Danh mục

Câu hỏi về thông tin tuyển sinh KSV

Câu hỏi 1Tuyển sinh đại học tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh UEH cơ sở Vĩnh Long năm 2024 gồm những chương trình đào tạo gì?

Trả lời: Tuyển sinh đại học tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long năm 2024, gồm có 16 chương trình đào tạo, trong đó 10 chương trình tuyển sinh toàn quốc gồm: - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Thương mại điện tử - Luật kinh tế - Kinh doanh nông nghiệp - Quản trị khách sạn - Thuế - Công nghệ đổi mới sáng tạo - Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) - Tiếng Anh thương mại - Chương trình Cử nhân quốc tế Mekong Có 06 ngành tuyển sinh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, gồm: - Quản trị - Kinh doanh quốc tế - Marketing - Tài chính - Ngân hàng - Kế toán

Câu hỏi 2Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long?

Trả lời: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tại Vĩnh Long (Mã trường: KSV) là cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Ngày 04/12/2019, Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập trên cơ sở tiếp nhận và phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long (VCEF) thành lập năm 1976, là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trên các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 16.313 sinh viên, học sinh trong đó 5.544 người học trình độ Cao đẳng và 10.769 người học trình độ Trung cấp. VCEF đã có gần 30 năm liên kết với UEH đào tạo 3.538 người học có trình độ đại học và sau đại học cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất của Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long được UEH tiếp nhận nguyên trạng từ VCEF với gần 80 Thầy, Cô có trình độ sau đại học, chủ yếu được đào tạo từ UEH cùng đội ngũ các Thầy, Cô được tăng cường từ cơ sở chính của UEH. Giám đốc đầu tiên của Phân hiệu là GS.TS. Nguyễn Đông Phong. Năm 2020, Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ đại học chính quy. Tầm nhìn Đến năm 2025, Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long trở thành trường đại học thuộc Đại học UEH. Sứ mạng Thực hiện trách nhiệm của UEH trong đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách, đóng góp cho sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chức năng Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc UEH, thực hiện một phần chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác; bồi dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của UEH theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 3Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long là gì?

Trả lời: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tại Vĩnh Long (Mã trường: KSV) là cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Ngày 04/12/2019, Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập trên cơ sở tiếp nhận và phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long (VCEF) thành lập năm 1976, là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trên các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 16.313 sinh viên, học sinh trong đó 5.544 người học trình độ Cao đẳng và 10.769 người học trình độ Trung cấp. VCEF đã có gần 30 năm liên kết với UEH đào tạo 3.538 người học có trình độ đại học và sau đại học cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất của Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long được UEH tiếp nhận nguyên trạng từ VCEF với gần 80 Thầy, Cô có trình độ sau đại học, chủ yếu được đào tạo từ UEH cùng đội ngũ các Thầy, Cô được tăng cường từ cơ sở chính của UEH. Giám đốc đầu tiên của Phân hiệu là GS.TS. Nguyễn Đông Phong. Năm 2020, Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ đại học chính quy. Tầm nhìn Đến năm 2025, Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long trở thành trường đại học thuộc Đại học UEH. Sứ mạng Thực hiện trách nhiệm của UEH trong đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách, đóng góp cho sự phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chức năng Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc UEH, thực hiện một phần chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác; bồi dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của UEH theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 4Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long ở đâu?

Trả lời: Đại Học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có địa chỉ tại số 01B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Câu hỏi 5Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long địa chỉ là gì?

Trả lời: Đại Học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có địa chỉ tại số 01B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Câu hỏi 6Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có website là gì?

Trả lời: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có website là: ueh.edu.vn/vinh-long Ngoài ra Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long còn có các trang mạng xã hội: Facebook: facebook.com/uehvinhlong Youtube: youtube.com/@uehvinhlong Tiktok: tiktok.com/@uehvinhlong_official

Câu hỏi 7Quy định tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long là gì?

Trả lời: Về quy định tuyển sinh đại học chính quy tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long: Đối tượng tuyển sinh: Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Phương thức tuyển sinh chính: -Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT -Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế -Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi -Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn -Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 -Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT Điều kiện xét tuyển: -Phương thức xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GDĐT. - Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế thỏa điều kiện xét tuyển của Phương thức này. - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi: Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2024. - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn: Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn theo quy định của UEH Phân hiệu Vĩnh Long đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT. - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực: UEH Phân hiệu Vĩnh Long sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển trên Cổng tuyển sinh UEH Phân hiệu Vĩnh Long: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ sau khi có phổ điểm kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT : UEH Phân hiệu Vĩnh Long sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Cổng tuyển sinh UEH: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ và theo lịch chung của Bộ GDĐT. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin tuyển sinh chính thức trên website của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Phân hiệu Vĩnh Long https://vinhlong.ueh.edu.vn ; https://tuyensinh.ueh.edu.vn; https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/

Câu hỏi 8Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long năm 2024 đào tạo những ngành nào?

