Danh mục

Chương trình đào tạo Khoa học máy tính UEH

Câu hỏi 1Chương trình Khoa học máy tính UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Khoa học máy tính UEH trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về tư duy, khai thác, phát triển các giải thuật, ứng dụng các công nghệ mới trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Khai phá dữ liệu, Thị giác máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Bên cạnh đó, chú trọng khả năng phân tích, lựa chọn giải pháp công nghệ và công cụ liên quan để giải quyết các bài toán trong kinh tế, kinh doanh, tài chính, kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe,…

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Khoa học máy tính UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sau khi hoàn thành Chương trình Khoa học máy tính UEH, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau: Doanh nghiệp trong và ngoài nước: - Chuyên viên công nghệ thông tin - Chuyên viên tư vấn giám sát và triển khai các dự án CNTT. - Chuyên viên quản lý dữ liệu - Hỗ trợ người dùng Công ty phần mềm: - Nhân viên phân tích yêu cầu - Lập trình viên phần mềm - Chuyên viên kiểm thử phần mềm - Chuyên viên tư vấn triển khai - Chuyên viên Hỗ trợ khách hàng - Trường cao đẳng, đại học: Giảng viên và cán bộ nghiên cứu - Trung tâm nghiên cứu: Bộ phận R&D

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Khoa học máy tính UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Khoa học máy tính UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Luật Công nghệ thông tin - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Quản trị học - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Toán dành cho tin học - Cơ sở lập trình - Phương pháp nghiên cứu trong công nghệ thông tin Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Khoa học máy tính UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Kiến trúc máy tính và hệ điều hành - Cơ sở dữ liệu - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Mạng máy tính Kiến thức chuyên ngành - Lập trình hướng đối tượng - Lý thuyết đồ thị - Lập trình Python - Trí tuệ nhân tạo - Máy học - Khai phá dữ liệu - Ngôn ngữ hình thức - Điện toán đám mây - Lập trình hàm - Lập trình hệ thống Kiến thức chuyên ngành tự chọn Chọn 1 trong 2: - Quá trình ngẫu nhiên - Nhập môn xử lý âm thanh Chọn 1 trong 2: - Lý thuyết trò chơi - Xử lý và phân tích ảnh Chọn 1 trong 3: - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Vận trù học - Thiết kế giao diện Chọn 1 trong 2: - Nhập môn học sâu - Tính toán trong kinh tế Chọn 1 trong 3: - Phân tích dữ liệu mạng xã hội - Hệ chuyên gia - Thiết kế nội dung đa phương tiện Thực tập và tốt nghiệp: Chọn 1 trong 2: - Khóa luận tốt nghiệp - Học kỳ doanh nghiệp Kiến thức không tích lũy - Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng an ninh

Câu hỏi 4Chương trình Khoa học máy tính UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Khoa học máy tính UEH là 120 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Khoa học máy tính UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Khoa học máy tính UEH UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Khoa học máy tính UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Khoa học máy tính UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Khoa học máy tính UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Khoa học máy tính UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Khoa học máy tính UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Khoa học máy tính UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 23.40

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Khoa học máy tính UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Khoa học máy tính UEH là: 50

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Khoa học máy tính UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Khoa học máy tính UEH là: 7480101

Câu hỏi 10Chương trình Khoa học máy tính UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Khoa học máy tính UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!