Danh mục

Chương trình đào tạo Kỹ thuật phần mềm UEH

Câu hỏi 1Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn; có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một chuyên viên hoặc quản lý trong lĩnh vực công nghệ phần mềm như nắm bắt và phân tích nhu cầu thực tế (phân tích hệ thống, lập kế hoạch dự án phần mềm, phân tích yêu cầu), phát triển phần mềm (thiết kế phần mềm, lập trình, kiểm thử),… Bên cạnh đó, sinh viên Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH luôn được trao dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề, đồng thời được liên kết chặt chẽ với nhiều tổ chức, doanh nghiệp liên quan nhằm bám sát thực tế, liên tục cập nhật các chuẩn, công nghệ mới nhất để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập, đồng thời đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau: - Chuyên viên phân tích, thiết kế, lập trình, quản trị, bảo trì các phần mềm trong kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. - Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. - Giảng dạy các môn học về ngành kỹ thuật phần mềm trình độ đại học.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Toán dùng trong Tin học - Cơ sở công nghệ thông tin - Cơ sở lập trình - Cơ sở dữ liệu - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Mạng máy tính Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc) - Lập trình hướng đối tượng - Phát triển ứng dụng Desktop - Phát triển ứng dụng Web - Phát triển ứng dụng Mobile - Thiết kế giao diện - Phân tích thiết kế hệ thống - Công nghệ phần mềm - Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm - Quản lý dự án công nghệ thông tin - Trí tuệ nhân tạo - Máy học - Khai phá dữ liệu - Công nghệ và đổi mới Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) - Kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ - Điện toán đám mây - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - ERP trong quản trị mua hàng và phân phối - Thương mại điện tử - An ninh thông tin Thực tập và tốt nghiệp: - Khóa luận/Học kỳ doanh nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 62 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 65 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 875 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.80

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH là: 55

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH là: 7480103

Câu hỏi 10Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Kỹ thuật phần mềm UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!