Danh mục

Chương trình đào tạo Đầu tư tài chính

Câu hỏi 1Chương trình Đầu tư tài chính UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Đầu tư tài chính UEH thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng, cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng và chuyên sâu tương đương với chương trình đào tạo tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới; chương trình cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ cần thiết để làm việc hiệu quả và thích ứng nhanh trong ngành tài chính và đầu tư, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Đầu tư tài chính UEH từ chương trình này sẽ trở thành những nhà quản lý đầu tư, nhà phân tích tài chính, nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp năng động tại các công ty đầu tư, công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, và các định chế tài chính trung gian trong nước và quốc tế. Với những kiến thức, kỹ năng và thái độ được trang bị từ chương trình, sinh viên tốt nghiệp có khả năng theo đuổi các bậc học cao hơn để phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Đầu tư tài chính UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Đầu tư tài chính UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính-ngân hàng: chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn đầu tư tại các cơ quan như: các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính trong nước và quốc tế.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Đầu tư tài chính UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Đầu tư tài chính UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Đầu tư tài chính UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Khoa học dữ liệu - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Đầu tư tài chính UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Lý thuyết tài chính - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính quốc tế - Kinh tế lượng tài chính - Kế toán tài chính - Đầu tư tài chính - Điều hành công ty cổ phần và Đạo đức trong tài chính - Quản trị và chiến lược ngân hàng - Hoạch định thuế - Kinh tế lượng tài chính nâng cao - Tài chính định lượng - Phân tích rủi ro và mô hình hóa Kiến thức chuyên ngành - Tài chính doanh nghiệp nâng cao - Sản phẩm phái sinh - Chứng khoán có thu nhập cố định - Phân tích tài chính - Phân tích kỹ thuật - Tài chính hành vi - Quản lý danh mục đầu tư Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Đầu tư thay thế - Định giá doanh nghiệp - Vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm - Đầu tư bất động sản - Chiến lược đầu tư toàn cầu - Công nghệ tài chính Thực tập và tốt nghiệp: Học kỳ doanh nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Đầu tư tài chính UEH học bao nhiêu chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Đầu tư tài chính UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Đầu tư tài chính UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Đầu tư tài chính UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Đầu tư tài chính UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Đầu tư tài chính UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Đầu tư tài chính UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Đầu tư tài chính UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Đầu tư tài chính UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Đầu tư tài chính UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 53 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 57 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 845 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.70

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Đầu tư tài chính UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Đầu tư tài chính UEH là: 70.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Đầu tư tài chính UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Đầu tư tài chính UEH là: 7340201_06.

Câu hỏi 10Chương trình Đầu tư tài chính UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Đầu tư tài chính UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Sự khác biệt giữa Chương trình Ngân hàng đầu tư UEH, Chương trình Thị trường chứng khoán UEH và Chương trình Đầu tư tài chính UEH là gì?

Trả lời: Tham gia vào thị trường tài chính có nhiều tổ chức như Quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty chứng khoán, doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân… Ngân hàng chỉ là một thành viên trong số các thành viên tham gia. Ở Việt Nam không có loại hình ngân hàng đầu tư mà chỉ có ngân hàng thương mại. Do vậy chuyên ngành ngân hàng đầu tư đang đề cập đến các nghiệp vụ của một nhà đầu tư trong số các tổ chức đầu tư đề cập trên. Ngoài ra, nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư trên thế giới còn thực hiện việc tư vấn đầu tư, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn phát hành…, nghiệp vụ này cũng được thực hiện tại các công ty chứng khoán. Tuy nhiên để làm được điều này cần phải hiểu biết về tài chính doanh nghiệp thì mới tái cấu trúc, mua bán sáp nhập hay phát hành chứng khoán cho doanh nghiệp… Khi nói thị trường tài chính chính bao gồm các thị trường khác nhau như thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, thị trường hàng hóa (commodity), thị trường tiền tệ (ngoại hối – Forex)… Mỗi một thị trường có những hàng hóa, các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường đó khác nhau. Học Chương trình Đầu tư tài chính UEH là học về cách phân tích, định giá, đầu tư và quản lý các công cụ đang giao dịch trên các thị trường tài chính khác nhau; không chỉ học về cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường chứng khoán mà phải học về các loại tài sản khác trên các thị trường tài chính. Do vậy, học về Chương trình Đầu tư tài chính UEH có thể bao quát về các tài sản tài chính mà một ngân hàng nói chung đang tham gia, một quỹ đầu tư hay nhà đầu tư cá nhân tham gia trên đó. Chẳng hạn học về đầu tư vàng, học về đầu tư bất động sản… trong Chương trình Đầu tư tài chính UEH. Đồng thời, khi lựa chọn một chuyên ngành nào đó để học, người học cần tham khảo thêm sự chuẩn mực của một chuyên ngành đào tạo ở các trường trên thế giới, nhu cầu của bằng cấp của chương trình đó có tính phổ quát, thông dụng mà nhiều người dùng hay không… Mong các bạn lựa chọn chương trình học có tính chuẩn tắc nhất để theo đuổi sau này.

