Danh mục

Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH

Câu hỏi 1Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH đào tạo đội ngũ kỹ sư có năng lực đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm trong thời đại CMCN 4.0. Sinh viên sẽ có được kinh nghiệm thực tế trong các dự án nghiên cứu liên quan như: thiết kế, chế tạo, điều khiển hệ thống robot, trí tuệ nhân tạo, phần mềm/phần cứng hệ thống nhúng và thị giác máy tính, các hệ thống sản xuất tự động, máy móc thông minh, IoT. Các ngành công nghiệp hiện đại và các công ty công nghệ cao đang không ngừng ứng dụng các hệ thống tự động hoặc bán tự động, các hệ thống tự ra quyết định, kiểm tra chất lượng và an toàn trong các quy trình sản xuất. Do đó, sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân sẽ có cơ hội rất lớn để ứng tuyển vào các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước ở các lĩnh vực: cơ khí, tự động hoá, robot và trí tuệ nhân tạo… Các vị trí sinh viên có thể đảm nhiệm gồm: Quản lý sản xuất, kỹ sư R&D, Kỹ sư QA tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất hệ thống tự động/robot; Kỹ sư lập trình robot tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia có sử dụng các hệ thống máy móc tự động và thông minh; Quản lý sản xuất, giám đốc sản xuất, giám đốc kỹ thuật, kỹ sư thiết kế, Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư phát triển sản phẩm tại Nhà máy/Công ty có hệ thống tự động; Nhà sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ cao; Quản lý/điều phối viên tại các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và công nghệ cao; Điều phối các dự án công nghệ cao cho các tổ chức, công ty, sở ban ngành trong và ngoài nước…

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sau khi hoàn thành Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc ở các vị trí sau: - Quản lý sản xuất, kỹ sư R&D, Kỹ sư QA trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất hệ thống tự động/robot - Kỹ sư lập trình robot trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia có sử dụng các hệ thống máy móc tự động và thông minh - Quản lý sản xuất, kỹ sư thiết kế, Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư phát triển sản phẩm trong Nhà máy/Công ty có hệ thống tự động. - Nhà sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ cao. - Quản lý/điều phối viên các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và công nghệ cao. - Quản lý/điều phối viên các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và công nghệ cao.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngoại ngữ - Khởi nghiệp kinh doanh - Kỹ năng mềm - Toán cao cấp 1 - Toán cao cấp 2 - Vật lý 1 - Vật lý 2 - Thí nghiệm vật lý - Toán dành cho kỹ sư - Luật kinh doanh - Kinh tế kỹ thuật - Quản trị công nghệ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: Kiến thức Cơ sở ngành - Nhập môn Công nghệ kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo - Khoa học máy tính 1 - Kỹ thuật điện – điện tử - Vẽ kỹ thuật - Cơ kỹ thuật 1 - Cơ kỹ thuật 2 - Lý thuyết điều khiển tự động - Kỹ thuật số - Vi điều khiển - Cơ cấu chấp hành và cảm biến - Kỹ thuật chế tạo - Thiết kế máy - Kỹ thuật robot 1 Kiến thức ngành - Kỹ thuật robot 2 - Khoa học máy tính 2 - Thí nghiệm kỹ thuật robot - Trí tuệ nhân tạo - Hệ thống nhúng - Thị giác máy - Hệ thống tự động Kiến thức chuyên ngành - Internet vạn vật - Tương tác người và máy - Thí nghiệm điều khiển tự động - Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo - Đồ án thiết kế robot - Đồ án trí tuệ nhân tạo Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Dữ liệu lớn và ứng dụng - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Tối ưu hóa - Học máy - Học sâu - Điều khiển phi tuyến và đa biến - Cấu trúc phần mềm cho robot và AI - Robot có chân và dạng người - Robot hợp tác, phân tán và module - Phỏng sinh và robot sinh học - Lập trình robot nâng cao - Xử lý tín hiệu số - Thiết kế tối ưu robot - Mỹ thuật công nghiệp Đồ án và thực tập tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH là 156 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 6Điểm chuẩn Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 55 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 61 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 890 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 23.00

Câu hỏi 7Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 70 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 30

Câu hỏi 8Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 1507480107_01 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 7480107

Câu hỏi 9Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 10Tại sao không phải là Chương trình Trí tuệ nhân tạo UEH mà là Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH?

Trả lời: Các cuộc cách mạng công nghiệp đều dựa trên nền tảng từ cơ khí đến điện-điện tử, rồi đến tự động hóa, kỹ thuật số, trí tuệ thông minh nhân tạo. Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH đặt ra mục tiêu đưa sự thông minh vào trong máy móc, phần cứng hệ thống, dây chuyền tự động.

Câu hỏi 11Sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH cần có những tố chất nào?

Trả lời: Sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH cần có nền tảng tốt về toán, vật lý. Có niềm đam mê với công nghệ, kỹ thuật. Nhưng trên hết sinh viên nên có các tố chất như chăm chỉ, cần cù, chịu khó, thích tìm tòi, nghiên cứu, hình thành được khả năng tự học.

Câu hỏi 12Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH có khó không? Sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH sau khi tốt nghiệp có dễ xin việc không?

