Danh mục

Chương trình đào tạo Bảo hiểm UEH

Câu hỏi 1Chương trình Bảo hiểm UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Bảo hiểm UEH trang bị cho người học kiến thức nền tảng, hiện đại và chuyên sâu về bảo hiểm nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động của các định chế tài chính – bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị rủi ro, đảm bảo bảo hiểm và hoạch định tài chính cho các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế – xã hội.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Bảo hiểm UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên sau khi tốt nghiệp Chương trình Bảo hiểm UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí: 1. Các công ty bảo hiểm gốc (phi nhân thọ, nhân thọ), công ty tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm: Chuyên viên - Chuyên viên quản trị nghiệp vụ bảo hiểm; - Chuyên viên quản trị kinh doanh bảo hiểm; - Chuyên viên quản lý và phân tích đầu tư tài chính; - Chuyên viên nghiên cứu phát triển sản phẩm; - Chuyên viên hoạch định kế hoạch tài chính và quản lý tài chính – kế toán; - Chuyên viên tư vấn dịch vụ quản trị rủi ro và bảo hiểm cho các tổ chức và cá nhân; Chuyên viên đào tạo bảo hiểm. 2. Các định chế tài chính-ngân hàng và tổ chức dịch vụ kế toán – kiểm toán trong nước và quốc tế:Chuyên viên Chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia quản trị rủi ro tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên viên kiểm toán,… 3. Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội: Chuyên viên Chuyên gia phân tích, tư vấn và hoạch định chiến lược và xây dựng các chương trình bảo hiểm, quản trị rủi ro. 4. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội nghề nghiệp về hoạt động bảo hiểm: Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Thanh tra bảo hiểm, Sở Tài chính, Hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Hiệp hội bảo hiểm Công chức, viên chức Nghiên cứu, tư vấn chính sách bảo hiểm, quản lý chuyên môn. 5. Các cơ sở đào tạo: Trường Đại học, Học viện, các Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng Giảng viên bảo hiểm; Chuyên viên đào tạo nghiệp vụ và quản trị bảo hiểm. Tham gia đào tạo các khóa học chuyên ngành bảo hiểm và quản trị rủi ro. 6. Khởi nghiệp: Quản lý Thành lập các công ty hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm, giám định rủi ro, tư vấn hoạch định tài chính cá nhân,..

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Bảo hiểm UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Bảo hiểm UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Bảo hiểm UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Bảo hiểm UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Nguyên lý Bảo hiểm - Định phí - Lý thuyết tài chính - Tài chính quốc tế - Kinh tế lượng tài chính - Tài chính doanh nghiệp - Kế toán tài chính - Đầu tư tài chính - Quản trị và chiến lược ngân hàng - Hoạch định thuế - Kế toán quản trị - Quản trị học - Quản trị chiến lược toàn cầu Kiến thức chuyên ngành - Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm - Quản trị tài chính kế toán bảo hiểm - Thị trường và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ - Thị trường và dịch vụ bảo hiểm hàng hải - Thị trường và dịch vụ bảo hiểm phi hàng hải - Thị trường và dịch vụ tái bảo hiểm - Môi trường pháp lý kinh doanh bảo hiểm Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Chứng khoán có thu nhập cố định - Quản trị rủi ro tài chính - Chiến lược Đầu tư toàn cầu - Công nghệ tài chính - Đầu tư bất động sản - Phân tích tài chính Thực tập và tốt nghiệp: - Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Bảo hiểm UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Bảo hiểm UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Bảo hiểm UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Bảo hiểm UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Bảo hiểm UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Bảo hiểm UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Bảo hiểm UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Bảo hiểm UEH có chương trình Song ngành tích hợp (4 năm, 02 bằng cử nhân): Tài chính - Bảo hiểm.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Bảo hiểm UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Bảo hiểm UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 48 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 50 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 800 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 24.00

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Bảo hiểm UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Bảo hiểm UEH là: 50

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Bảo hiểm UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Bảo hiểm UEH là: 7340204

Câu hỏi 10Chương trình Bảo hiểm UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Bảo hiểm UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!