Danh mục

Chương trình đào tạo Marketing

Câu hỏi 1: Học Chương trình đào tạo Marketing em sẽ được học các kiến thức nào, UEH đào tạo chuyên sâu những lĩnh vực nào?

Trả lời: Chương trình cử nhân ngành Marketing, sinh viên có được những kiến ​​thức đáp ứng nhu cầu marketing của các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như phát triển các kỹ năng để tận dụng các cơ hội kinh doanh toàn cầu ngày nay. Các mục tiêu cụ thể như sau:

Đào tạo các cử nhân marketing có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, các kiến thức và các kỹ năng trong lĩnh vực quản trị marketing theo chuẩn quốc tế để đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp và các tổ chức, hội nhập quốc tế.

Hướng người học theo các tiêu chí: kiến thức rộng, kỹ năng chuyên môn sâu, kỹ năng mềm thuần thục và ngoại ngữ thành thạo. 

Sinh viên khi tốt nghiệp ngoài việc được trang bị các kiến thức chuyên môn sâu, có thực tiễn còn có khả năng tự cập nhật, nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực marketing.

Được trang bị thêm các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong lĩnh vực marketing và sử dụng tốt ngoại ngữ.

Tạo điều kiện tối đa đề sinh viên chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu, tiếp cận với thực tiễn sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước.

Sinh viên ra trường dễ dàng được cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đón nhận vào làm việc.

Câu hỏi 2: Học xong Chương trình đào tạo Marketing em có thể làm được việc gì?

Trả lời:

- Ra trường, sinh viên hoàn toàn làm việc được tại tất cả các bộ phận liên quan marketing của doanh nghiệp, trợ lý nhãn hàng, làm phụ trách truyền thông và những bộ phận liên quan đến Digital. Ngoài ra, đối với sinh viên ngành Marketing, bạn có thể làm việc tại các công ty dịch vụ marketing, công ty quảng cáo-tổ chức sự kiện hay những công ty dịch vụ digital agency.

- Đối với mong muốn làm Event và Truyền thông, theo thiết kế ngành học bạn hoàn toàn có thể làm việc các hình thức sự kiện marketing, các sự kiện kích hoạt thương hiệu và các sự kiện liên quan đến cộng đồng. Còn đối với truyền thông thì đây là thế mạnh mà chương trình Marketing tại UEH cung cấp do thiết kế tới 5 môn học có liên quan đến Truyền thông cho sinh viên có thể làm việc ngay khi ra trường.