Danh mục

Chương trình đào tạo Ngân hàng

Câu hỏi 1Chương trình Ngân hàng UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Ngân hàng UEH thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp Chương trình Ngân hàng UEH, sinh viên có khả năng hiểu và vận dụng thành thạo những lý thuyết tài chính ngân hàng cũng như các kỹ năng giao tiếp, phân tích, phản biện đã học để đưa ra các giải pháp trong những hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng như: huy động vốn, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính, quản trị rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học, phương pháp luận, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tự chủ, tư duy sáng tạo từ đó đặt nền tảng cho sinh viên theo đuổi các bậc học cao hơn, thăng tiến trong nghề nghiệp và có khả năng học tập suốt đời.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Ngân hàng UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Ngân hàng UEH có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc trong và ngoài nước tại các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, các công ty đa quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Ngân hàng UEH có thể đảm nhận các công việc như: hoạch định chính sách, quản lý rủi ro, quản lý và phân tích tín dụng, ngân hàng quốc tế, quản lý nguồn vốn, tư vấn tài chính, giao dịch viên, kế toán, chuyên viên tài chính, môi giới, phân tích đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý danh mục đầu tư … Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Ngân hàng UEH có thể nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Ngân hàng UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Ngân hàng UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Ngân hàng UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Kỹ năng mềm - Khởi sự kinh doanh - Nguyên lý kế toán Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Ngân hàng UEH: Kiến thức cơ sở ngành - Kế toán tài chính - Tài chính doanh nghiệp - Hoạch định thuế - Tài chính cá nhân - Ngân hàng thương mại - Thị trường và các định chế tài chính - Quản trị và chiến lược ngân hàng - Ngân hàng đầu tư - Ngân hàng quốc tế - Phương pháp định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Kiến thức tự chọn cơ sở chuyên ngành - Quản trị sự thay đổi - Chính sách tiền tệ - Phân tích và định giá chứng khoán - Quản trị đầu tư - Kiểm toán căn bản Kiến thức chuyên ngành - Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng - Luật ngân hàng Phân tích tín dụng và quản trị cho vay Kinh doanh ngoại hối Thanh toán quốc tế Kế toán ngân hàng Quản trị ngân hàng Kiến thức chuyên ngành tự chọn Tự chọn chuyên ngành 1 - Nguyên lý tài chính – ngân hàng Bancassurance - Quản lý bán hàng tại các định chế tài chính - Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa Tự chọn chuyên ngành 2 - Marketing ngân hàng - Fintech trong ngân hàng - Quản trị ngân quỹ - Môn công nghệ - Core Banking

Câu hỏi 4Chương trình Ngân hàng UEH học bao nhiêu chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Ngân hàng UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Ngân hàng UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Ngân hàng UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Ngân hàng UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Ngân hàng UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Ngân hàng UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Ngân hàng UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Ngân hàng UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Ngân hàng UEH năm 2023 theo từng phương thức là: Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 55 Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 60 Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 850 Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.30

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Ngân hàng UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Ngân hàng UEH là: KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 250 KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 35

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Ngân hàng UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Ngân hàng UEH là: KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 7340201_03 KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 7340201_01

Câu hỏi 10Chương trình Ngân hàng UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Ngân hàng UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Chương trình học của Chương trình Ngân hàng UEH có gì đặc biệt so với các chương trình khác trong ngành Tài chính – Ngân hàng?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Ngân hàng UEH sẽ được cấp bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng, vì vậy nội dung giảng dạy của chương trình bao quát các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực cả Tài chính và Ngân hàng. Ngoài ra các kiến thức nền tảng khác về lĩnh vực kinh tế học, kế toán, quản trị cũng được giảng dạy trong Chương trình Ngân hàng UEH. Vì lý do này, sinh viên Chương trình Ngân hàng UEH vừa có kiến thức rộng, vừa chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng nên luôn được các định chế tài chính như Ngân hàng thương mại, Công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ, các công ty kiểm toán, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và các doanh nghiệp khối sản xuất cung ứng dịch vụ đánh giá cao khi tuyển dụng. Mặt khác, khối lượng kiến thức phân bổ giữa Tài chính và Ngân hàng cũng tương đối cân bằng. Bên cạnh các môn học về khối kiến thức Tài chính, sinh viên sẽ có cơ hội học thêm nhiều môn học chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng (không có hoặc ít có trong các chuyên ngành khác) như: Ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, kinh doanh ngoại hối, quản trị ngân hàng, Core banking, hoạch định tài chính cá nhân, thanh toán quốc tế…Điều này đảm bảo cho người học kiến thức chuyên sâu bao trùm cả thị trường tài chính ngân hàng, tạo lợi thế và giúp người học linh hoạt trong việc lựa chọn nghề nghiệp sau này. Đặc biệt, để theo kịp xu hướng ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0 của thị trường tài chính ngân hàng, nhiều môn học chú trọng về ứng dụng công nghệ, đề cao kỹ năng thực hành thông qua các mô hình mô phỏng cũng đã được đưa vào chương trình đào tạo chuyên ngành ngân hàng như: Core Banking (học và thực hành trực tiếp trong phòng mô phỏng), Fintech trong lĩnh vực ngân hàng,... Đây cũng được xem là một lợi thế đáng kể của sinh viên Chương trình Ngân hàng UEH.

Câu hỏi 12Sinh viên học Chương trình Ngân hàng UEH có thể tìm việc làm tại những đơn vị cụ thể nào?