Trả lời: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long năm 2024 đào tạo những ngành, gồm có 16 chương trình đào tạo, trong đó 10 chương trình tuyển sinh toàn quốc gồm: - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Thương mại điện tử - Luật kinh tế - Kinh doanh nông nghiệp - Quản trị khách sạn - Thuế - Công nghệ đổi mới sáng tạo - Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) - Tiếng Anh thương mại - Chương trình Cử nhân quốc tế Mekong Có 06 ngành tuyển sinh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, gồm: - Quản trị - Kinh doanh quốc tế - Marketing - Tài chính - Ngân hàng - Kế toán Xem chi tiết tại https://tuyensinh.ueh.edu.vn; https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/

Câu hỏi 9Học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long, sinh viên sẽ có những lợi thế gì?

Trả lời: Học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long, sinh viên sẽ có những lợi thế là: - Bằng tốt nghiệp Cử nhân hệ Đại học chính quy tập trung Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cấp. (không có bất cứ sự phân biệt nào) - Với tiêu chí "Học tại Vĩnh Long - Chất lượng, bằng cấp UEH", toàn bộ sinh viên năm cuối tại Phân hiệu Vĩnh Long sẽ tham gia chương trình luân chuyển campus, học tập tại cơ sở TP.HCM cùng cơ hội nhận được học bổng hấp dẫn - Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long thừa hưởng các chính sách và chương trình đào tạo tiến tiến với giáo trình và đội ngũ giảng viên như cơ sở thành phố Hồ Chí Minh - Học phí bằng 60-65% học phí tại TP.Hồ Chí Minh (625.000đ/tín chỉ) - Tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng,.... thích ứng yêu cầu công việc thời hội nhập. - Hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. - Vị trí, điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi 10Đại học chính quy tại Phân hiệu Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tại tỉnh Vĩnh Long sinh viên sẽ có những lợi thế gì?

Trả lời: Đại học chính quy tại Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tại tỉnh Vĩnh Long sinh viên sẽ có những lợi thế: - Bằng tốt nghiệp Cử nhân hệ Đại học chính quy tập trung Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp. (không có bất cứ sự phân biệt nào) - Với tiêu chí "Học tại Vĩnh Long - Chất lượng, bằng cấp UEH", toàn bộ sinh viên năm cuối tại Phân hiệu Vĩnh Long sẽ tham gia chương trình luân chuyển campus, học tập tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh cùng cơ hội nhận được học bổng hấp dẫn - Sinh viên được thừa hưởng các chính sách và chương trình đào tạo tiến tiến với giáo trình và đội ngũ giảng viên như UEH cơ sở chính - Học phí bằng 60-65% học phí tại TP.Hồ Chí Minh (625.000 đồng/tín chỉ) - Tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng,.... thích ứng yêu cầu công việc thời hội nhập. - Hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. - Vị trí, điều kiện học tập, sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu hỏi 11Học Đại học chính quy tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long giống nhau như thế nào khi học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh?

Trả lời: Học Đại học chính quy tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long giống nhau như thế nào khi học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh: Từ năm 2019, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã thành lập Phân hiệu tại tỉnh Vĩnh Long và thực hiện 2 mã tuyển sinh: KSA và KSV. Mã tuyển sinh mã KSA: Học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mã tuyển sinh mã KSV: Học tại Vĩnh Long. Với phương châm “Học tại Hồ Chí Minh - Học tại Vĩnh Long,một thương hiệu, một bằng cấp, một chất lượng” Điểm giống nhau: 1. Chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) là chương trình tiên tiến và được sử dụng thống nhất giữa 2 địa điểm đào tạo. 2. Đội ngũ giảng viên có trình độ cao, kinh nghiệm được bố trí thống nhất giữa 2 địa điểm đào tạo (Giảng viên Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đến Vĩnh Long tham gia giảng dạy). 3. Hệ thống tài liệu, giáo trình, phương pháp đánh giá người học được sử dụng thống nhất. 4. Sinh viên học tại 2 địa điểm được sử dụng chung các dịch vụ thư viện thông minh của nhà trường với hơn 428.000 tài liệu điện tử thuộc lĩnh vực nhà trường đang đào tạo.... Người học có thể đăng ký các phòng học nhóm, tra cứu tài liệu trực tuyến trên Cổng thông tin Thư viện và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của người làm Thư viện. 5. Chương trình được tổ chức kết nối doanh nghiệp, tổ chức nhiều hoạt động giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, hoàn thiện bản thân. 6. Được xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Xuất sắc, Giỏi, Khá và Học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên thuộc diện khó khăn. 7. Hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. 8. Đặc biệt, Học ở Vĩnh Long: Chất lượng – Bằng cấp do Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cấp bằng

