Danh mục

Chương trình đào tạo Kiểm toán

Câu hỏi 1Chương trình Kiểm toán UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kiểm toán UEH hệ cử nhân được thiết kế để trang bị cho người học hiểu biết rộng về lĩnh vực kinh tế – xã hội; có chuyên môn sâu về kiểm toán, kiểm soát và kế toán; có đạo đức nghề nghiệp và có đầy đủ các kỹ năng để đáp ứng các yêu cầu công việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ; có khả năng thích nghi để phát triển trong điều kiện thay đổi ngày càng nhanh của kỷ nguyên số và toàn cầu hóa.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kiểm toán UEH làm nghề gì?

Trả lời: Chương trình Kiểm toán UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Kiểm toán UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Kiểm toán UEH: Kiến thức cơ sở ngành - Kế toán tài chính căn bản - Kiểm soát nội bộ - Thông tin chi phí phục vụ ra quyết định - Kế toán tài chính theo IFRS - Hệ thống thông tin kế toán - Hệ thống thuế Việt Nam - Tài chính doanh nghiệp - Kế toán tài chính nâng cao theo IFRS - Kế toán tài chính Việt Nam - Kiểm toán căn bản - Phân tích báo cáo tài chính - Giới thiệu Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Kiến thức chuyên ngành Bắt buộc - Kiểm toán hoạt động - Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo - Kiểm toán Báo cáo tài chính - Kiểm toán nội bộ - Kế toán tập đoàn - Điều tra gian lận trong kế toán - Hoạch định thuế Tự chọn - Cơ sở dữ liệu - Phân tích dữ liệu với Python - Khai phá dữ liệu - Phân tích dữ liệu - Kế toán quản trị - Kế toán công - Ngân hàng thương mại - An toàn thông tin kế toán - Quản trị rủi ro doanh nghiệp - Quản trị chất lượng - Luật Doanh Nghiệp - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - Quản trị đánh giá thực hiện công việc - Sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc doanh nghiệp - Định giá doanh nghiệp - Quản trị điều hành - Quản trị học - Thuế quốc tế - Quản lý rủi ro tuân thủ thuế - Đo lường thành quả và báo cáo môi trường, xã hội, quản trị Khóa luận tốt nghiệp/Học kỳ doanh nghiệp

Câu hỏi 3Chương trình Kiểm toán UEH học bao nhiêu chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kiểm toán UEH là 126 tín chỉ.

Câu hỏi 4Chương trình Kiểm toán UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Kiểm toán UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Kế toán công UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Kiểm toán UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 5Chương trình Kiểm toán UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kiểm toán UEH không có đào tạo song ngành tích hợp.

Câu hỏi 6Điểm chuẩn Chương trình Kiểm toán UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kiểm toán UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 65 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 67 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 920 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 26.30

Câu hỏi 7Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kiểm toán UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kiểm toán UEH là: 200.

Câu hỏi 8Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kiểm toán UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kiểm toán UEH là: 7340302.

Câu hỏi 9Chương trình Kiểm toán UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Kiểm toán UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): - A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 10Học Chương trình Kiểm toán UEH thì có thể làm trong lĩnh vực kế toán không?

Trả lời: Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH và Chương trình Kiểm toán UEH có khối lượng kiến thức khác nhau khoảng 30%. Do đó, những kiến thức trang bị cho sinh viên Chương trình Kiểm toán UEH cũng bao gồm những kiến thức cần thiết để một người hành nghề kế toán ở cấp độ cơ bản. Do đó, các em hoàn toàn có thể theo đuổi nghề nghiệp kế toán sau khi tốt nghiệp.

Câu hỏi 11Điểm giống và khác nhau giữa Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH và Chương trình Kiểm toán UEH?

Trả lời: Điểm giống nhau giữa Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH và Chương trình Kiểm toán UEH là đều dựa trên kiến thức căn bản là kế toán, Chương trình Kế toán doanh nghiệp UEH học sâu hơn về kiến thức kế toán để phục vụ cho việc cung cấp thông tin kế toán, Chương trình Kiểm toán UEH tập trung các kiến thức về kiểm toán, về gian lận để kiểm tra báo cáo tài chính, hoặc kiểm tra các thông tin nội bộ của doanh nghiệp.

Câu hỏi 12Khả năng xin được việc làm của sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kiểm toán UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo nhân lực có chất lượng cao. Theo khảo sát của nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay là hơn 50%. Số sinh viên Chương trình Kiểm toán UEH có việc làm sau 3 tháng lên đến 90%. Số sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kiểm toán UEH còn lại hoặc theo đuổi nghề nghiệp khác, hoặc tiếp tục học cao hơn ở trong và ngoài nước. Số liệu trên cho thấy, nếu sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kiểm toán UEH ở UEH, thì khả năng xin được việc là khoảng 90%.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!