Danh mục

Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin kinh doanh

Câu hỏi 1: Trường cho em hỏi: Học chương trình đào tạo Hệ thống thông tin kinh doanh (HTTTKD) có khác gì so với ngành Công nghệ thông tin (CNTT)?

Trả lời: Chương trình đào tạo HTTTKD với mục tiêu đào tạo một chuyên viên đóng vai trò như kiến trúc sư, đảm nhận việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống thông tin cho doanh nghiệp hay định hướng tư vấn tổ chức trong việc đưa HTTT vào. Bản thiết kế hệ thống này sẽ được chuyển giao cho đội ngũ lập trình (thường tốt nghiệp từ ngành CNTT, CNPM của các trường đại học) để thực hiện hệ thống hoàn chỉnh, mới có thể sử dụng được.

Do những công việc liên quan đến chương trình đào tạo HTTTKD thường phải phối hợp với nhiều đối tượng: khách hàng, nhà quản lý, các thành viên trong đội nhóm kỹ thuật, phát triển phần mềm. Do đó, ngoài những kiến thức cần thiết về CNTT, Kinh tế, quản lý; những kỹ năng mềm về giao tiếp, làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng tự học và đọc tài liệu là rất quan trọng đối với sinh viên học chương trình HTTTKD.

Câu hỏi 2: Sinh viên  Chương trình đào tạo Hệ thống thông tin kinh doanh (HTTTKD) ra trường thường làm những nghề gì? Nhu cầu xã hội đối với  chương trình đào tạo HTTTKD có cao không?

Trả lời: 

+ Chuyên viên phân tích yêu cầu xây dựng hệ thống thông tin.

+ Chuyên viên thiết kế hệ thống thông tin.

+ Chuyên viên quản trị và kiểm soát hoạt động của hệ thống thông tin.

+ Chuyên viên quản trị và khai thác dữ liệu.

+ Chuyên viên tư vấn triển khai giải pháp hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.

+ Nhà quản trị thông tin cho doanh nghiệp (CIO – Chief Information Officer).

Chương trình đào tạo HTTTKD đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực vừa có kiến thức nghiệp vụ kinh doanh và quản lý, vừa có kiến thức công nghệ; góp phần thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong thời đại CN 4.0. Do đó, nhu cầu nhân lực về HTTTKD hiện đang rất cao.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!