Danh mục

Chương trình đào tạo Tài chính

Câu hỏi 1Chương trình Tài chính UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Tài chính UEH thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, có thể đảm nhiệm các công việc quản trị tài chính ở các mức độ yêu cầu khác nhau cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, công ty cổ phần, và tại các công ty đa quốc gia. Người học Chương trình Tài chính UEH cũng sẽ được cung cấp kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính, phân tích và đầu tư trên thị trường tài chính để có thể đảm nhiệm các công việc đòi hỏi chuyên môn cao tại các định chế tài chính trung gian, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và ngân hàng. Cử nhân tốt nghiệp chương trình Tài chính cũng sẽ được lĩnh hội các kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết, khả năng làm việc độc lập, làm việc dưới áp lực cao, kỹ năng hợp tác, để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực tài chính mà hiện đang thay đổi rất nhanh. Người học Chương trình Tài chính UEH sau khi tốt nghiệp cũng sẽ có sự am hiểu sâu sắc về kiến thức pháp luật trong lĩnh vực tài chính, thể hiện đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc chuyên nghiệp, khả năng tự học và mong muốn học tập suốt đời.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Tài chính UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Tài chính UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính - ngân hàng: chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn tài chính tại các cơ quan như: các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính, các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Tài chính UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Tài chính UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Tài chính UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Khoa học dữ liệu - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Tài chính UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Lý thuyết tài chính - Tài chính doanh nghiệp - Tài chính quốc tế - Kinh tế lượng tài chính - Kế toán tài chính - Đầu tư tài chính - Điều hành công ty cổ phần và Đạo đức trong tài chính - Quản trị và chiến lược ngân hàng - Hoạch định thuế - Kinh Tế Lượng Tài Chính nâng cao - Quản trị học - Luật doanh nghiệp - Kế toán quản trị Kiến thức chuyên ngành - Tài chính - Tài chính doanh nghiệp nâng cao - Tài chính định lượng - Tài chính công ty đa quốc gia - Phân tích tài chính - Quản trị rủi ro tài chính - Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Sáp nhập, Mua lại và Tái cấu trúc doanh nghiệp Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Tài chính - Tài chính hành vi - Định giá doanh nghiệp - Vốn cổ phần tư nhân và vốn đầu tư mạo hiểm - Đầu tư bất động sản - Tài chính khởi nghiệp - Công nghệ tài chính - Thực hành quản trị rủi ro công ty Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Tài chính UEH học bao nhiêu chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Tài chính UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Tài chính UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Tài chính UEH thuộc chương trình Tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế). Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Tài chính UEH là 1.065.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Tài chính UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Tài chính UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Tài chính UEH có đào tạo song ngành tích hợp (4 năm, 02 bằng cử nhân): Tài chính – Bảo hiểm.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Tài chính UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Tài chính UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 56 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 61 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 865 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.70

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Tài chính UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Tài chính UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 510 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 35

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Tài chính UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Tài chính UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 7340201_05 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 7340201_02

Câu hỏi 10Chương trình Tài chính UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Tài chính UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): - A00 - A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 - D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 - D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Những tốt chất và đức tính mà người học Chương trình Tài chính UEH cần có là gì?

Trả lời: Chương trình Tài chính UEH tuyển sinh đầu vào dựa trên tổ hợp các môn toán lý hóa, tổ hợp các môn này nói lên khả năng tư duy của người học. Do vậy người học phải liên tục phát triển khả năng tư duy này trong quá trình học. Đó là điều kiện cần. Ngoài ra, bất kỳ ngành học nào đòi hỏi người học phải nỗ lực hết sức mình trong quá trình học sẽ có một tương lai tốt hơn. Lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp, các tổ chức; những quyết định sai phải trả giá rất lớn thậm chí đi đến phá sản. Do vậy người học cần: Thứ nhất: Chương trình Tài chính UEH nói riêng và các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng nói chung đào tạo đòi hỏi người học phải có tư duy tốt, và các bạn thấy yêu cầu khối kiến thức mang tính tư duy khi các bạn học sinh nộp hồ sơ vào chuyên ngành này. Thứ 2: Sự đam mê: Ngành nào cũng vậy, để có thể phát triển bản thân, để có thể thăng tiến cao trong công việc, để có thu nhập cao thì người học cần phải làm việc hiệu quả. Công việc để hiệu quả phải có kiến thức sâu, những hiểu biết tới nơi tới chốn. Để có điều này chỉ có thể là niềm đam mê. Các thầy cô UEH giúp người học có được những hiểu biết ban đầu, giúp bạn tư duy tốt trong ngành tài chính ngân hàng, nhưng để phát triển điều đó thì bạn - người học cần niềm đam mê. Thứ 3: Ngành tài chính – ngân hàng hoạt động trong một môi trường thường xuyên biến động và biến động cao nên người học đòi hỏi phải có tính năng động để thích ứng với sự thay đổi thường xuyên của thị trường. Điều này cũng là một lợi thế cho người học Chương trình Tài chính UEH, đó là công việc của các bạn sau này thường xuyên được làm mới mà không bị nhàm chán.

