Danh mục

Chương trình đào tạo Công nghệ Marketing

Câu hỏi 1Sự khác biệt chương trình đào tạo Marketing Công nghệ và Marketing?

Trả lời: Chương trình Công nghệ Marketing (MarTech) trang bị kiến thức chuyên sâu về ứng dụng cơ sở dữ liệu, dữ liệu lớn, và trí tuệ nhân tạo vào marketing; phân tích dữ liệu mạng xã hội; blockchain trong kinh doanh; thiết kế giao diện website và ứng dụng di động cho mục tiêu quảng cáo và trải nghiệm khách hàng; trực quan hóa dữ liệu; hành vi khách hàng số; nghiên cứu marketing; sáng tạo nội dung trên nền tảng số, v.v. để sinh viên có thể đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ vào hoạt động marketing một cách hiệu quả, đáp ứng xu hướng phát triển công nghệ của thế giới. 

Về số môn học khác biệt giữa 02 ngành, MarTech có đến 15 môn học khác biệt trên tổng số 24 môn học (ngành, và chuyên ngành), chiếm tỉ lệ hơn 63%. Các môn này tập trung vào dữ liệu, công nghệ ứng dụng trong Marketing, và sáng tạo số: Phân tích dữ liệu bằng phần mềm R, Python, cấu trúc cơ sở dữ liệu, Phân tích dữ liệu mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong marketing, trực quan hóa dữ liệu, blockchain trong kinh doanh, phân tích và thiết kế giao diện website, sáng tạo nội dung kỹ thuật số, trình bày và thiết kế nội dung quảng cáo, marketing trên thiết bị di động, thực hành marketing công nghệ tại doanh nghiệp.

Câu hỏi 2Học xong Chương trình đào tạo Công nghệ Marketing (MarTech) em có thể làm được việc gì?

Trả lời: Marketing công nghệ đào tạo chuyên sâu kiến thức công nghệ ứng dụng vào Marketing nên lĩnh vực việc làm cho SV không chỉ ở lĩnh vực marketing B2B, B2C, agency, dịch vụ mà còn có khả năng làm việc trong các lĩnh vực công nghệ truyền thông và quảng cáo số, công nghệ viễn thông, công nghệ thông tin; và phân tích dữ liệu, phân tích thị trường, phân tích mô hình dự đoán kinh doanh và marketing, tư vấn chuyển đổi số.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!