Danh mục

Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin kinh doanh UEH

Câu hỏi 1Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý. Trong thời đại Công nghiệp 4.0, công cuộc chuyển đổi số gần như đã trở thành một trong những mục tiêu đứng đầu của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước để mong muốn khẳng định và phát triển chính họ. Từ đó, khoa Công nghệ thông tin kinh doanh với kinh nghiệm đã đào tạo chuyên ngành này trong thời gian dài hơn 15 năm cùng với sự thay đổi phù hợp thời đại và tương đương với các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các bạn sinh viên tốt nghiệp trong thị trường lao động hiện nay.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau: - Chuyên viên phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin cho tổ chức. - Chuyên viên xây dựng và quản trị dữ liệu cho hệ thống thông tin của tổ chức. - Chuyên viên tư vấn cho các tổ chức trong việc lựa chọn mua và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. - Nhà quản trị hệ thống và định hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức (CIO – Chief Information Officer). - Nghiên cứu, giảng dạy trong ngành hệ thống thông tin quản lý ở các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và cao đẳng.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Hệ thống thông tin kinh doanh UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Hệ thống thông tin kinh doanh UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Cơ sở công nghệ thông tin - Cơ sở lập trình - Toán dùng cho tin học - Hệ thống thông tin quản lý - Cơ sở dữ liệu - Kiến thức ngành - Phân tích nghiệp vụ - Phân tích thiết kế hệ thống - Tư duy hệ thống - Giới thiệu về quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - Quản trị học - Quản trị sự thay đổi Kiến thức chuyên ngành - Cơ sở dữ liệu nâng cao - Phát triển ứng dụng web - Phát triển ứng dụng trên desktop - Thương mại điện tử - Dữ liệu lớn và ứng dụng - Kiến trúc hệ thống Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Kế toán quản trị - Quản trị nguồn nhân lực - Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu - Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) - Kế toán tài chính Thực tập và tốt nghiệp: Thực tập tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 61 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 65 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 905 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 26.12

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH là: 55.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH là: 7340405_01.

Câu hỏi 10Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!