Tư duy doanh nhân và khởi nghiệp - Seminar: Công nghệ và đô thị thông minh Chuyên ngành 3: Lý thuyết đô thị thông minh - Xã hội học - Quy hoạch tích hợp - Quản lý cơ sở hạ tầng đô thị có khả năng tự phục hồi - Mô hình thông tin xây dựng - Tiếp cận bền vững và Di chuyển thông minh - Quản lý chiếu sáng - Quản lý và bảo tồn di sản văn hoá - Chính sách đô thị - Thiết kế môi trường thông minh - Bản đồ hóa thành phố - Phòng thí nghiệm đô thị Thực tập và đồ án tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 50 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 53 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 810 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 24.63

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH là: 110

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH là: 7580104

Câu hỏi 10Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, V00

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!