Câu hỏi 12Học Đại học chính quy tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long khác gì so với học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh?

Trả lời: Học Đại học chính quy tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long khác so với học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.Điểm đầu vào tuyển sinh sẽ xét riêng theo chỉ tiêu của Phân hiệu Vĩnh Long, nên điểm cạnh tranh về đầu vào không áp lực. 2.Học phí: Thấp hơn khi học tại Thành phố Hồ Chí Minh (Bằng 60 - 65% học phí tại Thành phố Hồ Chí Minh, học phí dự kiến năm 2024 là 625.000 đồng/tín chỉ). 3.Sinh viên năm cuối sẽ được luân chuyển Campus học tại cơ sở Hồ Chí Minh 4.Lệ phí sinh hoạt tại Vĩnh Long thấp hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh. 5.Thuận lợi trong di chuyển đến môi trường của Đại học Kinh tế học tập mà không mất nhiều thời gian, chi phí.

Câu hỏi 13Nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long như thế nào?

Trả lời: Nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long: Truy cập vào đường link xettuyenk50.ueh.edu.vn làm theo các bước để tiến hành xét tuyển. Chú ý ở Bước 4: Chọn KSA nếu đăng kí xét tuyển tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Chọn KSV nếu đăng kí xét tuyển tại Phân hiệu Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long

Câu hỏi 14Xét tuyển vào Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long có những phương thức nào?

Trả lời: Xét tuyển vào Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long có những phương thức Năm 2024, Nhà trường tiếp tục giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển. Cụ thể gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình Trung học Phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển học sinh Giỏi; Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Đối với các phương thức xét tuyển sớm (2), (3), (4), (5), Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) mở cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 19/3/2024 đến 10/5/2024. Đối với phương thức (1) và (6), Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) sẽ thực hiện theo kế hoạch xét tuyển và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu hỏi 15Những phương thức xét tuyển Đại học chính quy vào Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long có những phương thức nào?

Trả lời: Những phương thức xét tuyển Đại học chính quy vào Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long có những phương thức: Năm 2024, Nhà trường tiếp tục giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển. Cụ thể gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình Trung học Phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển học sinh Giỏi; Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024. Đối với các phương thức xét tuyển sớm (2), (3), (4), (5), Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) mở cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 19/3/2024 đến 10/5/2024. Đối với phương thức (1) và (6), Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) sẽ thực hiện theo kế hoạch xét tuyển và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu hỏi 16Chỉ tiêu tuyển Đại học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long năm 2024 là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển Đại học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long năm 2024 là 630 chỉ tiêu. Với 06 lĩnh vực đào tạo với 15 chương trình đào tạo trong nước và 01 chương trình đào tạo liên kết với các trường Đại học nước ngoài.

Câu hỏi 17Cần đáp ứng một tiêu chí hay đủ tất cả các tiêu chí của nguyên tắc xét tuyển Đại học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long trong phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi và phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn?

Trả lời: Nguyên tắc xét tuyển Đại học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long theo phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi và phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn: Chỉ cần thoả mục "ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN" là có thể nộp hồ sơ xét tuyển phương thức mà mình muốn rồi nhé. Các tiêu chí tại mục “Nguyên tắc xét tuyển” sẽ được quy đổi điểm xét tuyển (bảng điểm quy đổi các tiêu chí được quy định trong Đề án tuyển sinh chi tiết có đăng trên Website của Phân hiệu Vĩnh Long https://vinhlong.ueh.edu.vn hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn). Khi tham gia xét tuyển, có tiêu chí nào thì Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh(UEH) sẽ tính điểm tiêu chí đó, không bắt buộc thí sinh phải có đầy đủ các tiêu chí này. Nếu có càng nhiều tiêu chí thì khả năng trúng tuyển càng cao.

Câu hỏi 18Mức học phí tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long là bao nhiêu?

