Danh mục

Chương trình đào tạo Kế toán công

Câu hỏi 1Chương trình Kế toán công UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kế toán công UEH thuộc ngành Kế toán, cung cấp cho người học sự hiểu biết rộng về khía cạnh kinh tế, xã hội; có am hiểu về kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc khu vực tư và hệ thống kiến thức kế toán, kiểm toán mang tính chuyên sâu áp dụng trong các đơn vị công tại Việt Nam cũng như phù hợp thông lệ quốc tế; có đạo đức nghề nghiệp, đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng các yêu cầu công việc trên thực tế tại những tổ chức công và tư. Ngoài ra, người học còn có khả năng tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện các công tác liên quan đến kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và lập dự toán để đáp ứng yêu cầu công việc, thích nghi cho mục tiêu phát triển bền vững với bối cảnh kinh tế số.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kế toán công UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kế toán công UEH có thể đảm nhận vị trí nhân viên kế toán ở tất cả các bộ phận trong phòng kế toán ở các đơn vị công và các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp, kế toán tại bộ phận chức năng tại các bộ, sở, ban, ngành, cục, vụ, viện và các cơ quan nhà nước khác. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kế toán công UEH có thể làm kiểm toán viên nhà nước hoặc kiểm toán viên nội bộ trong các đơn vị công, nhân viên phân tích tài chính và nhân viên kế toán quản trị trong các đơn vị công và tổ chức khác. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm kế toán viên trong các đơn vị phi chính phủ, các tổ chức nhận viện trợ, tài trợ, tại văn phòng chính phủ, mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang, các bộ, sở, ban, ngành, cục, vụ, viện tại Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kế toán công UEH có thể thực hiện công tác giảng dạy chuyên ngành kế toán, kiểm toán trong các trường trung học chuyên nghiệp và trung học nghề, cao đẳng và các trường đại học (đối với những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc); nghiên cứu viên cho các viện nghiên cứu và các tổ chức nghiên cứu khác.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Kế toán công UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Kế toán công UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Kế toán công UEH: - Triết học Mác Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Kế toán công UEH: Kiến thức cơ sở ngành - Hệ thống thuế Việt Nam - Tài chính doanh nghiệp - Kế toán tài chính căn bản - Kế toán tài chính Việt Nam - Thông tin chi phí phục vụ ra quyết định - Kế toán quản trị - Hệ thống thông tin kế toán - Kế toán công - Phân tích báo cáo tài chính - Kiểm toán căn bản - Kiến thức chuyên ngành Bắt buộc - Cơ chế tài chính kế toán khu vực công - Kế toán công 2 - Phân tích BCTC khu vực công - Kiểm toán khu vực công - Kế toán công quốc tế - Lập dự toán và đánh giá hiệu quả hoạt động trong khu vực công - Kiểm soát nội bộ khu vực công Tự chọn - Kiểm toán nội bộ khu vực công - Kế toán điều tra trong khu vực công - An toàn thông tin kế toán - Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công - Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công Thực tập và tốt nghiệp: - Khóa luận/Học kỳ doanh nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Kế toán công UEH học bao nhiêu chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kế toán công UEH là 120 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Kế toán công UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Kế toán công UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Kế toán công UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Kế toán công UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Kế toán công UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kế toán công UEH không có đào tạo song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Kế toán công UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kế toán công UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 54 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 55 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 840 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.31.

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kế toán công UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kế toán công UEH là: 50.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kế toán công UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kế toán công UEH là: 7340301_02.

Câu hỏi 10Tổ hợp xét tuyển Chương trình Kế toán công UEH

Trả lời: Chương trình Kế toán công UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Chương trình Kế toán công UEH có các hoạt động Đoàn - Hội gì và có các hoạt động hỗ trợ sinh viên hay không?

Trả lời: Sinh viên Chương trình Kế toán công UEH bên cạnh việc học chuyên môn còn tham gia các hoạt động ngoại khóa thông qua tổ chức Đoàn Thanh niên – Liên chi hội sinh viên-Câu lạc bộ Kế Toán-Kiểm Toán (A2C). Một số hoạt động tiêu biểu của Đoàn – Hội sinh viên Chương trình Kế toán công UEH gồm có: Các hoạt động rèn luyện nhân cách, vì cộng đồng: chiến dịch mùa hè xanh, đêm hội trăng rằm, du khảo về nguồn, xuân tình nguyện... Các hoạt động hỗ trợ học tập – NCKH: cuộc thi NCKH sinh viên cấp khoa SRAA, học bổng “tiếp sức đến trường”, ngày hội hướng nghiệp “Nhịp cầu kế toán”, học bổng về quê ăn tết, các buổi hội thảo chuyên ngành, bản tin sinh viên. Các cuộc thi học thuật: CPA-Tiềm Năng, Akkology. Các hoạt động thể thao: Hội thao truyền thống gồm các môn thi: cờ vua – cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền,… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Hội diễn văn nghệ truyền thống của Khoa hằng năm, lễ tri ân nhà giáo 20/11, lễ hội chào đón tân sinh viên kế toán...

Câu hỏi 12Nhà trường có hỗ trợ sinh viên Chương trình Kế toán công UEH tìm chỗ thực tập hay không?

Trả lời: Hàng năm, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn có hỗ trợ sinh viên Chương trình Kế toán công UEH tìm chỗ thực tập, nhưng số lượng rất hạn hữu, vì đa phần sinh viên Chương trình Kế toán công UEH không cần đến sự hỗ trợ của Nhà trường trong việc này.

Câu hỏi 13Lựa chọn Chương trình Kế toán công UEH có thể làm ở doanh nghiệp tư nhân được không chỉ làm được tại các đơn vị và cơ quan nhà nước?

Trả lời: Trong quá trình cải cách hiện nay của Chính phủ đã đề ra những yêu cầu đối với các đơn vị công phải luôn cải thiện hoạt động, vận hành hiệu quả, tiết kiệm, bền vững như quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp. Khi các bạn lựa chọn Chương trình Kế toán công UEH, trước tiên là các bạn đã có một lợi thế vô cùng lớn lao chính là được tiếp cận kiến thức theo cả hai khía cạnh, đó là khu vực tư lẫn khu vực công. Do đó, hoàn toàn không chỉ làm được tại cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp thậm chí những ngành nghề khác nhau trong nền kinh tế.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!