Danh mục

Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin UEH

Câu hỏi 1Chương trình Công nghệ thông tin UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Công nghệ thông tin UEH trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về xây dựng, triển khai, quản lý, bảo trì và vận hành các hệ thống CNTT. Đặc biệt là khả năng phân tích vấn đề, xây dựng, lựa chọn giải pháp và áp dụng các công nghệ và công cụ CNTT để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản lý dữ liệu doanh nghiệp, có thể nắm bắt và làm chủ các công nghệ mới và những tiến bộ trong lĩnh vực CNTT trong tương lai.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Công nghệ thông tin UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sau khi hoàn thành Chương trình Công nghệ thông tin UEH, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau: Doanh nghiệp trong và ngoài nước, Doanh nghiệp trong khu vực công, cơ quan nhà nước, chính phủ: - Chuyên viên công nghệ thông tin. - Chuyên viên tư vấn giám sát và triển khai các dự án CNTT - Chuyên viên quản lý dữ liệu - Hỗ trợ người dùng Công ty phần mềm: - Nhân viên phân tích yêu cầu - Lập trình viên phần mềm - Chuyên viên kiểm thử phần mềm - Chuyên viên tư vấn triển khai - Chuyên viên Hỗ trợ khách hàng Trường cao đẳng, đại học: Giảng viên và cán bộ nghiên cứu

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Công nghệ thông tin UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Công nghệ thông tin UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Luật Công nghệ thông tin - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Quản trị học - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Toán dành cho tin học - Cơ sở lập trình - Phương pháp nghiên cứu trong công nghệ thông tin Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Kiến thức Cơ sở ngành - Lập trình hướng đối tượng - Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Phát triển ứng dụng Web - Cơ sở dữ liệu - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Mạng máy tính - Quản trị cơ sở dữ liệu - An ninh thông tin - Quản lý dự án công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin quản lý Kiến thức chuyên ngành - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt - Điện toán đám mây - Công nghệ và đổi mới Kiến thức chuyên ngành tự chọn Chuyên ngành công nghệ: Chọn 1 trong 2: - Phân tích thiết kế hệ thống - Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm Chọn 1 trong 2: - Cơ sở dữ liệu phi quan hệ - Dữ liệu lớn và ứng dụng Chọn 1 trong 2: - Phát triển ứng dụng Mobile - Thiết kế giao diện Chọn 1 trong 2: - Trí tuệ nhân tạo - Internet vạn vật Chuyên ngành Kinh tế số: Chọn 1 trong 2: - Công nghệ marketing - Công nghệ tài chính Chọn 1 trong 2: - Thương mại điện tử - Chuyển đổi số Chọn 1 trong 2: - Chuỗi khối và tài sản crypto - Hệ thống nhúng Thực tập và tốt nghiệp: Chọn 1 trong 2: - Khóa luận tốt nghiệp - Học kỳ doanh nghiệp Kiến thức không tích lũy - Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng an ninh

Câu hỏi 4Chương trình Công nghệ thông tin UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Công nghệ thông tin UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Công nghệ thông tin UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Công nghệ thông tin UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 6Điểm chuẩn Chương trình Công nghệ thông tin UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Công nghệ thông tin UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 24.20

Câu hỏi 7Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Công nghệ thông tin UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Công nghệ thông tin UEH là: 50

Câu hỏi 8Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Công nghệ thông tin UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Công nghệ thông tin UEH là: 7480201_01

Câu hỏi 9Chương trình Công nghệ thông tin UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Công nghệ thông tin UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 10Chương trình Công nghệ thông tin UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Công nghệ thông tin UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Công nghệ thông tin UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Công nghệ thông tin UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!