Trả lời: Mức học phí của sinh viên học chương trình chuẩn tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long chỉ bằng 60-65% học phí tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chuẩn tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long là khoảng 24-26 triệu/năm (625.000 đ/tín chỉ). Học phí có thể tăng mỗi năm là 10% theo quy định của Chính phủ. Học phí thực tế sẽ phụ thuộc vào số lượng môn học trong mỗi học kỳ. Mỗi học kỳ, số lượng các môn học nhiều ít khác nhau nên học phí của mỗi học kỳ là không bằng nhau.

Câu hỏi 19Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long có những chính sách và hoạt động hỗ trợ người học như thế nào?

Trả lời: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long có những chính sách và hoạt động hỗ trợ người học, như sau: Nhà trường tổ chức thường xuyên các cuộc thi, chương trình hội thảo, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, CLB nghiên cứu khoa học, CLB thể thao, CLB xã hội, CLB Tiếng Anh, tham gia các khóa đào tạo Tiếng Anh (TOEIC; IELTS,…), Tin học (IC3) tại Phân hiệu Vĩnh Long nhằm đạt chuẩn đầu ra theo quy định.… thích ứng yêu cầu công việc thời hội nhập. Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long phối hợp kết nối doanh nghiệp, xây dựng chương trình và là đầu mối triển khai đưa sinh viên trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Ngày hội thực tập và việc làm là hoạt động thường niên do UEH tổ chức, mang lại giá trị thiết thực đối với sinh viên, nguồn lao động trẻ, định hướng nghề nghiệp, trao dồi kỹ năng hội nhập thực tiễn cho sinh viên và là cơ hội giới thiệu nguồn nhân lực trẻ, tiềm năng với các nhà tuyển dụng hàng đầu, sở hữu cơ hội việc làm hấp dẫn ngay trên ghế nhà trường. Qua 22 lần tổ chức, Ngày hội mang lại giá trị thiết thực đối với sinh viên, nguồn lao động trẻ. Đồng thời, Ngày hội đã khẳng định với xã hội là hoạt động uy tín cả về quy mô, chất lượng và số lượng sinh viên tham gia, là nơi cung ứng nguồn nhân lực hiệu quả, có chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Câu hỏi 20Cơ hội việc làm sau khi học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long ra sao?

Trả lời: Cơ hội việc làm sau khi học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long. Kết nối (Connecting): Bạn có nhiều cơ hội kết nối với bạn học, cựu sinh viên, giảng viên, viên chức Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) các thế hệ, qua nhiều thời kỳ và các doanh nghiệp trong cộng đồng cựu sinh viên. Chia sẻ (Sharing): Bạn có thể tham gia và chia sẻ các sở thích cá nhân về văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động thiện nguyện,… trong cộng đồng cựu sinh viên; hay tham gia tư vấn, cố vấn, hỗ trợ học bổng, tạo cơ hội nghề nghiệp cho các thế hệ đàn em thông qua chuỗi hoạt động đa dạng hằng năm. Phát triển bản thân và sự nghiệp (Personal & Professional development): Thành viên mạng lưới có cơ hội tham gia các workshop cập nhật kiến thức chuyên môn và học tập suốt đời (lifelong learning). Đặc biệt, Bạn sẽ được giao lưu với các lãnh đạo, doanh nhân thành công, từ đó, mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm đối tác, hợp tác kinh doanh và phát triển sự nghiệp của chính mình. “Chương trình Học kỳ doanh nghiệp”: Đào tạo mang tính thực tiễn cao khi sinh viên được tham gia vào nhiều dự án giải quyết các tình huống thực tiễn từ các doanh nghiệp là đối tác của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH); được đào tạo và trải nghiệm chương trình làm việc thực tế thông qua Học kỳ doanh nghiệp; chương trình tham quan doanh nghiệp; được chia sẻ, học tập kỹ năng mềm từ lãnh đạo, nhà quản lý cấp cao của các doanh nghiệp đầu ngành. => Học kì doanh nghiệp giúp sinh viên tăng cơ hội tìm được việc làm nhanh sau khi tốt nghiệp. Sinh viên sẽ tích lũy được kinh nghiệm và kỹ năng làm việc thực tế, hiểu về công việc để lựa chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp, biết được ứng dụng thực tiễn của chương trình đào tạo, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, sự tự tin và chuyên nghiệp, phát triển thương hiệu cá nhân, kiến thức về ngành nghề và công ty. “Ngày hội thực tập và việc làm”: là hoạt động thường niên do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức nhằm định hướng nghề nghiệp, trau dồi các kỹ năng hội nhập thực tiễn cho sinh viên và là cơ hội các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ, các ứng viên tiềm năng. Qua 23 lần tổ chức thành công, Ngày hội việc làm ngày càng khẳng định được thương hiệu, uy tín của mình khi thu hút đông đảo sự quan tâm của hơn 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hỗ trợ hơn 3000 sinh viên, học viên có việc làm tại nhiều vị trí của Doanh nghiệp mỗi năm. Đặc biệt, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã xây dựng và phát triển thành công Cổng thông tin việc làm Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chia sẻ nhiều cơ hội tương lai cho đến người học Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), các bạn có thể ứng tuyển nhiều vị trí công việc khác nhau trong các lĩnh vực như: tài chính, kinh doanh, viễn thông, dịch vụ, xây dựng, công nghệ, thiết kế,...