Câu hỏi 12Chương trình Đầu tư tài chính UEH có bó hẹp phạm vi nghề nghiệp của người học vào thị trường tài chính hay không? Và điều này có gây bất lợi cho cơ hội nghề nghiệp của người học Chương trình Đầu tư tài chính UEH sau khi ra trường hay không?

Trả lời: Thị trường tài chính có rất nhiều các tổ chức/thành viên tham gia vào. Ngân hàng, các công ty quản lý quỹ, các doanh nghiệp, các cá nhân đầu tư trong và ngoài nước. Mỗi một thành viên tham gia thị trường đều phải “chiến đấu” với những thành viên còn lại. Do vậy, người tham gia vào thị trường đại diện cho từng thành viên phải có những kiến thức, hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư tài chính này. Các bạn phải được trang bị kiến thức “sâu” chứ không phải “hẹp”, “rộng” không có nghĩa là “hời hợt”. Bạn không thể thành công trong một thị trường tài chính với một khối kiến thức chung chung và rộng được. Ví dụ: để ra quyết định mua vàng, cổ phiếu… bạn không thể mua theo sở thích mà phải hiểu về giá trị của khoản đầu tư này, các yếu tố có thể làm thay đổi giá trị đó; phải có khả năng phân tích, nhận định liệu sau thời gian đầu tư, các tài sản đó sẽ tăng giá hay giảm giá. Nói đến đây, bạn hiểu mình nên chọn công việc dễ dàng hay chuyên sâu? Như vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp Chương trình Đầu tư tài chính UEH sẽ làm việc trong các tổ chức đang tham gia vào thị trường tài chính như đề cập ở trên, hay tham gia giao dịch rất nhiều loại tài sản tài chính trên các thị trường khác nhau. Người học vì vậy cũng phải học trên một khối lượng kiến thức về phân tích, định giá, đầu tư, và quản lý đầu tư các tài sản khác nhau để làm việc trong từng bộ phận thành viên như ngân hàng, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, doanh nghiệp và chính các cá nhân tham gia thị trường tài chính. Điều này cho thấy phạm vi nghề nghiệp của Chương trình Đầu tư tài chính UEH không hề bị bó hẹp. Mà ngược lại, cơ hội nghề nghiệp sẽ rất rộng mở khi bạn có kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính.

Câu hỏi 13Triển vọng nghề nghiệp và xu hướng phát triển của sinh viên sau khi tốt nghiệp Triển vọng nghề nghiệp và xu hướng phát triển của sinh viên sau khi tốt nghiệp Chương trình Đầu tư tài chính UEH là gì?

Trả lời: Một nền kinh tế phát triển cần một thị trường tài chính phát triển. Do vậy tương lai Việt Nam sẽ có một thị trường tài chính càng phát triển mạnh. Đó là nhu cầu chung cho ngành tài chính ngân hàng và cũng là nhu cầu của lĩnh vực đầu tư tài chính, Quy mô thị trường tài chính càng phát triển thì càng đòi hỏi nhiều tổ chức tài chính tham gia và nhu cầu lao động càng lớn. Tuy nhiên, Chương trình Đầu tư tài chính UEH ngoài làm việc cho chính các tổ chức tài chính, thành viên thị trường thì người học Chương trình Đầu tư tài chính UEH có thể tự mình đầu tư và quản lý tiền cho chính mình, cho gia đình, bạn bè đồng nghiệp và cho những người có tiền nhưng không có hiểu biết trong lĩnh vực tài chính đầu tư. Do đó người học Chương trình Đầu tư tài chính UEH tự đầu tư để trả lương cho chính mình thay vì làm việc cho các tổ chức để nhận lương từ tổ chức đó.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!