Danh mục

Chương trình đào tạo Tài chính công

Câu hỏi 1Chương trình Tài chính công UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Tài chính công UEH thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng. Với định hướng đa dạng hóa cơ hội nghề nghiệp của sinh viên, Chương trình Tài chính công UEH cung cấp cho người học nền tảng kiến thức vững chắc của khối ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng, nắm vững kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Tài chính công một cách hệ thống và hiện đại, sự trải nghiệm thực tiễn để có thể quản trị tài chính khu vực công cũng như có thể thực hiện được các nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp. Chương trình Tài chính công UEH còn chú trọng trang bị cho sinh viên khả năng ngoại ngữ tốt, tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành, kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói chung và tài chính khu vực công nói riêng, cùng với khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Vì thế, sinh viên tốt nghiệp Chương trình Tài chính công UEH có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực công và tư, tập đoàn đa quốc gia, cơ sở nghiên cứu giáo dục đại học, và các tổ chức phi chính phủ.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Tài chính công UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sau khi tốt nghiệp Chương trình Tài chính công UEH, người học có thể đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính công tại các cơ quan tài chính, kho bạc Nhà nước; các định chế tài chính công từ trung ương đến địa phương; các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ công; các đơn vị phi chính phủ (NGOs).

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Tài chính công UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Tài chính công UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Tài chính công UEH: Với khối lượng 50 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở giúp cho người học có nền tảng để có thể thích ứng công việc ở nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau. - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Tài chính công UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Nguyên lý tài chính – ngân hàng - Quản trị và chiến lược ngân hàng - Tài chính công - Nguyên lý Thuế - Luật Doanh nghiệp - Tài chính doanh nghiệp - Ngân hàng thương mại - Hoạch định thuế - Kế toán tài chính 1 - Kế toán tài chính 2 - Kế toán thuế - Kinh tế lượng Kiến thức chuyên ngành bắt buộc - Ngân sách và tài chính chính phủ - Quản lý tài chính các đơn vị công - Kế toán tài chính các đơn vị công - Tài chính chính quyền địa phương - Chính phủ điện tử - Quản lý khu vực công - Phân tích chính sách công - Quản lý tài khoá và soạn lập ngân sách Kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn 2 trong 7 học phần) - Thẩm định và quản lý dự án công - Định giá và quản lý tài sản công - Kiểm toán - Phân tích Lợi ích – Chi phí khu vực công - Lãnh đạo - Luật hành chính - Quản trị sự thay đổi Thực tập và tốt nghiệp: Sinh viên được chọn một trong 3 hình thức phù hợp với sở trường và định hướng lựa chọn việc làm: - Khóa luận hoặc - Học kỳ doanh nghiệp hoặc - Thực tập - chuyên đề tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Tài chính công UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Tài chính công UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Tài chính công UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Tài chính công UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Tài chính công UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Tài chính công UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Tài chính công UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Tài chính công UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Tài chính công UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Tài chính công UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 47 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 49 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 800 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 24.00

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Tài chính công UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Tài chính công UEH là: 50.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Tài chính công UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Tài chính công UEH là: 7340201_01.

Câu hỏi 10Chương trình Tài chính công UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Tài chính công UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): - A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Những tố chất người học Chương trình Tài chính công UEH cần có là gì?

Trả lời: Để nắm vững kiến thức Chương trình Tài chính công UEH, ngoài những phẩm chất cần có như: sự đam mê, tính năng động, tư duy hoạch định, người học cần có kiến thức tổng quát về xã hội, về bộ máy chính quyền, về các cơ quan hành chính và sự nghiệp công. Việc người học Chương trình Tài chính công UEH tự trang bị kiến thức về bộ máy nhà nước và cơ quan chức năng sẽ giúp tiếp cận chuyên ngành rất sâu và tiếp cận khu vực công nói chung sẽ tốt hơn.

Câu hỏi 12Có phải sau khi tốt nghiệp Chương trình Tài chính công UEH chủ yếu chỉ làm việc trong khu vực nhà nước hay không?

Trả lời: Sinh viên sau khi tốt nghiệp Chương trình Tài chính công UEH không chỉ làm việc trong khu vực nhà nước, mà còn có khả năng làm việc trong cả khu vực ngoài nhà nước nữa. Những kiến thức về soạn lập ngân sách, kiểm soát ngân sách, kế toán tài chính, phân tích tình hình tài chính, huy động tài trợ, phân tích lợi ích-chi phí, đánh giá đầu tư,… đều dùng chung được trong khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Câu hỏi 13Chương trình Tài chính công UEH có kết hợp với chương trình đào tạo khác để người học có song bằng không?

Trả lời: Nhằm tiết kiệm thời gian và tăng tính linh hoạt cho người học, Chương trình Tài chính công UEH được thiết kế theo hướng mở: liên kết đào tạo ngang và liên kết đào tạo dọc. Liên kết ngang tạo ra song ngành (song bằng) với những ngành gần như Tài chính Công – Luật. Liên kết dọc đáp ứng nhu cầu học lên cao ở bậc thạc sỹ và tiến sỹ tài chính công hoặc thạc sĩ, tiến sĩ ngành khác.

Câu hỏi 14Triển vọng nghề nghiệp và xu hướng phát triển của sinh viên sau khi tốt nghiệp Chương trình Tài chính công UEH là gì?

Trả lời: Sau khi tốt nghiệp Chương trình Tài chính công UEH, người học có khả năng làm được ở những vị trí như chuyên viên tài chính khu vực chính quyền các cấp, chuyên viên ngành tài chính, quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công và tư, kiểm toán viên nhà nước, chuyên viên thuế, chuyên viên hải quan, chuyên viên kho bạc, thanh tra viên tài chính, quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước, … Tương lai xa hơn, người học có thể sẽ giữ những vị trí then chốt trong ngành tài chính, ngành thuế, ngành hải quan, kho bạc, ngành kiểm toán, ngành thanh tra ở các đơn vị cấp quận huyện, cấp trung ương.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!