Câu hỏi 21Chính sách học bổng dành cho k50 học tại Đại học chính quy Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long như thế nào?

Trả lời: Chính sách học bổng dành cho k50 học tại Đại học chính quy Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long cụ thể như sau: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long dành 161 suất học bổng (Học bổng bán phần: 5 triệu đồng; Học bổng toàn phần: 10 triệu đồng; Học bổng xuất sắc: 15 triệu đồng). Đặc biệt sinh viên có hộ khẩu Đồng Bằng sông Cửu Long theo học 3 chương trình đào tạo: Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Robot và Trí tuệ nhân tạo (Hệ kỹ sư); Kinh doanh nông nghiệp học tại cơ sở Vĩnh Long được nhận học bổng: 100% học phí học kỳ đầu (đối với thí sinh có tiêu chí xét tuyển đạt loại Giỏi) 50% học phí học kỳ đầu (đối với thí có hộ khẩu Đồng bằng sông Cửu Long còn lại)

Câu hỏi 22Điểm chuẩn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long có giống khi học tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh không?

Trả lời: Điểm chuẩn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long và khi học tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh là: Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long và khi học tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh độc lập, nên điểm chuẩn có thể khác nhau, không giống nhau nhé.

Câu hỏi 23Học Đại học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long thì bằng cấp có khác gì so với học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở thành phố Hồ Chí Minh không?

Trả lời: Học Đại học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long thì bằng cấp có khác gì so với học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH): Khi học tại cơ sở Vĩnh Long thì Bằng tốt nghiệp Cử nhân hệ Đại học chính quy tập trung Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (UEH) cấp (không có bất cứ sự phân biệt nào).

Câu hỏi 24Học Đại học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long mình có được lên học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở thành phố Hồ Chí Minh không?

Trả lời: Học Đại học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long được lên học tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở thành phố Hồ Chí Minh: Toàn bộ sinh viên năm cuối tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở Vĩnh Long sẽ tham gia chương trình luân chuyển campus, học tập tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở thành phố Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 25Có thể đăng ký xét tuyển đồng thời ở Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở thành phố Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA) và Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) không?

Trả lời: Có thể đăng ký xét tuyển đồng thời ở Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) cơ sở thành phố Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA) và Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV): Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh UEH thực hiện 2 mã tuyển sinh độc lập: KSA và KSV. Khí đăng ký tuyển sinh mã KSA: Học tại Tp. HCM. Khí đăng ký tuyển sinh mã KSV: Học tại Vĩnh Long nên em có thể đăng ký xét tuyển đồng thời ở KSA và KSV nhé. Các phương thức xét tuyển là độc lập nhau. Vì thế có thể đăng ký xét tuyển nhiều phương thức để gia tăng khả năng trúng tuyển vào Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH)

Câu hỏi 26Theo phương thức 3, có học lực 5 học kỳ, mà có học lực khá học kỳ 1 lớp 10 nhưng cả năm lớp 10 học lực giỏi thì có được đăng ký xét tuyển Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long không ?

Trả lời: Theo phương thức 3, có học lực 5 học kỳ, mà có học lực khá học kỳ 1 lớp 10 nhưng cả năm lớp 10 học lực giỏi thì vẫn được đăng ký xét tuyển Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long cụ thể: Ở phương thức 3 - Xét tuyển học sinh Giỏi, điểm trung bình học lực được tính theo từng lớp. Đối với lớp 10 là điểm trung bình cả năm, tương tự đối với lớp 11 cũng là điểm trung bình cả năm. Riêng đối với lớp 12 thì chỉ xét đến điểm trung bình Học kỳ 1.

