Danh mục

Chương trình đào tạo Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH

Câu hỏi 1Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH thuộc ngành Kinh tế đầu tư có mục tiêu chung là giúp người học có kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định giá và quản trị tài sản.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội trong nước và ngoài nước, các ngành, các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế với tư cách chuyên viên thẩm định giá. Cụ thể: Sinh viên Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH có thể làm việc ở các Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Cục quản lý giá và các Sở ban ngành tương ứng. Sinh viên Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH có thể làm việc ở các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước như các doanh nghiệp thẩm định giá, hiệp hội thẩm định giá, hiệp hội bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp khoa học-công nghệ, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH có thể đảm nhiệm vị trí giảng viên, giáo viên ở các trường đại học, viện và cơ sở đào tạo chuyên ngành thẩm định giá.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản: Kiến thức cơ sở nhóm ngành - Kinh tế vi mô ứng dụng - Kinh tế vĩ mô ứng dụng - Kinh tế lượng ứng dụng - Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế Kiến thức cơ sở ngành - Kinh tế phát triển - Kinh tế học tài chính - Nguyên lý thẩm định giá - Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu - Phân tích dự án đầu tư - Phân tích và quản lý đầu tư - Thực hành quản trị dự án - Thực hành thể hiện trực quan dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý Kiến thức chuyên ngành - Pháp luật về TĐG - Kinh tế học trong TĐG DN - Thẩm định giá bất động sản - Thẩm định giá máy – thiết bị - Thẩm định giá doanh nghiệp - Thẩm định giá tài sản vô hình - Quản trị tài sản bất động sản - Quản trị tài sản trí tuệ Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Thẩm định giá đầu tư - Phát triển bất động sản - Kinh tế học trong TĐG DN - Kinh tế vĩ mô ứng dụng Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Câu hỏi 4Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 47 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 47 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 800 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 23.00

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH là: 100

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH là: 7310104_02

Câu hỏi 10Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Những tố chất phù hợp với Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH là gì?

Trả lời: Hầu hết các tố chất đều phù hợp với Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH. Đối với sinh viên mạnh về yếu tố nào có thể lựa chọn công việc phù hợp như: khảo sát, phân tích, kinh doanh, hoặc các công việc nghiên cứu thị trường. Các kỹ năng, kiến thức và thái độ của các bạn sẽ được đào tạo, huấn luyện thông các các môn học, dự án và các hoạt động khác ở UEH và chương trình.

Câu hỏi 12Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH có đào tạo các kỹ năng nào khác hay không?

Trả lời: Khi bạn đã vào UEH thì bên cạnh các kiến thức chuyên môn, sinh viên Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH có rất nhiều hoạt động để tham gia. Gần 100 câu lạc bộ đội nhóm của sinh viên, từ học thuật chuyên sâu đến văn hoá như ca hát, nhảy múa. Ngoài ra còn có hoạt động của Đoàn hội, Trung tâm hỗ trợ sinh viên. Về phía Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH, bộ môn, có những hoạt động chuyên môn, chia sẻ gặp gỡ cựu sinh viên, hoặc các buổi tham quan doanh nghiệp, kiến tập theo dự án với doanh nghiệp.

Câu hỏi 13Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH có phải là chương trình gắn kết thực tiễn không? Sinh viên Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH mới ra trường có dễ kiếm việc làm không?

Trả lời: Đây là một câu hỏi rất thực tế. Nét nổi bật của Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH là đào tạo theo hướng ứng dụng. Khi ra trường, sinh viên có thể lập tức bắt tay ngay vào công việc mà không phải lo lắng về việc nhà tuyển dụng phải đào tạo lại. Để làm được điều này, nhà trường đã luôn cố gắng thiết kế chương trình nhằm đảm bảo việc giảng dạy phải gắn chặt với thực tế. Rèn luyện các kỹ năng, biết cách ứng dụng lý thuyết vào công việc thực tiễn là yêu cầu được nhấn mạnh trong suốt các học phần mà bạn sẽ đồng hành sau này. Sinh viên Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH luôn được thị trường lao động đánh giá rất cao do có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn đa dạng từ các tình huống thực tế, kỹ năng tốt và thái độ nghiêm túc, chỉn chu. 100% sinh viên tốt nghiệp Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH đều có việc làm. Không những thế, các bạn sinh viên chuyên ngành còn có cơ hội tham gia kiến tập, thực tập tại các Doanh nghiệp có ký kết hợp tác với nhà trường. Xuyên suốt quá trình học tập là các buổi học tập, tham quan, ngoại khoá thực tế cùng các anh chị cựu sinh viên. Sinh viên thuộc Chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản UEH tham gia Học Kỳ Doanh Nghiệp trong chương trình được Doanh Nghiệp đánh giá rất cao. Phần lớn đã có thu nhập ngay từ Học kỳ này.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!