Trả lời: Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH yêu cầu sinh viên có nền tảng về các môn tự nhiên tốt. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH dễ dàng tìm kiếm các cơ hội việc làm ở các cơ sở nghiên cứu, phát triển ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo; các nhà máy chế tạo, tự động hóa, bảo trì robot và các hệ thống công nghiệp có sử dụng các ứng dụng liên quan đến ngành học (Viettel smart, VinAI, Panasonic, TP bank, Navigos search, Vinagame, Isora soft,...) và các lĩnh vực cần sử dụng các hệ thống robot & AI như: điện lực, ngân hàng, y tế, hàng không, dầu khí… Ngoài ra, trước khi tốt nghiệp, sinh viên có thể dễ dàng được nhận vào thực tập ở các công ty, tập đoàn thông qua học kỳ doanh nghiệp do UEH tổ chức .

Câu hỏi 13Bên cạnh Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH, có trường nào đào tạo lĩnh vực này không?

Trả lời: Bên cạnh Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH, hiện tại, ở chương trình giáo dục đại học, lĩnh vực này đang được giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Điện lực, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT và Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Câu hỏi 14Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH do UEH đào tạo có gì khác so chương trình do Trường đại học Bách khoa TP.HCM đào tạo?

Trả lời: So với chương trình của các trường chuyên môn về kỹ thuật, khi sinh viên học Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH tại UEH sẽ được trang bị kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu ở lĩnh vực học, ngoài ra còn được trang bị các kiến thức bổ trợ ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kỹ năng mềm, khởi nghiệp. Chương trình học bổ sung các học phần kỹ năng, quản lý, kinh tế để các bạn sinh viên có khả năng trở thành các nhà quản trị công nghệ, các lãnh đạo nhóm, lãnh đạo doanh nghiệp...

Câu hỏi 15Thu nhập sau khi tốt nghiệp của sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH bao nhiêu?

Trả lời: Sau khi tốt nghiệp Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH, thu nhập ban đầu là tùy thuộc vào năng lực của mỗi sinh viên. Mức lương thường sẽ tăng rất cao sau vài năm làm việc dựa vào năng lực, vị trí. Tuy nhiên mức lương khởi điểm thường trên dưới 10 triệu đồng/tháng.

Câu hỏi 16Ngoài học lý thuyết và thực hành máy tính ra thì sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH có thực hành các hoạt động nào khác nữa không, có được chế tạo được robot thực tế không?

Trả lời: Sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH sẽ được học các môn có liên quan đến cơ khí chế tạo, sẽ được thực hành ở nhà xưởng. Các môn thí nghiệm về robot, tự động hoá các sinh viên sẽ được thực hành trực tiếp trên các hệ thống dây chuyền máy móc, robot hiện đại được nhà trường trang bị. Ngoài ra còn có các môn lý thuyết kết hợp với project giúp sinh viên có thể chế tạo được robot thực tế của chính bản thân mình.

Câu hỏi 17Ngoài thời gian học tập, sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa như thế nào?

Trả lời: Ngoài thời gian học tập trên giảng đường, sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động khác trong quá trình học tập tại trường như nghiên cứu khoa học, các hoạt động đội nhóm, Đoàn Hội…

Câu hỏi 18Sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH có được tham quan các công ty công nghệ không?

Trả lời: Mỗi học kỳ Viện Công nghệ thông minh và tương tác sẽ tổ chức cho sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH đi tham quan, triển lãm tại các công ty, các hội thảo lớn về công nghệ.

Câu hỏi 19Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH có liên kết đào tạo với các công ty hay không? Trong quá trình học Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH, sinh viên có thường xuyên được đi thực tập và chú trọng thực hành không?

Trả lời: Trong khuôn khổ Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH sẽ có nhiều môn học mà các sinh viên sẽ được học trực tiếp với các công ty hoặc được giảng dạy từ các chuyên gia đang công tác tại các công ty công nghệ lớn. Ngoài ra sinh viên sẽ có 1 học kỳ doanh nghiệp và được đi thực tập tại các công ty từ 3-6 tháng.

Câu hỏi 20Làm sao để biết bản thân phù hợp với Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH?

Trả lời: Sinh viên Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH nên có nền tảng tốt về toán, vật lý. Có niềm đam mê với công nghệ, kỹ thuật. Nhưng trên hết sinh viên nên có các tố chất như chăm chỉ, cần cù, chịu khó, thích tìm tòi, nghiên cứu, hình thành được khả năng tự học.

Câu hỏi 21Theo các khảo sát trên mạng, sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực AI hoặc code lương 3000-4000$/ tháng. Liệu đó có phải là sự thật không và nếu em tốt nghiệp Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH có đạt được mức lương như vậy không?

Trả lời: Mức lương 3000-4000$/ tháng hoặc thậm chí là cao hơn nữa hoàn toàn có thể đạt được đối với nhân sự trong lĩnh vực này. Tuy nhiên mức lương này thường dành cho các vị trí senior với nhiều năm kinh nghiệm và khả năng cao. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH có năng lực và thâm niên hoàn toàn có thể đạt được mức lương này.

Câu hỏi 22Học sinh có giải thưởng về nghiên cứu khoa học thì có được tuyển thẳng vào Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH hay không?

Trả lời: Các thông tin về tuyển sinh Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH sẽ được thể hiện rõ trong đề án tuyển sinh hàng năm của UEH. Bạn có thể lên website UEH để xem cụ thể các thông tin tuyển sinh hằng năm.

Câu hỏi 23Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!