Câu hỏi 27Tốt nghiệp năm 2021 có được xét tuyển Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long không?

Trả lời: Tốt nghiệp năm 2021 được xét tuyển Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long cụ thể: Có thể tham gia xét tuyển theo phương thức 4, 5, 6.

Câu hỏi 28Ngành Kinh doanh nông nghiệp (KDNN) tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long là gì?

Trả lời: Ngành Kinh doanh nông nghiệp (KDNN) tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long được hiểu như sau: Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giúp hiểu được cách thức các công ty trong các ngành nông nghiệp thực phẩm xây dựng chiến lược, vận hành các hoạt động và tiếp cận thị trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng giúp bạn phân tích cách thức các công ty sẽ phản ứng trước những thay đổi từ các chính sách kinh tế, các quy định về môi trường và các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cử nhân Kinh doanh nông nghiệp tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giúp bạn phát triển các kỹ năng cá nhân, các năng lực nhận thức, các khả năng biểu thị trí tuệ cảm xúc, thái độ cầu tiến và tinh thần học tập suốt đời để trở thành nhà quản lý xuất sắc trong các ngành nông nghiệp thực phẩm.

Câu hỏi 29Ngành Kinh doanh nông nghiệp tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long sẽ học những gì?

Trả lời: Ngành Kinh doanh nông nghiệp tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long sẽ học các kiến thức sau: 1) Kinh tế và chính sách nông nghiệp; 2) Quản trị kinh doanh nông nghiệp; 3) Tài chính kinh doanh nông nghiệp; 4) Marketing kinh doanh nông nghiệp; 5) Các công cụ phân tích. Đặc biệt, chương trình đào tạo sẽ trang bị các kiến thức chuyên sâu về quản trị chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm; quản trị mua hàng, kênh phân phối và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

Câu hỏi 30Chương trình Kinh doanh nông nghiệp của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có gì khác biệt so với các trường khác?

Trả lời: Chương trình Kinh doanh nông nghiệp của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có gì khác biệt so với các trường khác như sau: Thứ nhất, chương trình dạy học được thiết kế trên cơ sở của ba trường đại học hàng đầu về Kinh doanh nông nghiệp trên thế giới là Đại học Purdue của Mỹ, Đại học Newcastle của Anh, và Đại học Queensland của Úc. Thứ hai, toàn bộ tài liệu học tập đều là những giáo trình và các bài báo khoa học đang được các trường Purdue, Newcastle và Queensland sử dụng. Thứ ba, tất cả các học phần chuyên ngành được phối hợp giảng dạy bởi giảng viên giỏi của Khoa kinh tế, Khoa Kinh doanh thương mại và Marketing, và các doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp thực phẩm. Thứ tư, chương trình được thiết kế một cách linh hoạt để sinh viên có cơ hội học bằng đôi với ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của UEH. Thứ năm, ngành Kinh doanh nông nghiệp là ngành duy nhất của Khoa kinh tế có tuyển sinh tại phân hiệu Vĩnh Long của UEH.

Câu hỏi 31Tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có thể làm gì?

Trả lời: Tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có thể: Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp sẽ chuẩn bị cho bạn một nghề nghiệp kinh doanh trong các ngành nông nghiệp thực phẩm được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Cụ thể, sau khi tốt nghiệp bạn có thể làm ở các bộ phân sau đây trong các công ty kinh doanh nông nghiệp thực phẩm: Xuất khẩu, giao dịch hàng hóa, kinh doanh và marketing, tài chính và dự án, chuỗi cung ứng và Logistics, thu mua và chăm sóc khách hàng. Có thể làm việc như một nhà nghiên cứu, chuyên gia phân tích kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm, hoặc chuyên gia viết đề xuất dự án cho các tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp bạn cũng có thể tiếp tục học cao học ở các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, … hoặc du học ở các quốc gia phát triển.

Câu hỏi 32Những nhà tuyển dụng tiềm năng cho ngành Kinh doanh nông nghiệp của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long là những ai?

Trả lời: Những nhà tuyển dụng tiềm năng cho ngành Kinh doanh nông nghiệp của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long là: 1. Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn 2. Vinamilk 3. TH True Milk 4. Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 5. Vinamit 6. Vissan 7. C.P Việt Nam 8. Tập đoàn Lộc Trời 9. Tập đoàn G.C Food 10. Công ty TNHH San Hà 11. Grove Group Corporation 12. Sàn Giao dịch hàng hóa Việt Nam Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu nông sản, là những đơn vị tiềm năng cung cấp việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Chương trình Kinh doanh Nông nghiệp của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH)

Câu hỏi 33Chương trình đào tạo quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có được học về quản trị nhà hàng không?