Trả lời: Mục tiêu chính của Chương trình Ngân hàng UEH là đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho ngành Tài chính – Ngân hàng, vì vậy nội dung của chương trình đã được khéo léo thiết kế sao cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực để đảm nhận được được các công việc tại hầu hết các công ty trong ngành Tài chính - Ngân hàng nói chung. Vì vậy cơ hội nghề nghiệp của sinh viên không chỉ bó hẹp trong ngành ngân hàng mà còn rộng mở ở tất cả các loại hình định chế tài chính và doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác. Cụ thể, sinh viên ngân hàng có thể phát triển bền vững sự nghiệp của mình tại: - Ngân hàng thương mại quốc tế và ngân hàng thương mại trong nước - Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng - Ngân hàng đầu tư - Công ty chứng khoán - Quỹ đầu tư - Công ty quản lý quỹ - Công ty bảo hiểm - Công ty kiểm toán - Công ty quản lý và khai thác tài sản - Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán - Giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường Đại học - Bộ phận tài chính của tất cả các loại hình doanh nghiệp,...

Câu hỏi 13Những lợi thế của sinh viên Chương trình Ngân hàng UEH so với sinh viên chuyên ngành khác khi ứng tuyển vào các ngân hàng?

Trả lời: Khác với khối doanh nghiệp sản xuất, các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng là những nghiệp vụ liên quan đến kinh doanh tiền tệ, rất chuyên sâu, cần phải được đào tạo bài bản. Do đó, khi tuyển dụng, các ngân hàng thường quan tâm đến việc các ứng viên có nắm bắt được kiến thức và kỹ năng thực hành các nghiệp vụ đó khi ứng viên được tuyển vào ngân hàng hay không - Khoa Ngân hàng hiện nay, thông qua hệ thống các môn học liên tục được cập nhật, là khoa đào tạo hầu như là tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại như: huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán qua ngân hàng, kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, kinh doanh bảo hiểm,.....và các môn học mang tính thực hành mô phỏng chuyên sâu như Core Banking. Do đó, sinh viên Chương trình Ngân hàng UEH sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức để có thể phát triển nghề nghiệp bền vững trong ngành ngân hàng. Đây là một sự khác biệt lớn, tạo lợi thế cạnh tranh cho sinh viên Chương trình Ngân hàng UEH khi tham ứng tuyển vào các ngân hàng (các bạn có thể tham khảo danh mục môn học của chuyên ngành ngân hàng và chuyên ngành khác để có sự so sánh).

Câu hỏi 14Học Chương trình Ngân hàng UEH thì sinh viên sẽ học những kiến thức và môn học nào?

Trả lời: Chương trình Ngân hàng UEH hướng đến đào tạo một nhân sự vừa có kiến thức rộng về Tài chính, vừa có kiến thức chuyên sâu về ngân hàng, do đó các môn học được lựa chọn và thiết kế công phu để đạt được mục tiêu này. Sinh viên Chương trình Ngân hàng UEH sẽ được học các môn học thuộc những khối kiến thức chính như sau: 1. Tài chính: - Tài chính doanh nghiệp - Thị trường và các định chế tài chính - Phân tích và định giá chứng khoán - Quản trị rủi ro tại các định chế tài chính. - Kế toán tài chính, Kiểm toán. - Hoạch định tài chính cá nhân,… - Fintech trong lĩnh vực ngân hàng 2. Ngân hàng - Ngân hàng thương mại - Ngân hàng đầu tư - Ngân hàng quốc tế - Thanh toán quốc tế - Kinh doanh ngoại hối - Kinh doanh bảo hiểm qua Ngân hàng - Quản trị Ngân hàng. - Quản trị ngân quỹ - Môn học mô phỏng: Core Banking 3. Kinh tế, Quản trị, các môn hỗ trợ,...

Câu hỏi 15Làm việc trong lĩnh vực ngân hàng có áp lực không? Cơ hội phát triển của ngành ngân hàng trong tương lai như thế nào?

Trả lời: Đây là lo lắng khá phổ biến của các sinh viên mới ra trường trong tất cả các ngành đào tạo nói chung chứ không phải của riêng sinh viên chương trình Ngân hàng UEH, bởi vì tất cả các công việc đều có áp lực nhất định. Tuy nhiên, khi được đào tạo bài bản, nắm được kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, sinh viên Ngân hàng luôn được nhà tuyển dụng đánh giá cao và có cơ hội thăng tiến trong nghề vững chắc. Do đó, nếu sinh viên muốn làm ngân hàng thì việc chọn học đúng Chương trình Ngân hàng UEH là một lựa chọn rất đáng xem xét vì khả năng đi xa và đi nhanh của bạn là cao hơn nhiều. Bằng chứng là nhiều cựu sinh viên của Chương trình Ngân hàng UEH nói riêng và khoa Ngân hàng nói chung hiện đang nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, và doanh nghiệp chỉ sau một thời gian rời khỏi ghế nhà trường. Về tiềm năng ngành ngân hàng và số lượng việc làm trong ngành ngân hàng, thì các bạn không cần phải lo lắng vì ngân hàng luôn là huyết mạch của nền kinh tế. Khi kinh tế phát triển, số lượng việc làm mới luôn được tạo ra. Mặc khác, quy mô ngành ngân hàng so với dân số và sự tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế của Việt Nam hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với các nước khác, do đó, dư địa tăng trưởng và phát triển vẫn còn rất nhiều, từ đó số lượng việc làm được trả thu nhập tốt vì thế cũng luôn tăng trưởng trong ngành Ngân hàng.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!