Câu hỏi 12Sự khác biệt giữa Chương trình Tài chính UEH, Chương trình Đầu tư tài chính UEH và Chương trình Tài chính quốc tế UEH? Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp?

Trả lời: Chương trình Tài chính UEH, Chương trình Đầu tư tài chính UEH và Chương trình Tài chính quốc tế UEH là những chương trình học chuyên sâu. Việc học chuyên sâu này để giúp người học có thể làm việc chuyên môn trong những lĩnh vực của thị trường tài chính. Nếu học Chương trình Tài chính UEH thì người học tập trung vào các công việc hay quyết định quản trị tài chính, tiền bạc của các doanh nghiệp. Từ những quyết định xem xét việc đầu tư tiền bạc vào các hoạt động, dự án sản xuất kinh doanh đến việc tìm kiếm, huy động các nguồn tiền đáp ứng cho chiến lược kinh doanh… thì Chương trình Đầu tư tài chính UEH là hoạt động của quá trình ra các quyết định quản lý tiền của những người có tiền để đầu tư vào các tài sản tài chính như chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) hay vàng bạc, đất đai… Hoạt động đầu tư tài chính đòi hỏi người học phải có những hiểu biết sâu rộng về kinh tế và thị trường tài chính để quản lý tiền một cách hiệu quả. Với Chương trình Tài chính quốc tế UEH thì công việc đầu tư còn bao hàm cả những hoạt động đầu tư quốc tế của các công ty đa quốc gia, các định chế Tài chính - Ngân hàng hoạt động trên thị trường tài chính thế giới, các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối hay đầu tư vốn trên thị trường tài chính toàn cầu - là một hoạt động tất yếu trong nền kinh tế hội nhập. Do vậy, việc quản lý tài chính phải đặt trên bối cảnh toàn cầu, đó chính là nội dung mà chuyên ngành tài chính quốc tế hướng đến. Do vậy, mỗi chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho người học những nội dung chuyên sâu trong từng lĩnh vực giúp người học có khả năng thành công trong từng công việc. Chẳng hạn cũng trong lĩnh vực Ngân hàng, người học Chương trình Tài chính UEH sẽ giúp hiểu rõ tình hình tài chính doanh nghiệp để thực hiện công việc cho vay, phát triển tín dụng và quản trị rủi ro khoản vay… Nhưng người học về Chương trình Đầu tư tài chính UEH thì thích hợp trong các công việc của bộ phận nguồn vốn – nơi mà mỗi ngày ngân hàng huy động tiền gửi, ngoài đem đi cho vay thì còn phải đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ… Đồng thời, hoạt động đầu tư này cũng có thể được thực hiện ra các thị trường tài chính thế giới - nên đòi hỏi người học phải có những hiểu biết về Tài chính quốc tế. Kiến thức về Tài chính quốc tế cũng sẽ giúp cho người học sau này có thể làm việc trong bộ phận Thanh toán quốc tế của một Ngân hàng, để thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước ra thị trường thế giới, cũng như quản lý các rủi ro phát sinh. Nói như vậy để người học hiểu được một điều không phải cứ học Ngân hàng là làm ngân hàng, học về tài chính doanh nghiệp là làm trong các doanh nghiệp, học về Tài chính Quốc tế phải đi ra nước ngoài… Tất cả các chuyên ngành này đều tựu trung lại trong lĩnh vực tài chính. Do vậy người học Chương trình Tài chính quốc tế UEH phải được trang bị khối kiến thức tài chính trước khi đi sâu vào một số môn học mang tính khác biệt chuyên sâu trong từng lĩnh vực.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!