Trả lời: Chương trình đào tạo quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có được học về quản trị nhà hàng: Mặc dù gọi là quản trị khách sạn, có đến 2 môn liên quan đến ngành ẩm thực: (1) quản trị Bar/quản trị câu lạc bộ (chọn một trong hai) và (2) quản trị nhà hàng.

Câu hỏi 34Chương trình đào tạo quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long dạy những môn gì?

Trả lời: Chương trình đào tạo quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long dạy bao gồm 5 khối kiến thức: - Khối kiến thức về kênh phân phối dịch vụ khách sạn, quản trị bán và quản trị quan hệ khách hàng. Các môn như quản trị hệ thống phân phối toàn cầu, tiếp thị số… là các môn chủ lực trong khối kiến thức này. Mục tiêu là để đưa được dịch vụ đến tay khách hàng. - Khối kiến thức về tạo trải nghiệm cho khách hàng. Quản trị khách sạn tập hợp rất nhiều qui trình qui cũ đã được phát triển rất bài bản và chuyên nghiệp như quản trị tiền sảnh, quản trị buồng/phòng, đầu tư khách sạn, quản trị sự kiện… Quen thuộc và thành thạo với các quy trình là điều bắt buộc, giúp sinh viên làm việc hiệu quả hơn. - Khối kiến thức về phương tiện, thiết bị như quy trình an toàn và an ninh trong khách sạn, hệ thống thông tin trong khách sạn, quản trị câu lạc bộ, bar, quản trị nhà hàng… đặc biệt là môn quản trị hiệu quả giúp sinh viên biết cách khai thác tài nguyên để chuyển thành dịch vụ, khác biệt hóa chúng để phục vụ khách và đồng thời tối đa hóa được doanh thu cho doanh nghiệp. - Khối kiến thức về thực hành gồm các chuyến du khảo, tham quan khách sạn, nghe báo cáo viên trình bày và chia sẻ kinh nghiệm quản lý. Học kỳ doanh nghiệp và thực tập tốt nghiệp là hai nội dung lớn giúp sinh viên tổng hợp, đúc kết và vận dụng phối hợp kiến thức và thực hành cho công việc về sau. - Khối kiến thức nền tảng nhằm giúp sinh viên có cơ sở để hiểu các khối kiến thức trên và cũng đồng thời giúp họ dễ dàng thích nghi trong môi trường làm việc thay đổi. Quản trị du lịch, Khoa học quản trị, quản trị tài chính, thanh toán quốc tế, thuật doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, đầu tư khách sạn và Anh ngữ là một số môn chủ lực trong khối kiến thức này.

Câu hỏi 35Học chương trình quản trị khách sạn tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long sinh viên có được thực hành, làm thêm ngoài giờ không?

Trả lời: Học chương trình quản trị khách sạn tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long sinh viên có được thực hành như sau: - 50% thời lượng chương trình là dành cho các hoạt động thực hành và thực tập. Sinh viên được thực hành trong các phòng mô phỏng về quản lý phòng, quầy lễ tân, nhà hàng, bar, spa tại UEH. - Ngoài ra, sinh viên còn được thực tập tại các doanh nghiệp khách sạn, resort, công ty lữ hành trong nước và quốc tế. Đây là cơ hội để sinh viên ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và làm quen với môi trường làm việc thực tế. - Trong quá trình học, sinh viên còn được tham gia các hoạt động như giao lưu doanh nghiệp, du khảo, tham dự hội thảo và thuyết trình của các chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành. Những hoạt động này giúp bổ sung kiến thức thực tiễn và kỹ năng cho sinh viên. Vì vậy, có thể nói rằng sinh viên Chương trình Quản trị khách sạn tại UEH được trang bị đầy đủ kiến thức lý thuyết cũng như thực hành, giúp nâng cao năng lực và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Câu hỏi 36Học chương trình Quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có được thực tập tại nước ngoài không?

Trả lời: Học chương trình Quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long có thể tham gia thực tập ở nước ngoài. Khoa Du lịch tổ chức các đợt xét tuyển hàng năm dựa trên hai tiêu chí: chuyên môn và Anh ngữ. Sinh viên đạt chuẩn IELTS 6.5 trở lên và có chuyên môn từ khá trở lên đều có thể tham gia thực tập tại nước ngoài. Sinh viên cần tự chuẩn bị ngân sách cho chuyến đi trong 3 tháng.

Câu hỏi 37Thời gian học chương trình Quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long là bao lâu?

Trả lời: Thời gian học chương trình Quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long là: Chương trình đào tạo quản trị khách sạn có thời lượng là 120 tín chỉ. Nhờ sự sắp xếp hợp lý và có năng suất, sinh viên có thể hoàn tất trọn vẹn 120 tín chỉ trong vòng 3,5 năm. Nhờ đó, sinh viên có thể sớm ra trường và tham gia vào môi trường làm việc đầy sôi động.

Câu hỏi 38Đam mê công nghệ, yêu thích kinh doanh và mong muốn xây dựng các trang web kinh doanh online, nên học chương trình nào của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long?

Trả lời: Đam mê công nghệ, yêu thích kinh doanh và mong muốn xây dựng các trang web kinh doanh online, nên học chương trình của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long về: Thương mại điện tử (TMĐT), Hệ thống thông tin quản lý và Kỹ thuật phần mềm đều có trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế, xây dựng các website kinh doanh. Tuy nhiên, nên chọn ngành TMĐT vì bên cạnh những kiến thức về công nghệ, xây dựng website, ngành học này sẽ cung cấp thêm nhiều kiến thức khác để đáp ứng tốt cho công việc kinh doanh online, như: Nghiên cứu thị trường, Chiến lược kinh doanh điện tử, Kinh doanh thông minh, Thanh toán điện tử, Digital marketing,…

Câu hỏi 39Chương trình đào tạo Thương mại điện tử tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long sẽ học được những kiến thức gì?

Trả lời: Chương trình đào tạo Thương mại điện tử tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long sẽ học được những kiến thức, là : Hai nhóm kiến thức nền tảng về Công nghệ thông tin như: Cơ sở lập trình, Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin kinh doanh và kiến thức cơ bản về Kinh doanh, quản lý như: Marketing, Hành vi khách hàng, Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị chuỗi cung ứng,… Ngoài ra, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về TMĐT, bao gồm: Dịch vụ mạng Internet, Chiến lược kinh doanh TMĐT, Phát triển các ứng dụng TMĐT, Công nghệ trong TMĐT, Luật TMĐT, Bảo mật thông tin trong TMĐT, Hệ thống thanh toán điện tử, Quản trị dự án TMĐT, Digital Marketing, Nghiên cứu thị trường TMĐT, Kinh doanh thông minh (Business Intelligence).

Câu hỏi 40Học ngành Thương mại điện tử tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long ra trường có thể làm những vị trí gì?

Trả lời: Học ngành Thương mại điện tử tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long ra trường có thể làm những vị trí: - Chuyên viên hoặc quản lý tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp Công nghệ TMĐT. - Chuyên viên hoặc quản lý tại các tổ chức, các đơn vị kinh doanh có triển khai hoạt động TMĐT. - Nhà quản trị hoạt động Marketing điện tử (Digital Marketing) tại các đơn vị kinh doanh. - Chuyên viên hoặc quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoạt động TMĐT. - Khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT

Câu hỏi 41Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long ra trường có thể làm được những nghề gì?

Trả lời: Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Phân hiệu Vĩnh Long ra trường có thể làm được những nghề, như sau: - Quản lý xuất nhập khẩu: Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, bao gồm các công việc như lên kế hoạch, lựa chọn phương thức vận chuyển, làm thủ tục hải quan, kiểm soát hàng hóa, v.v. - Quản lý kho vận: Chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động kho bãi, vận tải, lập kế hoạch tồn kho, kiểm soát và tối ưu hóa các quy trình kho vận. - Chuyên viên phân tích Logistics: Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động Logistics và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. - Giám đốc kinh doanh, giám đốc phân phối, quản lý vận hành: Chịu trách nhiệm về chiến lược phát triển, quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm/dịch vụ. - Chuyên viên dự báo nhu cầu, hoạch định và điều phối nguồn nguyên vật liệu: Thực hiện dự báo nhu cầu, lập kế hoạch sản xuất và quản lý tồn kho. - Quản lý dự án Logistics: Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và giám sát các dự án liên quan đến Logistics và chuỗi cung ứng. - Chuyên viên xuất nhập khẩu, mua hàng: Thực hiện các hoạt động mua bán, giao dịch hàng hóa quốc tế, đàm phán, giao kết hợp đồng. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành này còn có thể làm việc tại các tổ chức chính phủ, tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực thương mại, logistics quốc tế.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!